یکشنبه 11 بهمن 1383

كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ايران خواست تا مجازات مرگ، شلاق زدن، سنگسار و قطع عضو را براي مجرمان زير 18 سال لغو كند، ايلنا

كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص ايران گزارشي را ارائه داده است
تهران- خبرگزاري كار ايران

كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد از ايران خواست تا مجازات مرگ، شلاق زدن، سنگسار و قطع عضو را براي مجرماني كه سن‌‏شان كمتر از سن قانوني است، لغو كند.
به گزارش سرويس ديپلماتيك "ايلنا"، كميته سازمان ملل متحد در گزارشي 17 صفحه‌‏اي ضمن بررسي اقدامات ايران، اظهار تأسف كرده است كه چنين اقداماتي ادامه دارد.
اين كميته از ايران درخواست كرد تا مجازات مرگ براي مجرمان زير 18 سال لغو شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرگزاري رويترز، كميته حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود تصريح كرده است: كنگره سازمان ملل در امور حقوق كودكان اجراي چنين مجازاتي را براي مجرماني كه داراي سن كمتر از سن قانوني هستند، ممنوع كرده است، اما قانون ايران اجازه چنين اقداماتي را مي‌‏دهد و چنين مجازات‌‏هايي به طور سيستماتيك توسط مقامت قضايي اعمال مي‌‏شود.

Copyright: gooya.com 2016