جمعه 2 بهمن 1383

گزارش ايران به کميته حقوق کودک سازمان ملل راهگشا نيست، خسرو شميراني، شهروند

پنجشنبه 20 ژانويه 2005 هيئت بلندپايه ايراني دومين گزارش ادواري وضعيت کودک در ايران را به کميته حقوق کودک سازمان ملل در ژنو ارائه کرد.
در اين هيئت که به رياست آقاي م . آخوندزاده مديرکل بخش حقوق بين المللي وزارت خارجه در محل سازمان ملل در ژنو حضور يافته بود دکتر جمشيدي از وزارت دادگستري، محمد سجادپور معاون سفير دائم ايران در دفتر ژنو سازمان ملل، محمدزاده معاون مديرکل وزارت کار، خانم فرامرزيان معاون مديرکل وزارت کشور، آقاي يعقوبي رئيس دفتر همکاريهاي بين المللي وزارت آموزش و پرورش شرکت داشتند.
کميته حقوق کودک سازمان ملل متشکل از هجده عضو که در جلسه امروز تنها چهارده عضو آن حاضر بودند در ساعت 10 صبح به رياست "ياکوب اگبرت دويک" از هلند نشست خود را آغاز کرد.
آخوندزاده رئيس هيئت ايراني گزارش ايران را به طور تفصيلي معرفي کرد و سپس متخصصان عضو کميته به پرسش و پاسخ با هيئت ايراني نشستند.
گزارشگر ايران در کميته حقوق کودک آقاي کمال سيلعلي از الجزابر به موارد مهمي در رابطه با گزارش اشاره کرده و خواستار توضيح از ايران شد. او از جمله درباره تعريف
ــ سن کودک؛
ــ اقدامات ايران براي تطبيق قوانين کشور با کنوانسيون حقوق کودک؛
ــ عدم صراحت ايران در ابراز شرايط دقيق براي پيوستن به کنوانسيون؛
ــ و همچنين فشار دوگانه به کودکان دختر و کودکان متعلق به اقليت هاي مذهبي به رسميت شناخته نشده بخصوص کودکان بهايي
از هيئت ايراني توضيح خواست.
شايد لازم به يادآوري باشد که شرط اعلام شده از سوي ايران براي پيوستن به کنوانسيون عدم مغايرت مفاد آن با قوانين اسلام است. اين شرط از نظر متخصصان کلي بوده و کاربرد عملي کنوانسيون را ناممکن ميکند.
يک منبع آگاه که در جلسه کميته حضور داشت به شهروند گفت؛ طي ساعات پيش و پس از ظهر متخصصان حاضر در جلسه سئوالات و نگراني هاي خود را درباره وضعيت کودکان در ايران ابراز ميکردند اما هيئت ايراني تنها به صورت انتخابي به سئوالها پاسخ ميداد و سعي در آن داشت تا به طور اغراق آميزي وضعيت کودکان را خالي از نارسايي جلوه دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

متخصصان کميته حقوق کودک سازمان ملل در بيست و هشت ژانويه نتايج خود را از اين جلسه به طور رسمي اعلام خواهند کرد.
ليلا ارشد فعال حقوق کودک که گزارش ايران را مطالعه کرده است به شهروند گفت: "اين گزارش کلي است و راهگشا نيست."

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17235

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش ايران به کميته حقوق کودک سازمان ملل راهگشا نيست، خسرو شميراني، شهروند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016