یکشنبه 11 بهمن 1383

دادخواه وكيل شيرين عبادي: دادسرا بايد اقدام به صدور قرار منع تعقيب شيرين عبادي كند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

وكيل شيرين عبادي گفت: اگر شكايت شاكي خصوصي از موكلم ناموجه است، دادسرا بايد اقدام به صدور قرار منع تعقيب شيرين عبادي كند.

محمدعلي دادخواه به خبرنگار" ايلنا" گفت: دادسراي دادگاه عمومي و انقلاب تهران نبايد بيش از اين درصدور قرار تعلل كند، از نظر قانون دادسرا بايد هرچه سريعتر نسبت به اين پرونده تعيين تكليف كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17597

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادخواه وكيل شيرين عبادي: دادسرا بايد اقدام به صدور قرار منع تعقيب شيرين عبادي كند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016