جمعه 16 بهمن 1383

نامه وکلای اکبر گنجی به کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری درخصوص وضعیت موکلشان در اوین، فرزانه سید سعیدی ، خبرگزاری سینا

"شیرین عبادی" ،" عبدالفتاح سلطانی" و "یوسف مولایی" وکلای "اکبر گنجی" در نامه ای به کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری در خصوص وضعیت موکل خود اکبر گنجی در زندان اوین گزارش دادند.
در این نامه آمده است :آقای گنجی مدت 53ماه است که دوران محکومیت خود را سپری می کند .صرفنظر از ایرادات شکلی و ماهوی به حکم صادره ، حسب اظهارات موکل، نامبرده از ابتدای بازداشت از حق مکالمه تلفنی با خانواده خود محروم می باشد و طی مدت بازداشت جمعا فقط 48روز از مرخصی استفاده نموده است.
در ادامه این نامه آورده شده است :از همه مهمتر آنکه نامبرده بیماره بوده و حسب گواهی پزشک زندان باید جهت معالجه در بیمارستان بستری شود ، اما مسوولات زندان بر خلاف مقررات مندرج در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی از این کار امتناع می نمایند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

موکلان در ادامه این نامه ذکر کرده اند :موکل عنوان می کند علت محدودیت های اعمال شده آن است که حاضر به اعلام انصراف از مواضع اتخاذ شده قبلی نیست .چون وضعیت تبعیض آمیز آقای گنجی با عنایت به سابقه بیماری ایشان ، غیر عادلانه است لذا مراتب جهت اقدامات مقتضی گزارش می شود.
این نامه به امضای "شیرین عبادی"، "عبدالفتاح سلطانی" و "یوسف مولایی" رسیده است.

Copyright: gooya.com 2016