پنجشنبه 22 بهمن 1383

هشدار شيرين عبادی به آمريکا درباره حمله نظامی به ايران، همبستگي ملي ايرانيان

شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، به آمريکا هشدار داده است که هر حمله نظامی به ايران ، فاجعه تمام عيار و کاملی برای پيشبرد آرمان حقوق بشر در کشور او خواهد بود.هشدار خانم عبادی در مقاله ای در شماره روز سه شنبه نيويورک تايمز و چند هفته پس از آن صادر می شود که پرزيدنت بوش گفت : اگر ديپلماسی ، ايران را از توليد جنگ افزار اتمی باز ندارد، او استفاده از نيروی نظامی را مردود نخواهد دانست.در مقاله، که هادی قائمی، عضو سازمان ديده بان حقوق بشر نويسنده ديگر آن است، خانم عبادی می گويد وضع حقوق بشر در ايران به هيچ وجه ايده آل نيست، اما ياد آور می شود احترام به حقوق بشر بايد با اراده مردم ايران تقويت شود، نه با تهديد های نظامی از خارج.خانم عبادی همچنين می گويد تهديد مداخله نظامی بهانه نيرومندی برای درهم شکستن جنبش نوپای حقوق بشر در ايران ، برای حکام تند رو کشور فراهم خواهد آورد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18112

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هشدار شيرين عبادی به آمريکا درباره حمله نظامی به ايران، همبستگي ملي ايرانيان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016