جمعه 30 بهمن 1383

دیوید آلبرایت: تلاش جمهوری اسلامی برای اتمام سریع ساختمان تونل تاسیسات اتمی اصفهان از انتظار برخورد نظامی با غرب حکایت می کند، راديو فردا

دیوید آلبرایت، مدیر موسسه تحققاتی علوم و امنیت بین الملل در واشنتگتن که برای نخستین بار تصویرهای ماهواره ای تاسیسات نظامی پارچین را منتشر ساخت، عکس های ماهواره جدیدی منتشر ساخت که نشان می دهد جمهوری اسلامی با سرعت مشغول تکمیل یک تونل نزدیک تاسیسات اتمی اصفهان است که از آن برای حفظ تجهیزات اتمی در برابر حمله هوائی استفاده خواهد شد. آلبرایت درمصاحبه با رادیوفردا می گوید حکومت ایران قبل از ساختن این تونل سازمان بین المللی انرژی اتمی را از آن مطلع نکرده بود و تلاش برای اتمام سریع آن نشان می دهد که مقامات ایران به نتیجه مذاکرات با اتحادیه اروپا امید ندارند و دارند خود را برای روبروئی با غرب آماده می کنند.
فاطمه امان (rm) صدا | (wma) صدا [ 3:19 mins ]


ژان خاکزاد (راديوفردا): موسسه علوم و امنيت بين‌الملل که نخستين بار تصويرهاي ماهواره‌اي سايت اتمي پارچين را منتشر کرد، بارديگر تصويرهاي ماهواره‌اي از يک تونل در نزديک تاسيسات هسته‌اي اصفهان منتشر کرده است. ديويد آلبرايت، رئيس اين موسسه، در مصاحبه با راديوفردا، مي گويد: احتمالا اين تونل قرار است در صورت يک حمله نظامي به تاسيسات هسته‌اي ايران، از مواد هسته‌اي و دستگاه‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي محافظت کند.
ديويد آلبرايت (رئيس موسسه علوم و امنيت بين‌الملل، واشنگتن): تصويرهاي ماهواره‌اي نشان مي‌دهد که ايران در نزديکي يک سايت هسته‌اي در حال ساختن تونل است. ايران اين تونل را به سازمان بين‌المللي انرژي اتمي نشان داده و بنابراين نمي‌توان آن را يک منطقه هسته‌اي سري به حساب آورد، هرچند ايران در همان مقطع زماني که بايد به سازمان گزارش مي‌داد، اين کار را نکرد. احتمالا موضوع از اين قرار است که سازمان بين‌المللي انرژي اتمي در اين زمينه از ايران توضيح خواسته و بعد از آن ايران اعتراف کرده که مشغول ساختن تونل است. اما ايران بايد پيش از ساختن اين تونل به سازمان بين‌المللي انرژي اتمي خبر مي‌داد.

فاطمه امان (رادیوفردا): از ديويد آلبرايت مي‌پرسيم شما چه فکر مي‌کنيد؟ به نظر شما هدف از ساختن اين تونل چيست؟

ديويد آلبرايت: به نظر من هدف از ساختن تونل اين است که در صورت يک حمله نظامي بتوان مواد هسته اي يا تجهيزات يا دستگاه هاي مهم را به آنجا منتقل کرد تا از حمله در امان بماند اما يک توضيح ديگر اين است که ممکن است ايران در دراز مدت بخواهد بخشي از فعاليت هاي غني‌سازي خود را در آنجا انجام دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ف.ا.: شما مي‌گوئيد سازمان بين‌المللي انرژي اتمي از اين موضوع با خبر بوده. پس آيا مسئله جديد در اين رابطه تنها اين است که ايران پيش از ساخت تونل بايد به سازمان خبر مي‌داده که اين کار را نکرده؟

ديويد آلبرايت: يله، همينطور است. اما اين مسئله نشان مي‌دهد که حکومت ايران به وضوح نگران يک حمله نظامي به تاسيسات خود است و در صدد حفاظت از دارائي‌هاي هسته‌اي خود برآمده. موضوع جالب ديگر اين است که ايران به سرعت و به سختي کار ساخت اين تونل را در دست دارد و اين نشانه بدي است از اين نظر که احتمالا انتظار دارند مذاکرات با اتحاديه اروپا به نتيجه نرسد و دارند خود را براي روبروئي با غرب آماده مي‌کنند.

Copyright: gooya.com 2016