سه شنبه 11 اسفند 1383

مراسم سی و چهارمين سالگرد بنيانگزاری جنبش فدائيان خلق در سوئد، 12 مارس

بزرگداشت
سی و چهارمين سالگرد بنيانگزاری
جنبش فدائيان خلق را هرچه با شکوهتر برگزار نمائيم

موضوع بحث:
۱- مروری برجنبش فدائيان خلق
۲- مناسبات ايران وآمريکا و انتخاب رياست جمهوری
سخنرانان:
محمود سيدی - علی پورنقوی - فرخ نگهدار - حسن زهتاب

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مکان: شيستا ترف Kistaträff
زمان ميزگرد: ۱۲ مارس، ساعت ۱۶ تا ۱۹
ضمناً از ساعت ۱۹ برنامه های تفريحی شامل، موزيک گروه شوهال و برنامه های متنوع ديگر به همراه صرف شام برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی سازمان فدائيان خلق ايران
اکثريت – سوئد

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18844

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مراسم سی و چهارمين سالگرد بنيانگزاری جنبش فدائيان خلق در سوئد، 12 مارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016