پنجشنبه 13 اسفند 1383

فشار مسئولین حکومتی بر پدر منوچهر و اکبر محمدی، اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ التحصیلان

پدر دو دانشجوی زندانی منوچهر و اکبر محمدی به دنبال فشارهای متعدد دستگاه حکومتی به خانواده ی او به ویژه پس از اخراج فرزند دیگر خانواده رضا محمدی از کار، و عزل رحمت الله محمدی از مسئولیت فرماندهی بدلیل نسبت برادری با منوچهر و اکبر، سکته ی مغزی کرد. گفتنی است که این اخراج و عزل از مسئولیت که با تمام قوانین کاری و حقوق کارگری تضاد اساسی دارد تنها به این بهانه بود که این دو زحمت کش (به قول خودشان) خانواده ای ضد انقلاب دارند.
بدنبال این سکته ی مغزی، آقای محمد محمدی این پدر زجر دیده به بیمارستانی در عامل منتقل شد که بنا به تشخیص پزشکان به بیمارستانی در مرکز استان یعنی ساری منتقل گردید. متاسفانه با وجود تاکید پزشکان به ادامه ی درمان در این بیمارستان، چند نفر لباس شخصی از پزشکان خواستند که بدلیل مسائل امنیت ملی، آقای محمد محمدی از بیمارستان به منزل انتقال یابد. این خواسته ی دستوری مامورین لباس شخصی که برخلاف تشخیص پزشکان بیمارستان می باشد، زندگی محمد محمدی، پدر این دو مبارز و زندانی سیاسی را بشدت تهدید کرده است. اینک وضعیت ایشان بسیار حاد است و باز هم یاد آور می شویم که نگهداری وی در بخش مراقبتهای ویژه ی بیمارستانی مجهز از ضروریات زنده ماندن وی می باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پرسش ما از مسئولین به اصطلاح پاسخگوی نظام این است که قانونمندی و اسلام در ایران اسلامی چنین معنایی دارد که از مداوای یک پیر مرد سالخورده و مریض فقط به این دلیل که پدر دوتن از مبارزین است جلوگیری نمایید؟! آنهم پدری که بیش از شش سال است که چشم براه بازگشت دو پسر دانشجویش از تهران است. براستی اگر برای او اتفاق ناگواری بیافتد، دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی چه پاسخی خواهد داد؟
اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ التحصیلان ایران ضمن هشدار به مسئولین اعلام میکند که ادامه ی درمان آقای محمد محمدی باید در بیمارستان صورت گیرد و در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه اتفاقی که برای این پیر مرد فرتوت بیافتد با نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

روابط عمومی اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ التحصیلان ایران
13/ اسفند/ 1383

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18938

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فشار مسئولین حکومتی بر پدر منوچهر و اکبر محمدی، اتحادیه ملی دانشجویان و فارغ التحصیلان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016