شنبه 15 اسفند 1383

احتمال سوء استفاده مالي در وزارت ارشاد، مهر

سرنوشت مبهم اعتباري چند ده هزار دلاري در مركز هنرهاي نمايشي در زمان مديريت سابق اين مركز از طريق «ديتر كومل» كارگردان پارسيفال و نماينده تئاتر فرايبورگ آلمان، احتمالات قابل تاملي در زمينه بودجه اي 105 هزار دلاري در اين مركز را مطرح ساخته است.
به گزارش خبرگزاري «مهر»، اسناد و مدارك به دست آمده مشخص مي كند در زمان مديريت سابق مركز هنرهاي نمايشي مبلغ 105 هزار دلار براي توليد و اجراي نمايش پارسيفال از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به يك گروه تئاتري پرداخت شده است، ولي نماينده تئاتر فرايبورگ آلمان دريافت چنين مبلغي را تكذيب مي كند.
براساس قراردادي كه در تاريخ 16/7/1382 در 5 ماده و 3 نسخه به زبان فارسي، دو نسخه به زبان انگليسي تنظيم و به امضايي منسوب به «ديتركومل» به عنوان نماينده تئاتر فرايبورگ (آلمان) و رئيس مركز هنرهاي نمايشي با موضوع اجرا و توليد مشترك نمايش «پارسيفال» و «عموي كوچك» به كارگرداني ديتر كومل در تهران و اصفهان طي تاريخ مهرماه 82 رسيده است، طرف اول قرارداد مجيد شريف خدايي موظف به پرداخت كليه هزينه هاي طرف دوم (گروه آلمان) از قبيل، ساخت و تجهيز دكور صحنه، اقامت، پذيرايي (صبحانه، نهار، شام)، حمل و نقل داخلي و راهنما و مترجم شده است.
براساس اين گزارش پس از پي گيري خبرنگار تئاتر «مهر» و ارتباط با تئاتر «فرايبورگ» آلمان از طريق پست الكترونيكي، جوابي از طرف نماينده اين تئاتر ديتر كومل به مضمون زير به «مهر» رسيد:
«عطف به درخواست
26/1/2005 شما مي توانم پاسخ دهم، من به هيچ عنوان مبلغ حيرت آور 105 هزار دلار آمريكا را جهت اجراي نمايش پارسيفال و عموي كوچك دريافت نكرده ام و كليه هزينه هاي مالي سفر ما توسط موسسه فرهنگي گوته تأمين شده بود و دليلي نيز براي دريافت دستمزد نداشتيم.
نمايش «پارسيفال» مانند ديگر نمايشهاي ما كه تاكنون در ايران اجرا شده است، حتي نمايشهاي «اسرار شبانه» و «شبهاي خواهران برونته» كه در جشنواره تئاتر فجر امسال ايران اجرا شد، از سوي اين موسسه تامين هزينه مي شود كه اين هزينه مالي در سه بخش اقامت، حمل ونقل هوايي و پذيرايي است.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نتيجه اينكه اسناد و مدارك مربوطه مبني بر دريافت مبلغ 105 هزار دلار آمريكا طرف اول قرارداد از معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت پرداخت به اين گروه وجود دارد. همچنين رسيد پرداخت اين وجه به ديتركومل با امضايي كه منسوب به ديتركومل و امضاي تأييديه شريف خدايي در دو نسخه فارسي و انگليسي به همراه متن اصلي قرارداد (در دو زبان)، اسناد و مدارك ديگر نزد خبرگزاري «مهر» محفوظ است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18960

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احتمال سوء استفاده مالي در وزارت ارشاد، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016