یکشنبه 16 اسفند 1383

نامه رضوي فقيه به انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي

بسمه تعالي

اعضاي محترم انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي

با عرض سلام و آرزوي تندرستي و كاميابي براي شما عزيزان، شايسته مي دانم
نكاتي را به كوتاهي و البته با صراحت دوستانه پيرامون نامه اخيرتان خطاب
به آقاي دكتر مصطفي معين متذكر شوم.هر چند بسيار محتمل ميدانم كه در اين
روزگار غريب من نيز با همه پيشينه همفكري ها و همكاري ها كه با هم داشته
ايم از خشم شما بي بهره نمانم.

دوستان عزيز،اينجانب بسيار افسوس مي خورم كه نامه شما به عنوان پيشگامان
استيفاي حقوق و آزادي هاي اساسي خطاب هركس حتي اگر مخالف و دشمن شما باشد
با چنين جمله اي پايان پذيرد كه : "... بديهي است در صورت حضور شما در
دانشگاه به عنوان كانديداي انتخاباتي ، عواقب تلخي گريبان گير دانشگاه و
متعاقب آن مبارزات انتخاباتي شما و احزاب حامي تان خواهد بود."

حسرت و افسوس اينجانب از آن روست كه مي بينم هم اينك عواقب تلخي
گريبانگير خود ما و فعالان جنبش دانشجويي ايران شده است و ظاهرا بناست در
پي آن همه تلاش و از خودگذشتگي كه ديگران داشته اند و شما هم داشته ايد
گونه هايي از گروه فشار و دولت پنهان حذف و سر نگون شوند تا در نهايت
گونه هايي ديگر جايگزين آنها گردند. اگر نام انجمن شما را چند بار در صدر
و متن و ذيل نامه نمي ديدم گمان مي بردم كه گروههاي فشار و چماق كشي آن
را نگاشته و منتشر كرده اند كه همواره تجمعات خود ما را تهديد مي كردند و
بر هم ميزدند.من و شما دست كم در دو ارديبهشت ماه سالهاي 1382و1383 خاطره
اي مشترك و ملموس از چنين برخوردهايي در دانشگاه اصفهان از سوي گروههاي
فشار داريم و بنابراين شايسته ما نيست هنوز از زندان نقض حقوق بشرو سلب
آزادي بيان در نيامده، گويش و منش زندانبانان را مشق كنيم و افراد را از
"عواقب تلخ حضور خود در دانشگاه"بترسانيم. شما ميتوانيد و حق هم داريد كه
با مشي يك نامزد انتخابات رياست جمهوري و حزب متبوعش مخالف باشيد و يا
اساسا انتخابات را بي فايده تلقي و حتي آن را تحريم كنيد اما خلاف خوي
آزاديخواهانه و مباني حقوق بشر و آزادي بيان است كه به هر دليل سياسي و
تشكيلاتي يا غير آن با تهديد به عواقب تلخ ! شهروندان را از سخن گفتن آن
هم در معبد گفتگو و پناهگاه آزادي بيان منع كنيد. اين اقدام خلاف رسم
مهمان نوازي هم هست اما دو پيامد ناپسند ديگر نيز مي تواند داشته باشدو
اينجانب مي ترسم كه خداي ناكرده به نام شما و ديگر دوستان فرض شود . يكي
آنكه خدمتي باشد بي مزد و منت به قدرت طلباني كه مي خواهند هرچه سريعتر
بساط اصلاحات را جمع و جمع اصلاح طلبان را پريشان كنند و به نيرو و آبروي
شما بخشي از اصلاحات و اصلاح طلبان را بكوبند و آنان را از زبان شما رد
صلاحيت كنند و ديگر اينكه انتشار اين نامه بي سابقه مشروعيتي ببخشد به
همه گردنكشي هايي كه گروههاي فشار پيش از اين كردند يا پس از آن خواهند
كرد. از خاطر نبريم كه پس از حضور گرم دانشجويان دانشگاه تبريز در مراسم
سخنراني دكتر معين ممكن است اين شائبه در اذهان به وجود بيايد كه من وشما
خواسته يا نا خواسته به نفع محافظه كاران مي خواهيم از تكرار تجمع
دانشگاه تبريز در دانشگاه اصفهان و ايجاد ارتباط ميان معين و دانشجويان
جلوگيري كنيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در خاتمه از شما خواهش مي كنم يك بار ديگر تاريخ تحولات سياسي چند دهه
اخير به ويژه چند سال گذشته را مرور كنيد تا دريابيد چنين ادبياتي را چه
گروهها و دسته جاتي به كار مي بردند و قضاوت امروز ما نسبت به آنان چيست؟

با تجديد علاقه و ارادت قلبي ام نسبت به شما عزيزان براي همگي تان آرزوي
موفقيت دارم


سعيد رضوي فقيه

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18987

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه رضوي فقيه به انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016