یکشنبه 16 اسفند 1383

سخنگوى ستاد انتخاباتى مهدى کروبى تعيين شد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۶ / ۱۲ / ۸۳
سياسى . داخلى . انتخابات ۸۴
"اسماعيل گرامى مقدم " نماينده بجنورد در مجلس ، سخنگوى ستاد انتخاباتى
"مهدى کروبى" شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش کميته رسانه هاى گروهى ستاد انتخاباتى کروبى، گرامى مقدم
را "على اکبر محتشمى پور" رييس ستاد انتخاباتى کروبى به اين سمت منصوب
کرد.
گرامى مقدم در حال حاضر نماينده بجنورد در مجلس و عضو فراکسيون خط
امام (اقليت ) مجلس شوراى اسلامى است .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19008

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنگوى ستاد انتخاباتى مهدى کروبى تعيين شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016