دوشنبه 17 اسفند 1383

كنفرانس مطبوعاتي نهضت‌‏آزادي ايران به منظور اعلام مواضع و معرفي نامزد اين حزب در انتخابات فردا برگزار مي‌‏شود، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

كنفرانس مطبوعاتي نهضت‌‏آزادي ايران به منظور اعلام مواضع و معرفي نامزد اين حزب در نهمين دوره انتخابات رياست‌‏جمهوري روز سه شنبه، هجدهم اسفند ماه برگزار مي‌‏شود.
به گزارش خبرنگار "ايلنا", اين نشست فردا از ساعت يازده صبح با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي در دفتركار ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران برگزار مي‌‏شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19041

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'كنفرانس مطبوعاتي نهضت‌‏آزادي ايران به منظور اعلام مواضع و معرفي نامزد اين حزب در انتخابات فردا برگزار مي‌‏شود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016