چهارشنبه 19 اسفند 1383

اخذ آخرين دفاعيات از متهمان پرونده‌ي جشنواره‌ي ايران زمين در جلسه‌ي پاياني دادگاه، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي


سومين و آخرين جلسه‌ي دادگاه علني متهمان پرونده‌ي ايران زمين به قضاوت حجت‌الاسلام حسام‌الدين طباطبائي، دادرس شعبه‌ي 112 دادگاه عمومي اهواز برگزار شد.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خوزستان ـ در ابتداي اين جلسه كه روز دوشنبه برگزار شد، پس از پخش صحنه‌هايي از نمايش ”گرزه موش”، كار گروه نمايشي كرمانشاه، قاضي دادگاه خطاب به متهمان و وكيل خواست كه درخصوص اتهام تحقق فساد و فحشا در اجراي اين گروه توضيح دهد اما طاهري نسب، وكيل اين پرونده، انطباق صحنه‌ها را با تعريف رقص، محل ترديد دانست و اظهار داشت:« موكلين بنده هيچ‌گونه قصد سوئي در اين خصوص نداشتند.»


سپس قاضي دادگاه از پيريايي، نماينده دادستان خواست كه بعد از استماع اظهارات وكيل اگر توضيحي دارد ارائه دهد.


وي حركات اجرا شده توسط زنان اين گروه را با استناد به بند ب ماده 639 قانون مجازات اسلامي، مصداق رقص عنوان كرد و رقص را مقابل اجنبي داراي حرمت شرعي دانست.


دادگاه در قسمتي ديگر خطاب به وكيل و متهمان از جمله مصاديق فساد و فحشا مورد اشاره در كيفرخواست و موجود در پرونده، به پوشش نامناسب گروه نمايشي ارمنستان موسوم به نمايش ”روان‌پريش“ اشاره كرد و در ادامه سي‌دي مربوطه پخش شد.


وكيل پرونده پس از ملاحظه سي‌دي گروه ارمنستان، اين سي‌دي را مؤيد تلاش‌هاي موكلان در جهت تفهيم اهميت ارزش‌هاي اسلامي به گروه نمايشي عنوان كرد ـ منظور آن قسمتي كه دبير اجرايي جشنواره خطاب به يكي از بازيگران بعد از افتادن روسري تذكر مي‌دهد ‌ـ و در نهايت اين اتهام را رد كرد.


در پايان، دادگاه از متهمان خواست كه آخرين دفاع خود را ارايه دهند.


طاهري نسب، وكيل اين پرونده، اخذ آخرين دفاع را از جانب دادگاه زود خواند و اعتقاد داشت هنوز دفاعياتي از جانب خود و موكلان مي‌تواند صورت گيرد كه منجر به اثبات بي‌گناهي موكلان شود.


وي همچنين ارجاع عكس‌هاي ارائه شده به هيات‌هاي كارشناسي و هيات‌ متخصص عكاسي در خارج استان را خواستار شد تا فرصتي كافي براي نقد و تحليل مفهوم فساد و اركان جرم انتسابي به موكلان يعني فراهم نمودن موجبات فحشا و فساد پيش آيد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دادگاه از نماينده دادستان نيز خواست كه به عنوان آخرين توضيحات و دفاع از كيفر خواست خود توضيح دهد. پيريايي، به عنوان نماينده دادستان طبق محتويات پرونده به ويژه مفاد كيفرخواست صدور حكم مبني بر محكوميت متهمان را تقاضا كرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19146

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اخذ آخرين دفاعيات از متهمان پرونده‌ي جشنواره‌ي ايران زمين در جلسه‌ي پاياني دادگاه، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016