چهارشنبه 19 اسفند 1383

وكيل روزنامه‌ي توقيف‌شده‌ي "نشاط" از نقض دادنامه‌اي كه 5 سال قبل عليه اين روزنامه صادر شده بود، خبر داد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق


وكيل روزنامه‌ي توقيف‌شده‌ي "نشاط" از نقض دادنامه‌اي كه 5 سال قبل عليه اين روزنامه صادر شده بود، خبر داد.


سيد محمد سيف‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، افزود: به موجب دادنامه‌اي كه از جانب شعبه‌ي 35 ديوان عالي كشور صادر شده كليه‌ي اتهامات و محدوديت‌هايي كه در ارتباط با روزنامه‌ي نشاط در دادگاه بدوي و تجديدنظر تحميل شده و همچنين مجازات تعيين‌شده براي لغو امتياز اين روزنامه به دنبال نقض دادنامه نقض شده است.


وي با يادآوري اينكه يكي از اتهاماتي كه منجر به توقيف روزنامه‌ي نشاط و لغو امتياز آن شد، توهين به مقدسات بود، گفت: عليرغم آنكه 11 نفر از مجتهدان كه تعدادي از آنها داراي رساله بودند مقاله‌ي آقايان باقرزاده و باقي در موضوع "قصاص"‌را واجد اهانت به ائمه نمي‌دانستند اما دادگاه بدوي و تجديدنظر بدون توجه به اين مسأله حكم توقيف روزنامه و بازداشت باقي و صفري و شمس‌الواعظين را صادر كرد.


وي با تشكر از قضات ديوان عالي كشور و به ويژه معاون وقت دادسراي انتظامي قضات كه در كيفرخواست صادرشده عليه صادركنندگان حكم توقيف روزنامه و زنداني كردن تعدادي از پرسنل آن، 66 بار اين اقدام را اشتباه برشمرده بودند، به طرح اتهامي اين روزنامه در موضوع تشويق به اغتشاش اشاره كرد و گفت: به دنبال نقض دادنامه اين مسأله نيز نقض شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سيف‌زاده اظهار داشت: با نقض دادنامه، روزنامه‌ي نشاط براي انتشار مجدد هيچ محدوديتي ندارد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19150

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وكيل روزنامه‌ي توقيف‌شده‌ي "نشاط" از نقض دادنامه‌اي كه 5 سال قبل عليه اين روزنامه صادر شده بود، خبر داد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016