پنجشنبه 20 اسفند 1383

بوش از اعمال فشار بر ايران حمايت كرد، آفتاب

خبرگزاري فرانسه: به دنبال انتشار گزارشي مبني بر ناقص بودن اطلاعات آمريكا در مورد برنامه هسته اي ايران، جورج بوش رئيس جمهور آمريكا از اعمال فشار بر ایران حمایت کرد.او گفت: «فكر مي كنم جهان آزاد بايد در مورد تمايل ايران به ساخت سلاح، خردمندانه عمل كند.» وي افزود: «براي آمريكا مهم است كه كار با دوستان و متحدان را ادامه دهد زيرا آنها نيز معتقدند كه ايران به دنبال سلاح هسته اي است و در عين حال مي دانند كه اگر ايران به سلاح هسته اي دست يابد، به عاملي براي بي ثباتي تبديل مي شود.»

بوش گفت: رهبران اروپايي هم در مورد مقاصد ايران نگران هستند و تأكيد كرد: «يك علت اين نگراني آن است كه جامعه ايران، حالتي غيرشفاف دارد و فضاي باز در آن وجود ندارد!»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي ادامه داد: «براي ايراني ها آسان است كه اين مسأله را حل كنند. آنها بايد به وعده ها در مورد برنامه هسته اي شان عمل كنند و اجازه بازرسي هاي كامل آژانس بين المللي انرژي اتمي را در يك فضاي شفاف فراهم كنند.»

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19184

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بوش از اعمال فشار بر ايران حمايت كرد، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016