جمعه 21 اسفند 1383

متن جوابیّه رضا گلپور به حسین شریعتمداری مدیر مسؤول روزنامه کیهان

بسمه تعالی مکره


متن جوابیّه ی "رضا گلپور" به مطلب مندرج در ستون "ویژه" صفحه دوّم روزنامه ی کیهان (دوشنبه 19/11/1383):


جناب "حسین شریعتمداری" مدیر مسؤول روزنامه کیهان.

تنها از آن بابت که معمولا" سمت نمایندگی ولیّ فقیه در مؤسّسه ی پر امکانات و ویژه ی کیهان موجب بروز شبهه ی رعایت اصول تقوا و اخلاق دینی در گفتارها و نوشتارهایت پیرامون اینجانب رضا گلپور چمرکوهی برای برخی از دوستان عزیز گردیده است به عنوان تکلیف شرعی، قانونی و انقلابی در دفاع از شرافت و حیثیت خود، کلّیّه ی مطالب مندرج توسّط روزنامه ی تحت مسؤولیّت شما تحت عنوان "به نام خودی به کام دشمن" منتشره در صفحه ی دوّم روز دوشنبه 19 /11/1383 را تکذیب نموده، سطرسطر آن را علائم بروز رذایل اخلاقی موجود در روح و روان بیمار شده ات تحت تأثیر کار در فضاهای جاسوسی و ضدّ جاسوسی دیدم. بیماری توهّم توطئه دانستن همه ی حوادث و رویدادها ناشی از عدم رعایت اسلوب و دیدگاه فقهی مبتنی بر فرهنگ فقه شیعی می باشد و چون در تمامی فعّالیّتهای سرویس های امنیّتی جهان به دلایل کاملا" روشن عدّه ای چنان بیمار می شوند که برای فرار از واقعیّتهای موجود در سوابق نه چندان درخشان خود یا همکاران بسیار نزدیکشان به مضحکترین روشها آنچه در ضمیر ناخودآگاه خود احساس می کنند به دیگران نسبت می دهند.
شما ارزشهای مقدّسی چون چهره ی امام و ولایت فقیه را سپری برای فرار خود از برخورد با واقعیّات در افکارعمومی قرار داده اید و نمی فهمید درعرصه ی افکار عمومی منصف اگر کسی در استناد و برهان و استدلال کم بیاورد و پشت عبای مقدّس رهبری و ارزشهای اسلامی موضعگیری کند، خود مصداق ضدّیت با آن ارزشها و سوءاستفاده کننده و منفعت طلب خواهد بود.

بخشهایی از استنادات وعلایمت را قبلا" از زبان تفاله های ضدّانسانی که اتّفاقا"از مرتبطین نزدیک با حضرتعالی در فعالیّتهای اطّلاعاتی تو نیز بوده اند شنیده و خوانده ام هر چند هر پنج نفر آنان از وزارت اطّلاعات اخراج گردیده و به انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز حبس و تعزیر محکوم شدند و یکی از آنها هم تعزیر گردید امّا حدّاقل بیندیش که چگونه 5 نفر از آن کسانی که محور استدلال ریاست بر علیه اینجانب (در کلّیّه مکتوباتت) بوده اند و عاقبتی اینچنین داشته اند می توانند امین و متعهد بوده باشند.
برخلاف تو که حتّی با وجود پشتیبانی ولایت فقیه جرأت طرح اسم هم در برخی زمینه های کلیدی نداری اینجانب از "علی اکبر باوند" معروف به "مجتبی بابایی" مشهور به "امیری"؛
"جواد عباسی کنگوری" معروف به "آزاده" مشهور به "آملی"؛
"احمد شیخها" معروف به "احمد نیاکان" مشهور به "تفتازانی"؛
مصطفی منتظری معروف به "فرقانی" مشهور به "شربیانی"
و از همه مهمتر و کلیدی تر "مهدی قوامی هنر" معروف به "قوام"؛

به عنوان جنایتکاران شنیع، دون و همکارانت در بازجویی از برخی متّهمان مجرم و غیرمجرم نام می برم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

برخی فجایع ایجاد شده توسّط این افراد که امروز اینچنین در دفاع از اتّهامات بی پایه شان که بنده را جاسوس اسرائیل می خوانند و شما به لطایف الحیل برای فرار از عواقب حقوقی آن بر ترویج و نشر اینگونه ای آن می پردازید در کیس دستگیری "مظفر بقایی" بدون هیچ گونه مستند به اثبات رسیده و متّهم کردن بخشی از کیفی ترین نیروهای سیاسی امنیّتی کشور در چتر آن؛ در کیس موسوم به "میکونوس"!
در کیس موسوم به جاسوسان عراقی "لشکر بدر"!
در کیس ارتباطات "راننده جماران"!
در کیس بازجویی های کرمان!
کیس مربوط به آذربایجان و جناب علوی امروز بسیار روشنفکر دوّم خردادی مقاله نویس در عرصه ی اصلاحات!
و از همه فاجعه آمیزتر کیس مهم کشف پیچیده ترین شبکه ی جاسوسی قرن؛!!! یعنی پرونده ی سعید امامی و همراهانش و ... چنان هویداست که فرار کبک گونه ی شما کمکی به فراموشی فجایع نخواهد داد.
خیال می کنی رفاقتت با "کاظم دارابی" بدبخت در انگلیس و آلمان قابل فراموشی است. رفاقتت با مهرداد عالیخانی بدبخت تر قابل اغماض است. فرض کن من بدبخت ترین را هم در گوشه ای دیگر به کنج زندان بیندازی مگر می توانی این واقعیّتها را بپوشانی .
از مجاهدین خلق شروع کردی و نماینده ی ولیّ فقیه و یکی از اعضای حزب الّلهی شورای هماهنگی هم شدی ! تا کی تا کجا!

واللّه یعلم ما فی صدور کلّنا
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.


عبداللّه العزیز
رضا گلپور چمرکوهی

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19220

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن جوابیّه رضا گلپور به حسین شریعتمداری مدیر مسؤول روزنامه کیهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016