شنبه 29 اسفند 1383

پيام نوروزي عباس اميرانتظام: سال ٨٤ سال آزادی ایران و گذار مسالمت آمیز به حاکمیت دمکراتیک بر همه ایرانیان مبارک باد!

جنبش ملی کردن نفت پشتوانه استقرار حاکمیت دمکراتیک
٢٩ اسفند ماه ١٣٢٩ روز غرور ملی و تجلی شایستگی و توانمندی ملت ایران در اعمال حاکمیت ملی حق تعیین سرنوشت می باشد. مشارکت فعال، هوشمند و امیدوار اقشار مختلف مردم در جنبش ملی کردن نفت و پشتیبانی بی دریغ و همه جانبه مردم از دکتر مصدق نماد این جنبش تاریخی، نام ایران را بعنوان پیشگام و پرچمدار مبارزات ضد استعماری در سراسر جهان پرآوازه نموده و احترام و تحسین آزادی خواهان جهان را برانگیخت.
ملت پرتلاش و مبارز ایران می تواند و باید از این سرمایه و تجربه ملی و تاریخی برای گذار مسالمت آمیز به حاکمیت دمکراتیک بهره بگیرد. شایسته است که جوانان پرشور و سرفراز ایران زمین با مشارکت فعال در عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی جایگاه سال ٨٤ را به سال افتخارات بزرگ ملت ارتقاء دهند و پرچم افتخار این سال را در کنار قله پرافتخار ٢٩ اسفند ١٣٢٩ به اهتزاز در آورند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اعتماد به حق به تلاش ها، خلاقیت ها، توانائی ها و ابتکارات نسل جوان و لبریز شدن لحظه لحظه این سال از شادی ها و پیروزی ها از هم اکنون مرا به وجد آورده است و به همراه شما حماسه سازان سال ٨٤ و با احساس سرشار از شوق و امید به استقبال سال آزادی و استقرار حاکمیت دمکراتیک می شتابم و برای حضور در لحظه لحظه سالی پر افتخار و سرنوشت ساز، بی قرار و بی تابم.

سال ٨٤ سال آزادی ایران و گذار مسالمت آمیز به حاکمیت دمکراتیک بر همه ایرانیان مبارک باد.

عباس امیرانتظام
اسفند ١٣٨٣

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19508

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام نوروزي عباس اميرانتظام: سال ٨٤ سال آزادی ایران و گذار مسالمت آمیز به حاکمیت دمکراتیک بر همه ایرانیان مبارک باد!' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016