یکشنبه 13 دی 1383

امیر انتظام بیست و پنج سال مقاومت، جلسه حزب ايران در اهواز

در بیست وپنجمین سالروز بازداشت مهندس عباس امیرانتظام عضو رهبری جبهه ملی ایران و قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی جلسه ماهانه حزب ایران تحت عنوان امیر انتظام بیست و پنج سال مقاومت در اهواز با حضور اعضا و هواداران حزب ایران و جبهه ملی ایران و گروهی از دانشجویان ب!رگذار شد . در ابتدای برنامه پس از پخش سرود ای ایران و یاد پیشوای نهضت ملی ایران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شادروان دکتر محمد مصدق ، امیررضا امیربختیار مسئول تشکیلان حزب ایران در استان خوزستان به ایراد سخنرانی پیرامون شخصیت ومبارزات مهندس امیرانتظام پرداخت سپس مجری برنامه اعلام تربون آزاد کرد و حاضران پیرامون مسائل مختلف نظریات خود را بازگو کردند. در پایان جاسه مقاله رفراندوم چرا و چگونه؟ نوشته آقای امیرانتظام در بین حاضران پخش شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16361

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'امیر انتظام بیست و پنج سال مقاومت، جلسه حزب ايران در اهواز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016