سه شنبه 2 فروردین 1384

کشف مرکز هدايت هواپيماهای جاسوسی بدون سرنشين در آسمان ايران، بازتاب

آمريكا از پايگاه شمال شهر القرنه عراق، هواپيماهاي بدون خلبان جاسوسي به سمت ايران پرواز مي دهد.
به گزارش خبرنگار بازتاب از شهر العماره عراق، با ساخت پادگان بزرگ شمال القرنه عراق از پايگاه سوم اين پادگان بزرگ، نيرو هاي امنيتي آمريكا كه متشكل از اداره دوم اطلاعات اين كشور در عراق و سازمان خفاظت مخابراتي ارتش آمزيكاست، هواپيماهاي كوچك بدون خلبان را به سمت مرزهاي ايران پرواز مي دهند .
منابع دولتي عراق كه اين خبر را مورد تائيد قرار مي دهند، مي‌گويند در اين پايگاهها سكوهاي سيار برای به پرواز درآوردن اين هواپيماها نصب شده است و تاكنون دو سكوي سيار آن نيز به مناطق حنوب بصره و كردستان عراق نيز ارسال شده است.
اطلاعات دريافت شده از اين هواپيما هاي حاسوسی، مستقيما در احتيار پنتاگون قرار مي گيرد و منابع آگاه مي گويند تاكنون نزديك به سه فروند از اين هواپيماهاي كوچك شناسايي و توسط مرزداران ايراني سرنگون شده اند .
به گزارش رسيده همچنين طرح ارسال بالن هاي كوچك جمع آوري اطلاعات با عدم توفيق آن كاملا با شكست روبروشد. گزارش تائيد شده اي مي گويد، برخي ار اين هواپيماهاي كوچك بدون خلبان از طول سواحل اروندرود و مناطقي در آبادان و خرمشهر فيلم و عكس تهيه كرده اند. برخي از عملياتهاي داخلي عراق نيز از اين هواپيماها استفاده مي شود .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يك مقام آگاه در بصره به خبرنگار ما گفت، اين هواپيماها اين امكان را دارند در سيستم هاي مخابراتي ايجاد اخلال کرده و يا با پخش پوشالهاي الكترونيك بر امواج برق مغناطيس اثر گذارند .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19584

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کشف مرکز هدايت هواپيماهای جاسوسی بدون سرنشين در آسمان ايران، بازتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016