جمعه 5 فروردین 1384

تاج زاده:امروز در برابر بخش نظامی محافظه کاران قرار گرفته ایم، امروز

عضو جبهه مشارکت در گرگان گفت: اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري 84 با اقتدارگرايان و طرفداران نظاميگري و اسلحه رقابت مي کنند.
به گزارش خبرنگار سایت ایرانیان در گرگان "سيدمصطفي تاجزاده" چهارشنبه شب در جمع طرفداران دکتر معين در گرگان افزود: اين در حاليست که در انتخابات 76 ما با محافظه کاران رقابت مي کرديم ولي اکنون با کساني طرف هستيم که داراي ادبيات نظامي و راه حلهاي نظامي براي کشور هستند.
وي با بيان اينکه حضور مردم در انتخابات نهم رياست جمهوري کشور را از بحرانهاي خطرناک نجات مي دهد، تاکيد کرد: اگر بتوانيم با حضور گسترده مردم در انتخابات اقتدارگرايان را از صحنه قدرت بيرون نگه داريم ايران را از يک خطر بزرگ و وحشتناک نجات داديم.
وي با اشاره به تهديدات گسترده بين المللي عليه جمهوري اسلامي، تبعات منفي مشارکت اندک مردم در انتخابات رياست جمهوري را بسيار خطرناک خواند و افزود: فشارهاي داخلي و خارجي مجموعه مسئولان نظام را به فکر مشارکت حداکثري انداخته که بايد شرايط آن فراهم شود.
عضو برجسته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تصريح کرد: برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي را از جمله لوازم مشارکت حداکثري است که بايد در انتخابات رياست جمهوري به دنبال آن بود.
تاجزاده افزود: امروز برغم اينکه نامزد همه گروهها در صحنه حضور دارد مشارکت هنوز به 50 درصد نرسيده که 30 درصد کمتر از دوم خرداد 76 است.
به گفته وي، با احتساب 48 ميليون واجد شرايط هم اکنون جمهوري اسلامي 5/14 ميليون نفر را از دست داده که اگر برخي نامزدها رد صلاحيت شوند شعار مشارکت حداکثري به شوخي مبدل مي شود.
وي انتخابات را بهترين فرصت براي پيشبرد جنبش اصلاحات ملت ايران داسنت و يادآور شد:
هيچ فرصتي بهتر از انتخابات ازاد براي طرفداران آزادي ودموکراسي نيست و هيچ الترناتيوي براي انتخابات وجود ندارد.
وي گفت: هر کسي انقلاب نمي خواهد
بايد در انتخابات آزاد شرکت کند و ملت ذبايد انتخابات آزاد را به اقتدراگرايان تحميل کنند و نبايد به بهانه هاي ردصلاحيت و يا بي خاصيت بودن انتخابات در
روند اصلاحات ساکت نشست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مشاور رييس جمهوري يادآور شد: مردم و اصلاح طلبان بايد انتخابات ازاد را بر اقتدارگرايان تحميل کنند و نگذارند نهاد بزرگ دولت در اختبار آنان قرار گيرد.
وي افزايش سطح آگاهي جامعه را از خاصيتهاي مهم انتخابات برشمرد و افزود: انتخابات موجب مي شود که مسئولان مجبور شوند در برابر مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
تاجزاده با اشاره به مصاحبه اخير هاشمي رفسنجاني با روزنامه شرق، تصريح کرد: انتخابات موجب شده که هاشمي براي نخستين بار براي فرج سرکوهي و سعيدي سيرجاني توضيح دهد و يا جواب دهد که جريان اتوبوس نويسندگان چه شد و محموله معروف را چه کسي به اروپا فرستاد.
به گفته تاجزاده، اينطور نيست که برخي بايد به تاريخ جواب دهند بلکه بايد چند سال پس از حکومت هم به مردم توضيح دهند.
وي با اشاره به اينکه دکتر مصطفي معين نامزد نهايي و قطعي جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب است، رد صلاحيت معين را با توجه به سوابق وي در جمهوري اسلامي امري به دور از خرد و غيذ منطقي خواند.
تاجزاده خاطرنشان کرد: در حاليکه در عراق و افغانستان زير چکمه هاي آمريکا انتخابات آزاد برگزار مي شود نمي شود که در جمهوري اسلامي که 25 سال پيش انقلاب شده انتخابات ازاد نباشد.
وي اظهار اميواري کرد که حداقل عقلانيت در شوراي نگهبان وجود داشته باشد تا مسيري مثل مجلس هفتم در انتخابات رياست جمهوري طي نشود.
اين عضو جبهه مشارکت گفت: در آن صورت رييس جمهور، رييس جمهوري ملت ايران نيست بلکه راه يافته به کاخ رياست جمهوري است.
وي گفت: دکتر معين کف انتظارات اصلاح طلبان بوده و جمهوري اسلامي بايد در انتخابات رياسنت جمهوري از همه گروههايي که حاضرند در چارچوب قانون اساسي فعاليت کند خواهش نمايد که نامزد خويش را وارد عرصه رقابتها کند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19719

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تاج زاده:امروز در برابر بخش نظامی محافظه کاران قرار گرفته ایم، امروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016