سه شنبه 9 فروردین 1384

وكيل مسلمان انگليسي به نفع منافقين (مجاهدين خلق) رايزني مي‌كند، ايرنا

يك وكيل سرشناس و مسلمان انگليسي براي خارج كردن نام گروهك منافقين از فهرست ضدتروريستي انگليس و كشورهاي اروپايي تلاش مي‌كند.

اين وكيل كه "عمران خان" نام دارد به خاطر پيگيري چند پرونده جنجالي نژادپرستانه و همچنين مخالفت با قانون ضدتروريستي انگليس كه عمدتا عليه مسلمانان است، داراي شهرت است.

تلاش وي براي خارج كردن نام گروهك منافقين از فهرست ضدتروريستي انگليس در نامه‌اي كه يك روزنامه نگار مدافع اين گروهك براي نشريه "مسلم نيوز" ارسال كرد، فاش شده است.

"نومي فولر" نامه خود را هفته گذشته در اعتراض به يكي از مقالات منتشر شده در مسلم نيوز براي سردبير اين نشريه فرستاده است.

يك نسخه از اين نامه روز سه‌شنبه در اختيار خبرنگار ايرنا در لندن قرار گرفت.

فولر كه يك روزنامه نگار آزاد ساكن شهر بيرمنگام انگليس و مادريد در اسپانيا است، با برخي از شبكه‌هاي راديويي اروپايي از قبيل راديو ملي استراليا، راديو هلند و راديو دوچوله همكاري دارد.

وي در نامه مدافعانه خود از منافقين نوشته است كه عمران خان اخيرا در يكي از كميته‌هاي مجلس عوام انگليس به نفع گروهك منافقين شهادت داده و منع فعاليت اين گروهك در كشورهاي اروپايي از جمله انگليس را به باد انتقاد گرفت.

فولر فاش كرد كه عمران خان در سخنانش در كميته مجلس عوام منع فعاليت گروهك منافقين را ناقض حقوق بين‌الملل دانسته و گفته است كه منافقين از آن جهت دست به اسلحه برده‌اند كه هيچ راه ديگري براي آنها باقي نمانده بود.

وزارت كشور انگليس بر اساس قانون ضد تروريستي مصوب سال ‪ ۲۰۰۰‬گروهك منافقين را به عنوان يك گروه تروريستي معرفي و هرگونه فعاليت آن را ممنوع كرده است.

بر اساس اين قانون، پليس اختيار دارد اموال و دارايي اين گروه را مصادره و افرادي از اين گروه را كه به آشوب و خشونت دست مي‌زنند، دستگير كند.

در اين قانون همچنين تصريح شده است كه حمايت آشكار از گروههاي تروريستي، با تعقيب كيفري روبرو خواهد شد.

فولر كه به خاطر نوشتن مقالات و تهيه گزارشهايي در انتقاد از قانون ضد تروريستي ‪ ۲۰۰۱‬انگليس نامزد دريافت جايزه سال از نشريه مسلم نيوز شد، در نامه خود از اينكه اين نشريه در مقاله‌اي فاش كرد كه آمريكا قصد دارد از گروهك منافقين براي ايجاد ناامني در ايران استفاده كند، انتقاد كرد.

نشريه مسلم نيوز به رغم اعلام نام فولر در فهرست اوليه اعطاي جايزه سال ‪ ۲۰۰۴‬ميلادي، جايزه‌اي به وي اعطا نكرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ادعاهاي فولر در مورد تلاش عمران خان به نفع گروهك منافقين سبب شگفتي دست اندركاران نشريه مسلم نيوز شده است.

عمران خان كه اصالتا پاكستاني است در حال حاضر پيگير پرونده كشته شدن مسلمانان در گجرات هند عليه دولت آن كشور است.

وي همچنين سال ‪ ۱۹۹۹‬ميلادي به عنوان وكيل سال در انگليس معرفي شده بود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19910

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وكيل مسلمان انگليسي به نفع منافقين (مجاهدين خلق) رايزني مي‌كند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016