پنجشنبه 11 فروردین 1384

نتايج آخرين نظرسنجي تايم و سي.ان.ان: 59درصد اعلام كردند كه استفاده از ديپلماسي بهترين راه براي حل موضوع هسته‌يي ايران است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي

براساس نظرسنجي مشتركي كه از سوي شبكه‌ي خبري سي.ان.ان و مجله‌ي تايم صورت گرفته است مشخص شد كه از هر 10 فرد بزرگسال در انگليس، فرانسه و آلمان 6 نفر معتقدند كه ايران به يك تهديد هسته‌يي در جهان تبديل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شبكه‌ي خبري سي.ان.ان گزارش داد، در اين نظرسنجي مشترك كه از سوي اين شبكه‌ي خبري و مجله‌ي آمريكايي تايم صورت گرفته مشخص شد كه تنها 34 درصد از شركت كنندگان در فرانسه بر اين باور بودند كه ايران يك تهديد هسته‌يي خواهد شد.

اين در حالي است كه اين نظرسنجي نشان داد آنهايي كه در آلمان و انگليس بر اين باور هستند به ترتيب 30 و 27 درصد نظرات را تشكيل مي‌دهند.

اين نظرسنجي همچنين نشان داد كه بهره گيري از ديپلماسي از بهترين شيوه‌ها در خصوص موضوع هسته‌يي ايران است؛ به طوري كه 59 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي مشترك اعلام كردند كه استفاده از ديپلماسي بهترين راه براي حل موضوع هسته‌يي ايران است.

با اين حال اين نظرسنجي نشان داد كه تنها سه درصد از سوال شوندگان استفاده از گزينه‌ي نظامي براي حل اين موضوع را بهترين شيوه دانسته‌اند.

براساس اين گزارش، طرفداران استفاده از گزينه‌ي نظامي در خصوص موضوع هسته‌يي ايران داراي بيشترين طرفدار در انگليس با 7 درصد و كمترين طرفدار در آلمان با صفر درصد بودند.

در همين حال اين نظرسنجي مشترك نشان داد كه در كل 22 درصد از پرسش شوندگان در اين سه كشور طرفدار اين گزينه بودند كه از تركيبي از نگرش ديپلماتيك و گزينه‌ي نظامي براي برخورد با موضوع هسته‌يي ايران استفاده شود.

از ديگر نكات جالب اين نظرسنجي مشخص شدن اين مساله بود كه تنها حدود 17 درصد افراد بزرگسال در كشورهاي مهم اروپايي نسبت به اظهارات سياستمداران مبني بر بيان حقيقت درباره‌ي آينده‌ي حملات تروريستي اعتماد دارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

براساس گزارش شبكه‌ي خبري سي.ان.ان، اين در حالي است كه تنها 30 درصد از سوال شوندگان در اين زمينه به رسانه‌ها و 43 درصد نيز به اظهارات مقامات عالي رتبه‌ي پليس در خصوص اطلاعات مربوط به حملات تروريستي اعتماد دارند.

Copyright: gooya.com 2016