پنجشنبه 11 فروردین 1384

رويتر به نقل از ديپلمات‌ها: رويكرد اروپايي‌ها تصميمي در جهت مصالحه با تهران است، خبرگزاري فارس

خبرگزاري رويتر در گزارشي به نقل از ديپلمات‌هايي كه نامي از آنها نبرد اعلام كرد كه انگليس، فرانسه و آلمان به عنوان سه كشور مهم اروپايي مذاكره كننده با ايران در حال مدنظر قرار دادن اين امر هستند كه به ايران اجازه دهند تكنولوژي هسته‌اي خود را حفظ كند.

بنا بر اين گزارش، اين رويكرد اروپايي‌ها تصميمي در جهت مصالحه با تهران است.
اين خبرگزاري افزود، اين اقدام مي‌تواند به چالش اروپا و واشنگتن بيانجامد كه ظاهرا با شرط اين كه همه فعاليت‌هاي مربوط به توليد سوخت هسته‌اي از سوي ايران متوقف شود، از مذاكرات اروپايي‌ها و ايران حمايت مي‌كند.
طبق اين گزارش، يكي از سخنگويان وزارت امور خارجه آمريكا با رد اظهارات ديپلمات‌ها، اعلام كرد كه واشنگتن و سه كشور اروپايي هنوز درباره اين امر اتفاق نظر دارند كه ايران بايد از همه تكنولوژي‌هاي حساس هسته‌اي دست بردارد.
اروپايي‌ها پيش از اين اعلام كرده بودند هيچ چيز بجز برچيدن برنامه سوخت هسته‌اي از سوي ايران نمي‌تواند آنها را نسبت به اين امر متقاعد كند كه تهران به دنبال بمب هسته‌اي نيست.
با اين حال ديپلما‌ت‌ها اعلام داشته‌اند كه اروپايي‌ها در حال مدنظر قرار دادن اين امر هستند كه تهران برنامه محدود غني‌سازي را همچنان حفظ كند.
اين گزارش به نقل از يكي از ديپلمات‌هايي كه به مذاكرات هسته‌اي دسترسي دارد، نوشت: «از مدتها قبل اين پيشنهاد ارائه شده بود اما نكته تازه اين است كه اروپايي‌ها مشغول درنظر گرفتن اين امر هستند.»
به گفته اين ديپلمات‌ها، در مذاكرات هفته گذشته در پاريس طرفين درباره درخواست ايران براي حفظ 500 سانتريفيوژ اختلاف داشتند؛ اما كارشناسان هسته‌اي اعلام كردند كه اين مقدار براي غني‌سازي اورانيوم لازم براي ساخت سلاح بسيار اندك است و گذشته از آن فعاليت‌ آنها از نزديك تحت كنترل خواهد بود.
اين ديپلماتها افزودند: ‌«اتحاديه اروپا تاكنون به اين درخواست جواب مثبت يا منفي نداده است.»
بنا بر اين گزارش، ديگر ديپلمات‌ها مدنظر قرار گرفتن اين امر از سوي اروپا را تاييد كرده‌اند ولي بر اين امر تاكيد دارند كه مدنظر قرار گرفتن آن دال بر پذيرفته شدن آن نيست.
يكي از ديپلمات‌هاي وابسته به سه كشور اروپايي نيز گفت: «خواسته ايراني‌ها واقعا قابل قبول نبود ولي ما گفتيم كه به اين نظريه نيز توجه خواهد شد.»
اين خبرگزاري با اشاره به اختلاف اروپا درباره پذيرش پيشنهاد ايران براي حفظ سانتريفيوژ‌ها به نقل از يك ديپلمات گزارش داد: «انگليس شديدا مخالف آن است، فرانسوي‌ها موافق هستند و آلماني‌ها موضعي ميانه اتخاذ كرده‌اند.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يك ديپلمات ديگر نيز تاكيد كرد:‌ «حتي مدنظر قرارگرفتن اين پيشنهاد نيز يك پيروزي براي ايراني‌ها محسوب مي‌شود.»

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19982

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رويتر به نقل از ديپلمات‌ها: رويكرد اروپايي‌ها تصميمي در جهت مصالحه با تهران است، خبرگزاري فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016