یکشنبه 14 فروردین 1384

پيام دفتر اروپايي حزب ملت ايران - بلژيك به مناسبت درگذشت پاپ ژان پل دوم

پاينده ايران اي آفريدگار پاك
ترا پرستش مي كنم واز تو ياري مي جويم


حزب ملت ايران
دفتر اروپايي


با تأسف بسيار و اندوه فراوان ، درگذشت پاپ ژان پل دوم رهبر كاتوليك هاي جهان را به تمامي مسيحيان بويژه مسيحيان كاتوليك مذهب تسليت گفته و بدين وسيله شادي روان آن مرحوم را از درگاه ايزد يكتا مسئلت مي نمائيم .

شنبه سيزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار خورشيدي
دفتر اروپايي حزب ملت ايران - بلژيك

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20081

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام دفتر اروپايي حزب ملت ايران - بلژيك به مناسبت درگذشت پاپ ژان پل دوم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016