دوشنبه 15 فروردین 1384

مواضع جبهه مشاركت درباره نامزد نهضت آزادى، شرق

گروه سياسى: «سيد مصطفى تاج زاده» عضو شوراى مركزى جبهه مشاركت در نشستى با حاميان كانديداتورى «مصطفى معين» در شهرستان كرج به پرسش هاى حضار پاسخ داد. به گزارش سايت «ايرانيان» (پايگاه خبرى ستاد دكتر معين) تاج زاده در پاسخ به اين پرسش كه در صورت كانديداتورى «ابراهيم يزدى» شما چه موضعى خواهيد گرفت؟ گفت: «ما استقبال مى كنيم، ما در بحث هايى كه چه خصوصى و چه عمومى با اين دوستان داشتيم عمده درخواستمان اين بود كه هر چه زودتر اين دوستان وارد عرصه رقابت انتخاباتى شوند يعنى مهم اين نيست كه ما لزوماً يك نامزد داشته باشيم بلكه مهم اين است كه تمام نيروها وارد صحنه شوند، شرايطشان را مطرح كنند، نامزدشان را، تيمشان را، مسير برنامه شان را، چون انتخابات دو مرحله است يك مرحله برگزارى انتخابات و كسى كه راى مى آورد و يك مرحله است كه از چند ماه قبل از انتخابات شروع مى شود كه اهميت اين مرحله به هيچ وجه كمتر از مرحله ديگر نيست. يعنى شما در اين فضا مى توانيد خيلى از آگاهى ها را به جامعه بدهيد و خيلى از حرف ها را بزنيد كه كم كم تبديل به فرهنگ جامعه مى شود. حتى نامزدها را، نامزدهاى جناح محافظه كار را مى توانيد به جايى برسانيد كه وعده و وعيدهايى تحت تاثير افكار عمومى بدهند كه به هر حال مجبورند به بخش هايى از آنها، اگر احياناً به قدرت برسند، وفادار باشند.»عضو ارشد مجاهدين انقلاب در پاسخ به سئوالى مبنى بر اين كه اگر دكتر معين تاييد صلاحيت شود و دكتر يزدى رد شد آيا انتخابات آزاد است؟ نيز گفت: «سئوال خوبى است. آزادى انتخابات نسبى است. بنابراين صريح بگويم انتخابات دوم خرداد، انتخابات صددرصد آزادى نبود. ما در انتخابات دو تا ملاك داريم، يك ملاك اين است كه عموم جامعه چگونه برداشت مى كنند چند درصد شركت مى كنند. ديگر اينكه چقدر امكان رقابت وجود دارد. انتخابات مطلوب از نظر ما، انتخابات صددرصد آزاد است. اما حرفمان اين نيست كه اگر نامزد ما را تاييد كردند انتخابات آزاد است و اگر رد كردند انتخابات ناآزاد است. اگر رد كردند خوب طبيعتاً ما اعتراض مى كنيم . در اين قسمت ترديد نداريم، به خصوص كه نظرسنجى ها نشان مى دهد كه يكى از دو نفرى كه در دور اول وارد مرحله دوم مى شود دكتر معين است. معلوم است رد كردن اين شخص فرق مى كند با نامزدى كه اگر حقش هم ضايع مى شود، اما در نتيجه انتخابات مستقيماً تاثير نمى گذارد، در آينده سياسى كشور تاثير مى گذارد. ببينيد در ۲۰ سال گذشته آزادترين انتخابات ما انتخابات مرحله دوم شوراها بود. حتى يك نفر به خاطر داشتن گرايش هاى فكرى يا سياسى در جامعه ما رد نشد از نامزدهاى نهضت آزادى بگيريد تا گروه هاى ملى _ مذهبى كه دو سه تا ليست جداگانه داشتند تا تيم هاى مختلف. بنابراين از جهت رقابت آزاد بود. اما اين رقابت حاصل انتخابات نسبتاً آزاد دوم خرداد بود، يعنى ما حرفمان اين است كه اگر ما يا نيروهاى مثل ما به صورت نسبى در حكومت حاضر باشند روند حركتشان به سمت اين است كه انتخابات را آزادتر بكنند نه اينكه بگويند ما در انتخابات باشيم و مرز آزادى ما باشيم يعنى فقط صلاحيت ما را تاييد كنيد، بنابراين اگر انتخابات شوراها نبود شايد من نمى توانستم پاسخ خيلى روشنى بدهم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما در انتخابات شوراها ثابت كرديم كه اين طور نيست كه فقط حاضر باشيم با موتلفه رقابت كنيم. با هر نيروى سياسى حاضر به رقابت هستيم. اتفاقاً برخى از دوستان پيشنهاد كردند كه ائتلاف كنيم كه ما به شدت مخالفت كرديم و علتش اين بود كه اگر الان در انتخابات شوراها صلاحيت شما را تاييد كنيم و بعد با شما ائتلاف كنيم خيلى ها فكر مى كنند به اين دليل كه ما مى خواهيم در شوراها باشيم و پستى بگيريم صلاحيت شما را تاييد كرده ايم و با شما ائتلاف كرديم و از طريق شما وارد حكومت شديم يا اينكه ليست شما يا راى ما را مى گيرد يا بخشى از آرايى كه به هر دليل اگر ما باشيم در صحنه حاضر نمى شوند و مثلاً اگر شما باشيد ممكن است به صحنه بيايند، شما كه نمى توانيد آراى راست را به دست آوريد، با اينكه به ضرر ماست صلاحيت شما را تاييد مى كنيم و با شما ائتلاف هم نمى كنيم. براى اينكه با اين كار به جناح راست مى گوييم نگران نباش اگر اينها به صحنه بيايند راى ما را مى گيرند. راى شما را نمى گيرند، الان هم اگر بخواهيم دفاع كنيم مى گوييم دكتر يزدى اگر بيايد و صلاحيتش را تاييد كنيد بخشى از راى ما را مى گيرد، يا بخشى از آرايى كه اگر دكتر يزدى نباشد راى نمى دهند، كسى از راست به يزدى راى نمى دهد. بنابراين به نفع جناح راست است كه هم صلاحيت دكتر يزدى را تاييد كند و هم صلاحيت دكتر معين و هم صلاحيت هر كسى را كه بخواهد در اين چارچوب جلو بيايد. اما در مرحله دوم اگر چنين اتفاقى بيفتد بستگى دارد رقبا چه كسانى باشند. ممكن است اگر آن طرف باشد همه نيروها با هم ائتلاف كنند، ولى اگر در ميان خودشان باشد ممكن است ائتلاف نكنند و يا اگر دو نفرى باشند كه خيلى با هم تفاوت نداشته باشند لزومى ندارد تمامى نيروها با هم ائتلاف كنند.»به گزارش ايرانيان تاج زاده در مورد شايعاتى مبنى بر اينكه براى تعيين يك كانديداى مورد اجماع در جبهه دوم خرداد، شوراى مصلحت تشكيل خواهد شد، اين شايعه را رد كرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20095

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مواضع جبهه مشاركت درباره نامزد نهضت آزادى، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016