جمعه 19 فروردین 1384

تبریک زندانیان سابق ابوغریب به رئیس جمهورعراق

جناب آقای طالبانی، رئیس جمهور محترم و منتخب نمایندگان عراق، صمیمانه ترین تبریک ما را بپذیرید.

آقای طالبانی ما همیشه در سر فصلهای مهم عراق، مسائل عراق را هم چون مسائل مهم جهان بی وقفه و مسئولانه دنبال میکردیم و به آن متعهد بودیم. شاید بی مناسبت نباشد که یادآوری کنیم ما همان کسانی هستیم که به خاطر خیانتها و جنایتهای رجوی در حق برادران کرد در سال 1991، به این جنایتها و همکاری مستقیم او با صدام حسین که به جزئیات آن را خودتان بخوبی واقف هستید، اعتراض کردیم و جلوی رجوی و صدام ایستادیم که بهای آن را با بیش از 10 سال دربدری و اسارت در زندانهای مخوف سازمان مجاهدین و در زندان دهشتناک فضیلیه بغداد و همینطور سالهای متمادی در زندان بد نام ابوغریب(صدام) پرداخته ایم و سرانجام توسط رجوی خائن، برای بیرون آوردن صدام حسین از انزوای بین المللی و منطقه ای و برای خوش خدمتی به ارباب پا به گورخود، ما را به رژیم ایران فروخت.
آقای طالبانی، دلهایمان پر از درد است و شما که خود سالها برای رهایی و عدالت مبارزه کرده اید، شاید حرفهای ما را بهتر از هر کسی متوجه شوید، اما جای آن شاید اینجا نباشد.
شاید اگر خیانتها و جنایت های رجوی در حق فرزندان مبارز و مردم غیور کرد نبود، شما میتوانستید 10 سال پیش در این جایگاه باشید و خلق عراق پیش از اینها از زیر سلطه دیکتاتوری سابق بیرون میامد و به نظر ما رجوی علاوه بر بدهی که در این زمینه به مردم ایران دارد به مردم عراق نیز بدهکار است. ما میدانیم برای استقرار دمکراسی در عراق صدام زده به مسئولان با تجربه ای مثل شما نیاز بوده و میباشد. ما آرزوی پیروزی و سر بلندی روزافزون برای شما داریم.
در خاتمه باید خاطرنشان کنیم با شناختی که هر کدام از ما با چند دهه حضور در تشکیلات سازمان مجاهدین داریم، سازمان مجاهدین با شعار هدف وسیله را توجیه میکند همواره رنگ عوض کرده و مطابق با منافع روز خود عمل میکند. چنانچه تا دیروز ضدامپریالیست و امروز خادم آن شده. همچنین این گفته خانم و آقای رجوی را باید یادآوری کنیم که میگفتند ما اگر از پاسداران رژیم ایران گذشت کنیم از پیشمرگه های کرد و رهبران آن (البته نه با این لحن که با لحنی توهین آمیز) نخواهیم گذشت، خوشبختانه امروز در همه زمینه ها حق و حقیقت راه خود را باز میکند و عدالت و دمکراسی حرف اول را میزند و باید منتظر بود و دید که رجوی امروز خود را به چه شکلی نشان خواهد داد.
ما ضمن اشراف به آگاهی و درایت شما در زمینه کمک به نیروهای سازمان مجاهدین که در دست رجوی گروگان هستند و مسئولیت انسانی و هوشیاری که قبلا هم به خرج داده اید از شما میخواهیم که با اقدام شجاعانه خود پایه های جور و ستم سازمان مجاهدین در عراق را برچینید و به اعضای این سازمان که خواهان جدا شدن از این سازمان هستند فرصت انتخاب بدهید که سرنوشت خود را انتخاب کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنین باید خاطرنشان کنیم که ما اعضای صدمه دیده این سازمان به دلیل ظلم و ستمی که بر ما شده و این ستم در کشور عراق بر ما رفته، به لحاظ قضایی هم شاکیان خصوصی سازمان مجاهدین و رهبران آن بخصوص خانم و آقای رجوی هستیم و در این زمینه خواهان پیگیری قضایی از دادگستری عراق هستیم.

با تشکر از اقدامات انسان دوستانه قبلی شما و به امید استمرار آن در آینده.
اعضای سابق و منشعبین از سازمان مجاهدین خلق و قربانیان زندان و شکنجه این سازمان

1. اکبر اکبری
2. اردشیر پرهیزکاری
3. ادوارد ترمادو
4. فرهاد جواهری یار
5. حسن صادقیان
6. علی قشقاوی

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20279

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تبریک زندانیان سابق ابوغریب به رئیس جمهورعراق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016