دوشنبه 22 فروردین 1384

جنبش رفراندوم و نئوکانيسم؛ سخنران:احمد تقوایی، 12 آوريل، پالتاک

اطلاعیه پالتاکی اطاق فرهنگ گفتگو:

سه شنبه 12 آپریل؛ ساعت 21 اروپای مرکزی
موضوع : جنبش رفراندم و نئوکانيسم
سخنران:احمد تقوایی

By language nationality and others
نام اطاق
Farhange goftego
http://www.iranglobal.dk/

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20923

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جنبش رفراندوم و نئوکانيسم؛ سخنران:احمد تقوایی، 12 آوريل، پالتاک' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016