جمعه 26 فروردین 1384

بيانيه‌ي جامعه‌ي مستقل وكلاي دادگستري درخصوص جلوگيري از اعدام اشخاص كمتر از 18 سال و اعدام طفلي كه هم اكنون در معرض اجراي حكم است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

جامعه‌ي مستقل وكلاي دادگستري بيانيه‌اي را در ارتباط با ممنوعيت اعدام افراد زير 18 سال منتشر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين بيانيه آمده است: ديرگاهي است از ناحيه‌ي وكلاي دادگستري و حقوق‌دانان اين مرز و بوم اعلام شده است كه اعمال مجازات اعدام در مورد اشخاص كمتر از 18 سال مغاير موازين جهاني و خلاف مصالح جامعه رو به توسعه‌ي ايراني است. متاسفانه علي‌رغم اين‌كه مذاكرات مشفقانه‌اي كه از طرف جمعيت‌هاي داخلي كشور از يك سو و مجامع جهاني از سوي ديگر اعلام شده است، باز هم خبر از اعدام اطفال كمتر از 18 سال به گوش مي‌رسد.


جامعه‌ي مستقل و كلاي دادگستري با محكوم كردن اين روش خلاف اصول، از مسوولان محترم قوه‌ي قضاييه مصرانه خواستار است:

1- از اعدام در شرف وقوع طفلي كه هم اكنون در معرض اجراي حكم است، جلوگيري شود.

2- با توجه به مقررات كنوانسيون حمايت از حقوق كودك و ديگر معيارها و مقررات جهاني، تصويب قانوني در خصوص عدم صدور حكم اعدام نسبت به اطفال را از مجلس شوراي اسلامي تقاضا داريم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016