دوشنبه 29 فروردین 1384

وزير اطلاعات: عوامل تحريك حوادث اهواز نشأت گرفته از گروه‌‏ها و عوامل تلويزيوني برانداز است، ايلنا

وزير اطلاعات:

وزير اطلاعات در پاسخ به سوالي خبرنگار "ايلنا" كه از صحت اظهارات احمد جنتي در نماز جمعه اين هفته تهران مبني بر اين كه احكام اعدام تعدادي از افراد منافق صفت به قطعيت رسيده است، اما به دليل مصلحت كشور اجرا نمي‌‏شود، گفت: من قاضي نيستم كه پيش از محكوميت كسي را محكوم كنم، بايد از خود آقاي جنتي سوال كنيد، البته آقاي جنتي هم قاضي نيست.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، علي يونسي در حاشيه دومين روز از همايش استانداران سراسر كشور در خصوص انتشار نامه‌‏اي منسوب به محمدعلي ابطحي؛ معاون اسبق حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري در مورد حمايت از يك فرقه عربي، گفت: اين نامه يك نامه جعلي بود و بهانه انتشار آن نيز يك بهانه واهي بود كه جعل بودنش واضح است. هر كس كه كار اداري كرده باشد، متوجه مي‌‏شود كه آن نامه جعلي بوده است.
وي تصريح كرد: اين نامه توسط مسوولين امر نيز تكذيب شده و بسياري از عوامل تحريك هم شناسايي و دستگير كرديم كه متأسفانه نشأت گرفته از گروه‌‏ها و عوامل تلويزيوني برانداز دارد. عناصر دخالت كننده عناصر جوان و سالمي هستند كه بي‌‏گناهند، مقصر كساني هستند كه اين جوانان را تحريك كرده‌‏اند.
به گفته وزير اطلاعات تاكنون 200 نفر از عوامل موثر در حادثه اهواز دستگير شده‌‏اند.
يونسي در مورد اقدامات صورت گرفته در جهت جلوگيري از وقوع چنين تحركاتي، اظهار داشت: به همين منظور ستادي در وزارت كشور تشكيل شده است كه اين تحركات را به موقع خنثي كند.
وزير اطلاعات در واكنش به اظهارات وزير كشور عراق كه وزارت اطلاعات ايران را متهم به دخالت در اوضاع شهر مداين كرده است ، گفت: اينها دروغ است. وزير كشور عراق روزهاي اخر تصدي گري خود را دنبال مي‌‏كند. هواي گذشته درسرش است، انشاءالله دولت عراق كه تشكيل شد، آنها خودشان جواب خواهند داد.
يونسي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه پرونده جاسوسان هسته‌‏اي در چه مرحله‌‏اي است؟، گفت: وقتي ما متهمي را دستگير مي كنيم به مرجع قضايي تحويل مي‌‏دهيم، ديگر به ما ربطي ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزير اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از جزييات دستگيري و پرونده مدير عامل شركت دخانيات سوال كرده بود، گفت: ما با چنين دستگيري و مصاحبه‌‏اي(مصاحبه رئيس مجتمع ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي) مخالفيم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21237

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وزير اطلاعات: عوامل تحريك حوادث اهواز نشأت گرفته از گروه‌‏ها و عوامل تلويزيوني برانداز است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016