پنجشنبه 1 اردیبهشت 1384

پس از چند روز تشنج اهواز آرام شد، ايران

گروه سياسى ـ سيد احمد نجفى : با استقرار نيروهاى بسيج، سپاه و انتظامى در اهواز، اين شهر از بعدازظهر ديروز آرام شد. اين در حالى است كه صبح ديروزبه صورت پراكنده در برخى از نقاط اهواز از جمله محله «شلنگ آباد» عده اى اقدام به تجمع كردند. همچنين سه شنبه شب در محله «سيد خلف» واقع در پشت منطقه كيانپارس اهواز نيز عده اى با آتش زدن لاستيك و راه بندان، ناآرامى ايجاد كردند كه با حضور نيروهاى انتظامى اين تجمع پايان يافت. از طرفى، عده اى نيز قصد آتش زدن انبار جهادنصر در اين شهر را داشتند كه با هوشيارى نيروهاى انتظامى اين مسأله خنثى شد. در شهرك شيرين شهر واقع در اطراف اهواز نيز عده اى به تأسيسات شهرى حمله كردند و زيانهايى به تأسيسات برق اين منطقه وارد كردند.


در حالى كه على شمخانى، وزير دفاع به عنوان نماينده جمهورى اسلامى در اهواز حضور يافت تا با حضور در صحنه ناآرامى هاى اخير خوزستان به راهكارهاى لازم جهت بازگرداندن آرامش به اين منطقه دست يابد، حلقه اى ديگر از تلاشهاى يونسى و موسوى لارى وزيران اطلاعات و كشور براى حل و فصل ماجراى ناآرامى هاى اهواز در تهران شكل گرفت.
اين تلاشها در حالى بوقوع پيوست كه مجلس ديروز نيز همچون روزهاى گذشته شاهد بحث و جدل هاى سياسى برسر عوامل ناآرامى ها بود. چنانكه برخى نمايندگان بومى، اصرار بر مقصر جلوه دادن مراكز دولتى در حوادث داشتند و در همان حال رئيس مجلس در صدد پاسخ به سخنان مجيد انصارى، معاون حقوقى و پارلمانى رئيس جمهورى برآمد كه نوع برخورد برخى نمايندگان با حادثه را مورد انتقاد قرارداده بود.
فضاى روز گذشته مجلس، تحت تأثير اظهارات روز قبل مجيد انصارى قرار داشت كه مجلسيان را از سياسى كردن و بهره بردارى جناحى از حوادث اهواز شديداً منع كرده بود.
>تصميم ها و تدابير دولت
در پى انتساب نامه جعلى به محمدعلى ابطحى و ناآرامى هايى كه به واسطه آن در خوزستان به وقوع پيوست، دولت على شمخانى، عضو عرب تبار كابينه خود را به خوزستان فرستاد تا از نزديك با كانون بحران تماس داشته و ضمن ديدار با چهره پرنفوذ و گفت وگو با عناصر مؤثر منطقه به دلجويى از آسيب ديدگان و زدودن زمينه هاى تنش در اذهان عمومى مبادرت كند.
انتخاب گزينه «شمخانى» ازسوى دولت جمهورى اسلامى به عنوان نماينده پيگير در راستاى توجهى بود كه پيش از اين سيد محمد خاتمى با انتخاب وى به عنوان وزير دفاع به تلاشهاى ايرانيان عرب تبار در توسعه كشور و بويژه در دوران دفاع از ميهن اسلامى داشته بود.
بنا به گفته منابع پارلمانى، قرار است وزراى اطلاعات و كشور يكشنبه آينده با حضور در كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى به سؤالات نمايندگان در رابطه با اين وقايع پاسخ دهند.
على شمخانى، وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح در ادامه تلاشهاى خود براى بررسى وقايع و ناآرامى هاى اخير، در نشست هايى با صاحب نظران عرب خوزستان در اهواز ديدار كرد.
وزير دفاع در آخرين نشست از اين نوع به سابقه فداكارى اعراب خوزستان ايران در مقاطع مختلف تاريخى اشاره و عنوان كرد: « عرب خوزستان در دفاع از انقلاب، اسلام، روحانيت، سادات، شيعه و كشور داراى ويژگى هاى برجسته، ممتاز و بى بديلى است.»
شمخانى به جايگاه اعراب در نگاه مسؤولان نظام اشاره و تأكيد كرد: « نظام نسبت به مرزهاى خوزستان هيچ نگرانى ندارد و اين امر به دليل حضور اعراب خوزستان است. هسته مركزى نظام هيچ نوع محدوديتى براى رشد اعراب قائل نيست و حدى براى پيشرفت ما در نظام هاى ادارى و نيروهاى نظامى وجود ندارد الا توانايى هاى خودمان.»
وى تأكيد كرد: « كسى تصميم نگرفته براى اعراب مشكل ايجاد كند، شهرك براى آنان بسازد و آنان را مهاجرت دهد.» وى سپس زبان به گلايه گشود و گفت: «چه كسى مى گويد نظام جمهورى اسلامى در فكر زائل كردن زبان عربى است در حالى كه تدريس زبان عربى در ايران اجبارى است و اصلاً يكى از اتهاماتى كه كانال هاى ماهواره اى به جمهورى اسلامى مى زنند ترويج زبان عربى است.» شمخانى اضافه كرد: « اعراب نه منافق دارند و نه ضد انقلاب؛ اعراب خوزستان دست از شيعه گرى برنمى دارند و عليه حكومتى كه شيعه است تحرك نمى كنند.»
وى ادامه داد: « ما نمى گوييم مشكل وجود ندارد و كسى نبايد از مشكلات سخن بگويد، بلكه روش بيان مشكلات نبايد طورى باشد كه بيگانگان هلهله كنند. در خوزستان در دوران جنگ تحميلى سرمايه گذارى شايسته و مورد نياز استان انجام نشد و بعد از جنگ هم گفتند اين سرمايه گذارى چون در جايى بوده ادامه آن هم در همان جا باشد و اين محروميت را به دنبال داشته است.»
شمخانى خاطرنشان كرد: « نبايد رفتارى داشته باشيم كه شرايط ناامن در استان، ايجاد و اعتمادى كه نظام جمهورى اسلامى ايران به اعراب خوزستان دارد را خدشه دار كند.»
وى كار ضربتى و كوتاه مدت براى حل مشكلات و كار ريشه اى درازمدت براى زدودن چهره فقر از خوزستان را مورد تأكيد قرار داد و عنوان كرد: « قول پيگيرى اين مسأله را مى دهم.»
على شمخانى وزير دفاع روز گذشته از آزادى بازداشت شدگان حوادث اخير از روز سه شنبه خبر داد و گفت: «اكثر بازداشت شدگان تا امروز (سه شنبه) آزاد مى شوند.»
در همين حال وزير كشور اوضاع خوزستان را آرام و بدون مشكل توصيف كرد و گفت: وزارت اطلاعات عوامل دخيل در ماجراى خوزستان را بطور كامل شناسايى و آنان را روز گذشته بازداشت كرده است. سيدعبدالواحد موسوى لارى عصر ديروز پس از خروج از جلسه كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: عوامل تأثيرگذار در اين قضيه دستگير شدند و آنچه مسلم است جريان هاى ضد انقلاب خارج از كشور و سايت هايى كه به تحريك قوميت ها مى پردازند منشأ اصلى ماجرا هستند و بخش قابل توجهى دستگير شده اند و قطعاً از اظهارات و بازجويى هاى دستگيرشدگان مطالب و سرنخ هايى از اين ماجرا به دست خواهدآمد.
وى در پاسخ به سؤال ديگرى در خصوص شناسايى منشأ انتشار نامه گفت: اين نامه در خارج از كشور تهيه، تكثير و در مناطق مختلف استان خوزستان توزيع شده و قاعدتاً توسط مجموعه اى انجام شده كه با جريان هاى خارج از كشور ارتباط دارند.
رئيس شوراى امنيت كشور فضاسازى در آستانه انتخابات رياست جمهورى را با هدف ايجاد مشكل در امر مشاركت عمومى عنوان كرد و گفت: مسلماً بدخواهان نظام، علاقه اى به مشاركت مردم ندارند و حتماً در اين مسأله شيطنت مى كنند.
> حسن روحانى دبير شوراى عالى امنيت ملى نيز ديروز در گفت وگو با خبرنگاران پارلمانى حوادثى نظير آنچه در خوزستان روى داد آن هم پس از يك نامه جعلى را نيازمند بررسى ومطالعات ريشه اى وعميق دانست.
وى پس از نشست غيرعلنى غير رسمى مجلس گفت : اساس مسأله خوزستان اين است كه يك سند جعلى موجب تحريك و بلوا در جمعى شده است .
وى افزود: البته برخى افراد و گروه ها دراين مسأله نقش داشتند كه وزارت اطلاعات مسائل را دنبال مى كند تا عوامل تحريك شناسايى شوند.
دبيرشوراى عالى امنيت ملى به عوامل خارجى دراين حوادث اشاره كردوگفت : شبكه «الجزيره» نيز دراين اغتشاشات دخيل بود و جزو محركين اين ماجرا بود.
روحانى اظهارداشت : اساس كار يك «نامه جعلى» بود، اين مسأله نشان داد كه ما بايد سطح اطلاعات و هوشيارى مردم را بالاببريم و درعين حال اين زمينه ها را نيز از بين ببريم .
وى گفت : ممكن است درخوزستان ، مردم يكسرى درخواستهايى داشته باشند كه درخواست هايى مشروع و بحق باشد ولى اين ربطى ندارد كه گروهى يا فردى خيانت كرده است يانه . بايد به آنها هم رسيدگى شود.
روحانى افزود: اين مسأله باعث شد كه روى اين موضوع بيشتر مطالعه شود. نيازمنديها و مطالبات مردم خوزستان، مطالبات شهروندى است و ربطى به هيچ قوميت واختلافات قومى ندارد.
دبير شوراى عالى امنيت ملى تأكيد كرد كه «بايد به مطالبات مردم با همبستگى ملى پاسخ داد.»
وى درجواب به سؤالى درمورد شناسايى «جاعل نامه منتشر شده درخوزستان» گفت : يكى از مأموريت هاى وزارت اطلاعات اين است كه جعل كننده، طراح و انتشاردهنده را شناسايى كند.
وى احتمال داد كه يك راهپيمايى بزرگ در سطح مردم خوزستان درهمين زمينه برگزار شود.
دبيرشوراى عالى امنيت ملى گفت : ما از مردم هوشيار و بيدار خوزستان تقدير مى كنيم و اين بيدارى و حضور مردم اساس برباد دادن همه توطئه هاى دشمنان است.
>انگشت اتهام مجلس به سوى دولت
پس از وقوع وقايع خوزستان، صحن علنى مجلس به محلى براى حمله و اتهام زنى به مقامات دولتى تبديل شد. در همين حال رئيس مجلس نيز لب به گلايه گشود و گفت: نامه جعلى بايد زودتر تكذيب مى شد.حدادعادل ديروز نيز در سخنانى خطاب به مردم خوزستان گفت: بهترين دليل براى جعلى بودن نامه منتشره اين است كه طى چندسالى كه از تاريخ صدور اين نامه گذشته تا امروز هيچ يك از مطالب آن عملى نشده است.
رئيس مجلس تصريح كرد: اگر دولت قصد داشت چنين كارى را اجرايى كند، بايد در اين چند سال، نشانى از اين اقدامات ديده مى شد. همين كه چنين كارهايى عملى نشده نشان از جعلى بودن آن است.وى افزود: افرادى كه با شيوه كار دولت و نظام آشنا هستند مى دانند چنين تصميماتى كه هيچگاه عملى نمى شود، راه ابلاغ و اجرايى اش آن نيست كه معاون حقوقى يا رئيس دفتر رئيس جمهورى اين مطالب را ابلاغ كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين حال ۱۸۰ نماينده مجلس شوراى اسلامى در نامه اى به سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى، خواستار اعزام هيأت ويژه اى به اهواز، براى بررسى رويدادهاى اخير اين شهرستان شدند.
در اين نامه كه «سيد احمد موسوى» عضو هيأت رئيسه مجلس آن را در پايان جلسه علنى ديروز مجلس قرائت كرد ، همچنين از رئيس جمهورى خواسته شده است تا دستور دهد خسارات وارده به مردم اهواز جبران شود.
حوادث اخير خوزستان در تريبونهاى انتخاباتى نيز به موضوعى براى تخطئه دولت و دستاوردهاى آن بدل شد.احمدتوكلى چهره اقتصادى آبادگران از جمله اين نامزدها بود كه گفت: تحريكات خارجى، برخى گزافه گويى ها و نيز تعلل دولت در تكذيب نامه تشنج آفرين از علل اصلى حوادث اخير خوزستان بوده است.
>نگاه ناظران خارجى
همزمان با وقوع ماجراى خوزستان، تحركات يك تشكل تجزيه طلب ازسوى رسانه هاى خارجى به عنوان يكى از عوامل ايجاد اين بحران گمانه زنى شد.در همين حال رسانه هاى بين المللى به ارائه تحليل هاى خود درباره اين وقايع اقدام كردند.
در همين حال، مقامات كاخ سفيد در صدد بهره بردارى سياسى از ناآرامى هاى خوزستان برآمدند. خبرگزارى آسوشيتدپرس از واشنگتن گزارش داد: «آدام ارلى» معاون سخنگوى وزارت خارجه آمريكا شب گذشته در اظهاراتى مداخله جويانه در قبال حوادث خوزستان با متهم كردن ايران به نقض حقوق بشر مدعى شد: «اين نخستين بار نيست كه ايران اين چنين نقض حقوق بشر را انجام داده است.»سخنگوى كاخ سفيد با ادعاى نادرست اينكه در اين درگيرى ها ممكن است چندين نفر كشته و صدها نفر دستگير شده باشند گفت: « به نظر ما، اين ناآرامى و اين دستگيرى ها رد حقوق گروه هاى اقليت در ايران است.»اين در حالى است كه پيش از اين مقامات آمريكا و كشورهاى غربى اتهاماتى را به خاطر آموزش زبان عربى در مدارس به ايران وارد مى كردند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21361

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پس از چند روز تشنج اهواز آرام شد، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016