یکشنبه 4 اردیبهشت 1384

رضا عليجاني در اعتراض به عدم رسيدگي‌هاي مكرر به امور پزشكي‌اش از روز چهارشنبه تا شنبه در اعتصاب غذا به سر برد

طبق اخبار موثق رسيده، ديروز شنبه 3 ارديبهشت، رضا عليجاني، نويسنده و سردبير نشريه ايران فردا، پس از ديدار با رئيس زندان و وعده اي مبني بر اينکه ديگر مشكلات و حق کشي هاي گذشته تکرارنخواهد شد، با مجوز خروج از زندان براي انجام امور پزشكي به اعتصاب غذايش در خانه و در نزد وكيل و خانواده‌اش پايان داد. عليجاني در روز نخست، اقدام به اعتصاب تر و دو روز بعدي به اعتصاب خشك دست زده بود. به علت اعتصاب غدا، وي در 2 روز اول چهار كيلو و روز سوم هم 4 كيلو وزن از دست داده است. پس از خروج از زندان عليجاني با مراجعه به يكي از بيمارستان‌هاي تهران مورد معاينه قرار گرفته و اين معاينه مؤيد تغيير فاحش فشار خون و كاهش هشت كيلو وزنش بوده است.
در همين رابطه خانواده عليجاني اظهار داشتند كه اين مشكل براي بار چهارم است كه رخ مي‌دهد. بار اول در سال گذشته بود كه وي دچار دندان درد شديد شده و از درد دو دندان همزمان رنج مي برد که در نهايت به علت تاخير براي اعزام نزد پزشك، يكي از دندان‌ها کاملا از بين رفت. دندان‌پزشك خارج از زندان، پس از ديدن عكس راديولوژي مربوط به دندان وي كه در زندان گرفته شده بود اظهار داشته كه در صورت مراجعه زودتر، درمان ِ دندان ِ از بين رفته، امکان پذير بوده است.
بار دوم در رابطه با عفونت گوش بوده است. اينبار نيزبه علت ممانعت در مراجعه به موقع به پزشك متخصص، عفونت شدت يافت. پس از مراجعه به پزشك خارج از زندان که بطور اجبار با تأخير انجام پذيرفت، گوش وي مورد معالجه قرار گرفت، اما پزشك متخصص اظهار‌داشت كه تأخير در مراجعه به موقع باعث تشديد عفونت شده و فرآيند درمان را طولاني کرده است.
در همين مدت مسئولين پرونده‌ به وي وعده داده بودند كه از اين پس براي مراجعه به پزشك متخصص تسهيلاتي در نظر گرفته خواهد شد و يا مجوز خروج از زندان به منظور مراجعه به پزشك متخصص صادر خواهد شد.
رضا عليجاني 18 سال است كه از مشكلي تنفسي رنج مي‌برد و بدين خاطر مجبور به استفاده مستمر از نوعي قطره بيني بوده است. در همين رابطه و براي حل مشكل، پزشك متخصص براي او داروهايي تجويز کرده كه تا حد زيادي مشكل تنفسي را تخفيف مي‌دهد. با اين وجود اما، براي سومين بار در اسفند ماه گذشته، مسئولين پرونده با تأخير در صدور مجوز خروج از زندان باعث شدند که مراجعه به پزشک با تأخير بسيار صورت ‌پذيرد.
همين مشكل در هفته گذشته نيز تكرار شده و خانواده وي مجبور ‌شدند نوبت قبلي را لغو و نوبت جديدي را از پزشک مربوطه مجددا تقاضا كنند.
رضا عليجاني در چهارشنبه گذشته به مسئولين زندان اعلام مي‌كند كه نوبت مراجعه به پزشك داشته و مسئولين زندان به هر طريق كه ممكن است ولو با اعزام توسط مامورين زندان، وي را به موقع به پزشك مربوطه برسانند. اما اين درخواست با بي‌اعتنايي مسئولين زندان مواجه شده و او ناچارا دست به اعتصاب غذا مي‌زند. پس از گذشتن 24 ساعت از اعتصاب غذايش و مشاهده بي‌اعتنايي كامل مسئولين زندان، اعتصابش را به اعتصاب غذاي خشك تبديل مي‌كند. در اين فاصله او را يك بار در روز دوم اعتصابش به بهداري زندان منتقل مي‌كنند كه درآنجا پزشك زندان شاهد كاهش فشار خون و از دست دادن 4 كيلو وزن وي بوده است.
روز شنبه 3 ارديبهشت خواسته وي مبني بر ديدار با مسئولين زندان محقق ‌شده و رئيس بازداشتگاه مجددا وعده داده است تا براي مراجعه به پزشک ممانعتي به عمل نيايد. رضا عليجاني در اعتراض به مسئولين زندان گفته است كه در حين اعتصاب شاهد ديدار مسئولين زندان براي حل مشكل فاضلاب اتاق نگهباني بازداشتگاه بوده است. گويي براي مسئولين زندان حل مشكل فاضلاب اتاق نگهباني بازداشتگاه مهمتر از جان انسان هاست. او پس از ديدار با وكيل و خانواده خود به اعتصاب غدايش پايان ‌داده است.
اگر به خواستهاي به حق و قانوني اين نويسنده ايراني به منظور مراجعه به پزشك، توجه و رسيدگي مي‌شد او براي درمان بيماري که از آن رنج مي برد، در سالروز تولدش ناچار نمي‌شد تا اعتصاب غذاي خشكي را آغاز نمايد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21514

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رضا عليجاني در اعتراض به عدم رسيدگي‌هاي مكرر به امور پزشكي‌اش از روز چهارشنبه تا شنبه در اعتصاب غذا به سر برد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016