یکشنبه 4 اردیبهشت 1384

پايان اعتصاب غذاى دكتر ناصر زرافشان، گفتگو با هما زرافشان (همسر ناصر زرافشان) و خانم كبرى مسگرى (مادر پيمان پيران)، مهيندخت مصباح، دويچه وله

اعتصاب غذاى دكتر ناصر افشان كه از پنجشنبه با همراهى پيمان پيران در اعتراض به تشديد فشارها در داخل زندان، عدم رعايت اصل تفكيك زندانيان و عدم ارائه خدمات پزشكى مناسب، آغاز شده بود، ‌‌ظهر شنبه سوم ارديبهشت، در پى حضور خانم عبادى و آقاى مولايى وكلاى دكتر زرافشان در اوين و قبول اين خواسته ها از سوى مسئولان زندان، شكسته شد.

خانم هما زرافشان همسر دكتر زرافشان و خانم كبرى مسگرى مادر پيمان پيران در گفتگو با صداى آلمان به توضيح موقعيت كنونى دو زندانى پرداختند.

دويچه وله: خانم زرافشان امروز خبر رسيد كه اعتصاب غذاى آقاى زرافشان شكسته شده و ظاهرا مسئولان به خواسته هاى ايشان گردن گذاشته اند. شما اين را تاييد ميكنيد؟

هما زرافشان: بله. با مذاكراتى كه امروز همسرم و پيمان پيران و مسئولان زندان داشته اند، درخواست هايشان اجابت شده و گفته اند مشكلات تان را حل ميكنيم. از امروز ظهر به اعتصاب غذايشان پايان داده اند. البته ما اميدوار هستيم مسئولان عملا اين وعده ها را ثابت كنند.

دويچه وله: از جمله خواسته هاى آقاى زرافشان و آقاى پيران اين بود كه آنها را با قاچاقچى ها و زندانيان عادى در يك بند قرار ندهند. الان بندشان عوض شده؟

هما زرافشان: بله. شنيدم كه به آنها گفته اند به بند ۳۵۰ منتقل خواهند شد.

دويچه وله: ما در خبرها شنيده ايم كه امروز وكلاى آقاى زرافشان با مسئولان اوين و همسرتان صحبت داشته اند. آقاى مولايى و خانم عبادى. شما در اين رابطه خبرى داريد؟

هما زرافشان: بله. همينطور است. امروز خانم عبادى به اتفاق دكتر مولايى ملاقات با همسرم داشته اند كه بعد از آن همسرم تلفن كرد و گفت به نتيجه رسيده اند و اعتصاب غذا را شكسته اند. فعلا حبر از نقل و انتقال ايشان شنيده ام اما مسئله ديگرموضوع مداواى ايشان هست كه بايد براى معالجه كليه هايش بيرون از زندان بيايد.

دويچه وله: در اين رابطه وعده اى داده نشده كه جهت درمان شان اقدام ميكنند؟

هما زرفشان: گفته اند كه مرخصى ميدهند. تقاضا داده بود.گفته اند جواب مثبت ميدهند.

دويچه وله : با اين توضيحات كه شما ميدهيد ظاهرا پس از شكسته شدن اعتصاب تلفنى با دكتر زرافشان مكالمه داشته ايد؟

هما زرافشان: بله!

دويچه وله:آقاى زرافشان حالشان خوب بود؟

هما زرافشان: بله. خيلى تشكر كرد از تمام دمكراسى خواهان داخل و خارج كشور و خواست من از جانب اش از همه تشكل هايى كه ظرف اين دو روز در تلاش بودند براى كمك به او از همه تشكر كنم.

دويچه وله: به شما نگفتند ملاقات بعدى حضورى است يا نه و اصولا كى است؟

هما زرافشان: ملاقات ها هميشه يكشنبه هاست. بايد همسرم به من اطلاع بدهد كه ملاقاتمان به چه صورت خواهد بود.

دويچه وله: چون در صحبت ها بود كه يكى از دلايل اعتراض اين بود كه چرا ملاقات هاى حضورى را قطع كرده اند. به نظر ميرسد ملاقات فردا حضورى باشد.

هما زرافشان: بله. فكر ميكنم ملاقات ما حضورى خواهد بود.

خانم كبرى مسگرى، مادر پيمان پيران

دويچه وله: خانم پيران شما از وضعيت پسرتان كه از پنجشنبه اعتصاب غذا كرده چه خبر تازه داريد؟

كبرى مسگرى: پنجشنبه صبح با من پسرم تماس گرفت و گفت اعتصاب غدايمان را با دكتر زرافشان شروع ميكنيم. آنها پيمان و دكتر زرافشان را به بازجويى برده بودند. از بازجويى آقاى زرافشان برگشت به بند يك اما پيمان را بعد از آن به جاى نامعلومى منتقل كرده اند.از آن به بعد ديگر من هيچ خبرى از پسرم ندارم.

دويچه وله: اين را از كجا شنيديد كه به جاى نامعلوم انتقال داده شد؟

كيرى مسگرى: اينرا نزديك ظهر بود كه آقاى زرافشان از بازجويى برگشته بود، از ايشان شنيديم و از داخل زندان هم يكى از زندانيان داخل اوين با ما تماس گرفت و گفت پيمان را بردند.

دويچه وله: شما چه اقدامى كرديد از وقتى شنيديد پسرتان را به جاى نامعلوم بردند؟

كبرى مسگرى: تنها كارى كه ميتوانستيم بكنم اين بود كه به رسانه ها خبر بدهم.

دويچه وله: آقاى پيران وكيل ندارد؟

كبرى مسگرى: چرا. دكتر عبدالفتاح سلطانى است.

دويچه وله: با دكتر سلطانى صحبت نكرديد كه موضوع را پيگيرى كند ؟

كبرى مسگرى: چرا. ايشان گفت من يكشنبه ها كه وقت ملاقات با موكل ها هست، پيگيرى ميكنم كه ببينم قضيه چيست و تلاش ام را ميكنم.

دويچه وله: آخرين بار كه شما با پسرتان ملاقات داشتيد كى بود؟

كبرى مسگرى: دو ماه و هفت روز است كه دقيقا من پيمان را نديده ام. روزهاى قبل هم كه تماس تلفنى داشتيم در روز يكبار و آن هم دو دقيقه سه دقيقه بود كه آن هم قطع شد. من نگران پسرم هستم. من مطمئن هستم كه پيمان روى حرف اش مى ايستد و به اعتصاب ادامه ميدهد. من از تمام رسانه ها كه اين خبرها را انتقال داده اند خواهش ميكنم از پسرم حمايت كنند. جان پسرم در خطر است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دويچه وله: پسر شما چقدر حكم گرفته است؟

كبرى مسگرى: پيمان پارسال ۱۷ اسفند دستگير شده و ده سال حكم اوليه داشت كه آقاى سلطانى تلاش هاى زيادى كرد كه اين حكم به شش سال رسيد و ده سال هم محروميت از حقوق اجتماعى دارد. الان يكسال و دو ماه است كه پسرم زندان است. انشاءالله تلاش هاى شما هم در پخش اين خبرها بى نتيجه نباشد

Copyright: gooya.com 2016