سه شنبه 6 اردیبهشت 1384

آخرين خبرها از تجمع دانشجویان امير كبير، آرش صالحي

[به نقل از "آرش کمانگير"، وبلاگ آرش صالحي]

در تماسي كه با يكي از دانشجوها در خوابگاه شرفي دانشگاه امير كبير داشتم وي اوضاع خوابگاه را آرام گزارش داد. ماجرا از اين قرار است كه "رضا بورنيك" دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي برق و مسئول امور فرهنگي خوابگاه شرفي دانشگاه امير كبير امروز دچار حمله قلبي مي شود. دانشجويان با اورژانس تماس مي گيرند اما پس از اينكه از آمدن اورژانس نااميد مي شوند رضا بورنيك را به اورژانس درمانگاه سپاه، واقع در خيابان مظفر مي رسانند. اين درمانگاه از پذيرش اين بيمار خودداري مي كند و دانشجويان رضا را به اورژانس بيمارستان مصطفي خميني مي برند. بيمارستان مصطفي خميني نيز از پذيرش اين دانشجو خودداري مي كند. دانشجويان رضا بورنيك را به آمبولانس مي رسانند و او را به بيمارستان فيروزگر منتقل مي كنند. رضا تاب نياورد و در پايتخت جان داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بچه هاي خوابگاه جلوي بيمارستان مصطفي خميني تجمع كرده و خواستار ديدار با مسئول اورژانس و رييس اين بيمارستان مي شوند كه هر دو نمي پذيرند...

دانشجويان اين بار جلوي درمانگاه سپاه جمع مي شوند و قرآن مي خوانند و خواستار ملاقات با مسئولان اين درمانگاه مي شوند. كسي به آنها پاسخي نگفت. بچه هاي خوابگاه شرفي اميركبير واقع در خيابان دمشق تا لحظه نوشتن اين خبر در داخل خوابگاه جلسه تشكيل داده اند...اين تجمع آرام و بدون در گيري گزارش شده و نيروي انتظامي هم دخالتي نداشته است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21632

فهرست زير سايت هايي هستند که به ' آخرين خبرها از تجمع دانشجویان امير كبير، آرش صالحي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016