چهارشنبه 7 اردیبهشت 1384

توضيح روابط عمومي روزنامه همشهري در خصوص نامه اعضاي تحريريه "ايرانشهر"، ايلنا

توضيح روابط عمومي روزنامه همشهري در خصوص يك خبر
تهران- خبرگزاري كار ايران

روابط عمومي روزنامه همشهري در خصوص نامه اعضاي تحريريه "ايرانشهر" به سردبير اين روزنامه، توضيحاتي را ارئه كرد.
به گزارش "ايلنا"، در نمابري كه به دفتر خبرگزاري ارسال شده است آمده است:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نظر به اتمام زمان قرارداد موسسه همشهري با اين پيمانكار كه در پايان اسفند سال 83 پايان پذيرفته است و با توجه به اينكه موسسه همشهري هيچ‌‏گونه قرارداد و يا ارتباط حقوقي مستقيم با اين افراد نداشته است، بنابراين استفاده از كلمه اخراج در نامه منتشره در آن خبرگزاري، نادرست است و بديهي است موسسه تمامي مساعي خود را در خصوص نظارت بر رعايت مواد حقوق و قانوني پيمانكار طرف قرارداد با افراد حق‌‏التحرير را جهت عدم تضييع حقوق ايشان مدنظر خواهد داشت.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21678

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توضيح روابط عمومي روزنامه همشهري در خصوص نامه اعضاي تحريريه "ايرانشهر"، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016