پنجشنبه 8 اردیبهشت 1384

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری يوسف عزيزی بنی طرُف و نگران وضعيت سلامت رضا عليجاني است

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری يوسف عزيزی بنی طرُف که در روز دوشنبه پنج ارديبهشت ماه در منزل اش دستگير شد و رضا عليجانی که نزديک به دو سال است در زندان بسر می برد و سلامت اش به خطر افتاده است، می باشد.

"گزارشگران بدون مرز دستگيری يوسف عزيزی بنی طرُف را قاطعانه محکوم می کند. تنها "جرم" وی ابراز عقيده آزادنه در مقالات و در مصاحبه با ديگر رسانه ها است. امروز در ايران هر روزنامه نگاری که بخواهد آزادانه نظرش را ابراز کند از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ايران مجازات می شود. اين مجازات از توقيف روزنامه تا زندانی کردن است. تنها انتخاب مقامات ايران يا توقيف روزنامه است و يا زندانی کردن روزنامه نگار. با دستگيری يوسف عزيزی بنی طرُف تعداد روزنامه نگاران و وب نگاران دستگير شده در ايران به دوازده نفر افزايش يافته است و متاسفانه ايران همچنان رکورد دار بزرگترين زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران است."

دوشنبه پنج ارديبهشت ماه بيش از هشت مامور لباس شخصی ظاهرا با حکم دادگاه انقلاب اسلامی وارد منزل آقای يوسف عزيزی بنی طرُف شدند و پس از بازرسی و ضبط دست نوشته های شخصی و هارد ديسک کامپيوتر، حتا دفترچه تلفن مورد استفاده ی خانواده وی را نيز به همراه خود بردند. با اينکه اين ماموران اعلام کرده بودند که حکم دارند ولی همسر آقای يوسف عزيزی بنی طرُف نتوانست اين حکم را رويت کند و ماموران نيز اعلام نکردند که اين روزنامه نگار را به کدام بازداشتگاه خواهند برد. بنا بر گفته های همسر وی احتمالا آقای عزيزی بنی طرُف به زندان اوين انتقال يافته است. در همان شب و پس از چند مصاحبه ی خانم سليمه فتوحی در باره دستگيری همسرش با رسانه ها از سوی مقامات امنيتی ايران تهديد شده است.

اين دستگيری در پی ناآرامی های اخير در خوزستان صورت می گيرد که در آن تظاهرات و اعتراضات اقليت عرب به درگيری با نيروهای انتظامی کشيده شد. يوسف عزيزی بنی طرُف يکی از چهره های برجسته ی عرب‌تبار ايران است که از خواست های معترضان دفاع و در عين حال هر حرکت خشونت بار را محکوم کرده بود. وی از همکاران روزنامه ی همشهری بود که بعد از تسلط محافظه کاران افراطی بر اين روزنامه، اخراج شده بود. يوسف عزيزی بنی طرُف با بسياری از روزنامه های معتبر عرب زبان جهان همکاری می کرد.

گزارشگران بدون مرز شديدا نگران سلامت رضا عليجانی است. اين روزنامه نگار زندانی از بيماری تنفسی رنج می برد و شرايط دشوار زندان بر وخامت بيشتر وضعيت جسمی او افزوده است. عليرغم درخواست های متعدد خانواده و پزشکان معالج، مسئولان زندان اوين از فراهم آوردن امکانات و شرايط لازم برای درمان وی امتناع می ورزند. ما از مقامات مسئول ايران می خواهيم که رضا عليجانی را هر چه سريعتر آزاد کنند تا مداوای وی درمحيطی مناسب ادامه يابد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رضا عليجانی به همراه تقی رحمانی و هدی صابر در بيست و پنج خرداد ماه هزار و سيصد و هشتاد و دو بدون ارائه هيچ دليل قانونی به دستور سعيد مرتضوی دادستان تهران بازداشت شدند. وی از بيماری تنفسی رنج می برد که بطور دايم بايد تحت نظر پزشک باشد. اين روزنامه نگار چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به تکرار بی توجه ای مسئولان زندان به درخواست های وی برای مراجعه به پزشک به مدت سه روز دست به اعتصاب غذا زد که در اين مدت بيش از هشت کيلو وزن کم کرد.

پانزده سال پيش گزارشگران بدون مرز کارزار به «فرزند خواندگی» قبول کردن يک روزنامه نگار زندانی توسط رسانه های جمعی را آغاز کرد. اين کارزار بر آن است که يک رسانه مسئوليت دفاع از يک روزنامه نگار که به خاطر ابراز عقايد و يا انجام وظيفه اش زندانی شده است را تا رهايی او بر عهده گيرد. هم اکنون بيش از دويست رسانه جهان به دفاع از يک همکار زندانی پرداخته و با استفاده از شيوه های مختلف خواهان آزادی وی از مقامات کشور مربوطه می شوند. اين حرکت توانسته است بسياری از روزنامه نگاران را از خطر زندان و يا مرگ نجات دهد. رضا عليجانی سردبير مجله توقيف شده ايران فردا و برنده دهمين جايزه گزارشگران بدون مرز در سال دو هزار و يک است، اين روزنامه نگار در سال دو هزار و چهار برنده ی جايزه ی حقوق بشر روزنامه معتبر اکنوميست نيز بود. وی از سوی چند رسانه به "فرزندخواندگی" پذيرفته شده است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21724

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری يوسف عزيزی بنی طرُف و نگران وضعيت سلامت رضا عليجاني است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016