جمعه 9 اردیبهشت 1384

وضعيت مطبوعات ايران در سال 83، فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

روز جهانی مطبوعات(3 مه - 13ارديبهشت)

مقدمه :

گزارش زير شامل بخشی از موارد نقض آزادی مطبوعات می باشد که طی دوازده ماه گذشته ( اول ارديبهشت 1383 تا 31 فروردين 1384 ) توسط رژيم جمهوری اسلامی ايران اِعمال شده است . گزارش با رجوع به اطلاعات منتشره در رسانه های گروهی داخل ايران تدوين شده است. گرچه تلاش بر جامعيت آن بوده است اما يقينا با توجه به نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر تمام موارد برخورد دستگاه حاکمه با مطبوعات را در بر نميگيرد.

جمعبندی :

1 ـ کل اخبار جمع آوری شده در رابطه با مطبوعات 241 خبر
2 ـ روزنامه نگاران و مديران مسئولي که بين 1تا 5 بار مورد بازجويي قرار گرفته اند. 76 مورد
3 ـ روزنامه نگاران و مديران مسئولي که در دادگاهها محاکمه شد ه اند. 41 مورد
4 ـ بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان بدون محاکمه 28 نفر
5 ـ توقيف کوتاه مدت ، توقيف بلندمدت و لغو امتياز نشريات 16 نشريه
6 ـ محروميت از مشاغل مطبوعاتي 5 مورد
7 ـ روزنامه نگاران محکوم به زندان 13 نفر
8 ـ مرگ مشکوک روزنامه نگاران 3 نفر
9 ـ اخراج روزنامه نگاران 2 مورد
10 ـ ممنوع الخروج 3 مورد
11 ـ صدور قرار وثيقه 5/798 ميليون تومان
12 ـ جريمه نقدی روزنامه نگاران 7930000 تومان
13 ـ نشريات دانشجويي توقيف شده 25 نشريه
14 ـ مديران مسول نشريات دانشجويي که مورد بازجويي قرارگرفته اند. 18 نفر
15 ـ سايتهای فيلـر گذاری شده بيش از 280 سايت
16 ـ نهادهاي شاکی از مطبوعات عبارتند از : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، مدعی العموم ، وزارت اطلاعات ، سازمان صدا و سيما ، بسيج ، شورای نگهبان ، هيت های نظارت بر انتخابات ، نيروی انتظامی ، حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی ، اداره اماکن نيروی انتظامی ، شهرداريها ، وزارت خانه های گوناگون و... اين واقعيت نشان می دهد که برخلاف ادعای برخی از کارگزاران رژيم ، کليت نظام مسئول نقض حقوق بشر در ايران است و نه محافل به اصطلاح « خودسر» .
17 ـ دادگاه ويژه روحانيت ، دادگاه انقلاب و دادگاههای ويژه مطبوعات مسئول محاکمه روزنامه نگاران هستند.
18 ـ تعدادی از افراد بيش از 15 سال است که در انتظار تصميم هيئت نظارت بر مطبوعات برای کسب مجوز بسرمي برند
19 ـ تعدادی از روزنامه نگاران بيش از پنج سال است که در انتظار محاکمه بسر می برند.
20 ـ گفتنی است علاوه بر موارد بالا حکومت ايران از طريق ندان آگهی تجاری ، عدم توزيع از طريق شبکه توزيع مطبوعات ، ندادن سهميه کاغذ ، فيلم و زينگ از سوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و تهديد از طريق تلفن نشريات غير دولتی را زير فشار قرار می دهند.
21 ـ به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است . روزنامه نگاران زندانی عباتند از : اکبر گنجی ، عباس عبدی ، حسين علی قاضيان ، تقی رحمانی ، رضا عليجانی ، هدی صابر ، حشمت الله طبرزدی ، انصافعلی هدايت ، مجتبی لطفی ، محمد رضا نسب عبداللهی ، مجتبی سميعی نژاد ، جواد تميمی و يوسف عزيزی بنی طُروف .

گفتنی است که آقای محمد حسن ضيايی فر دبير کميسيون حقوق بشر اسلامی طی مصاحبه ای اعلام کرد : « اگر بنا باشد تمامی مصاديق نقض حقوق بشر را اطلاع رسانی کنيم ، بايد روزانه حداقل 50 تا60 مورد را خبری کنيم . ( ايسنا 16/5/83 )

مشروح گزارش :

1 ـ محمد علی کوزه گر مدير مسئول هفته نامه " انديشه فردا " چاپ شهريار ، به اتهام تشويش اذهان عمومی با شکايت حجت السلام سوری رئيس زندان قزلحصار کرج به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و يژه کارکنان دولت احضار شد . ( کيهان 2/2/83 )

2 ـ بدستور دادستانی و سازمان زندانها سيامک پورزند روزنامه نگار 73 ساله ممنوع الملاقات شد . وی در بخشCCU بيمارستان مدرس تحت نظر ماموران امنيتی بستری شده است .
(رويداد 3/2/83 )

3 ـ محمد حسن عليپور مدير مسئول دو هفته نامه توقيف شده " آبان " به اتهام تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی عليه امنيت جمهوری اسلامی ايران ، با شکايت دادستان کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب تهران در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران به شش ماه زندان تعليقی و دو سال محروميت از کليه فعاليت های مطبوعاتی محکوم گرديد . جرم وی نوشتن مقاله ای با عنوان « مردم عبور خواهند کرد » می باشد. ( اعتماد 4/2/83 )

4ـ علی صالح آبادی مدير مسئول روزنامه " همبستگی " به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويق اذهان عمومی و انتشار روزنامه غيرقانونی به همراه جليل مقدم ، فياض زاهد ، علی توکلی و ابراهيم اصغرزاده اعضای سياست گذاری روزنامه همبستگی در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران توسط قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شدند . ( ايسنا 7/2/83 )

5 ـ قلی شيخی مدير مسئول روزنامه " توسعه " با 48 مورد شکايت مدعی العموم به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع ، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و تبليغ عليه نظام جهت محاکمه به شعبه 1083 دادگاه کيفری تهران احضار شد . ( ايران 7/2/83 )

6 ـ حميد رضا آشتيانی مدير مسئول هفته نامه " به سوی افتخار "به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان و انتشار عکس ها و مطالب خلاف عفت عمومی با شکايت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد . ( ايسنا 7/2/83 )

7 ـ مهرداد رايانی مدير مسئول نشريه " هنر هفته " به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان و انتشار تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومی با شکايت مدعی العموم در شعبه76 دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد . ( ايسنا 7/2/83 )

8 ـ محمد خاکساری مدير مسئول هفته نامه " قلم معلم " به اتهام تحريص و تشويق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی عليه امنيت و منافع جمهوری اسلامی با شکايت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کيفری استان به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد . علت توقيف و محاکمه اين نشريه درج گزارشی در رابطه با تجمع اعتراضی معلمان در روز جهانی معلم می باشد .
( ايسنا 7/2/83 )

9 ـ داديار شعبه اول اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در نامه ای به رئيس هيات نظارت بر مطبوعات اعلام کرد : « از آنجايی که احمد زيدآبادی به اتهام تشويش اذهان عمومی ازسوی شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران و رای اصراری شعبه 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران محکوم به محروميت از مصاحبه با رسانه های داخلی و خارجی به مدت 5 سال از تاريخ قطعيت حکم گرديد. ( رويداد 8/2/83 )

10 ـ محمد علی دادخواه وکيل مدافع روزنامه نگار زندانی انصافعلی هدايت در يک مصاحبه اعلام کرد : با وجود اينکه قرار لغو بازداشت موکلم حدود 10 روز پيش صادر شده اما مقامات قضايی دادگستری تبريز از آزادی وي امتناع مي ورزند . ( ايلنا 9/2/83 ) ـ به گفته محمد علی دادخواه انصافعلی هدايت در زندان اعتصاب غذا کرده است و وی نياز به عمل جراحی روده دارد .
( ايلنا 22/2/83)

11 ـ روزنامه « ندای آذر آبادگان » به مدير مسئولی ابوالفضل وصالی با شکايت نهادها و ارگانهای دولتی ، بدستور دادگاه مطبوعات دادگستری آذربايجان شرقی به پرداخت 3 ميليون ريال جزای نقدی و توقيف 2 ماهه نشريه محکوم شد. به گفته ابوالفضل وصالی اين نشريه علاوه بر مشکلات قضايی با تنگناهای ديگری مواجه است از جمله تبعيض در ارسال آگهی ها ، قطع سهميه کاغذ و مواد اوليه و محروميت از تسهيلات و امکانات قانونی ، اين روزنامه را شديداٌ دچار مشکل کرده است. ( ندای آذر آبادگان 13/2/1383 )

12 ـ بدستور سازمان بازرسی کل کشور ، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به علت نوشتن نامه سرگشاده خطاب به خامنه ای و دادن جايزه قلم طلايی به حسين انصاری راد از شرکت در جشنواره مطبوعات محروم شد. ( ايلنا 13/2 /83 )

13 ـ مهناز هويدا مدير مسئول هفته نامه « رايزن جوان » به اتهام توهين ، افترا و هتک حرمت با شکايت مدعی العموم در شعبه هفتم دادسرای جرايم کارکنان دولت مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايسنا 13/2/83 )

14 ـ محمد صفی زاده مدير مسئول روزنامه "" ابرار " و " ابرار اقتصادی " به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد . ( ايسنا 14/2/ 83 )

15 ـ امير حسين قراء مدير مسئول دوهفته نامه " وطن " به اتهام انتشار تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومی و چاپ تصاوير زنان بدون حجاب با شکايت مدعی العموم در شعبه76 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد . ( ايسنا14/2/ 83 )

16 ـ احمد سلمان زاده مدير مسئول نشريه " چيستان " به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی با شکايت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد . ( ايسنا14/2/ 83 )

17 ـ مهدی رحمانيان مدير مسئول روزنامه « شرق » به علت درج نظرات خانواده زندانيان سياسی و به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و اهانت به قوه قضائيه در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد. ( ايلنا 14/2 / 1383 )

18 ـ ابراهيم ايمانی فرد مدير مسئول نشريه " پيرامون " به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان و انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومی با شکايت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کيفری به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد . ( ايسنا 15/2/ 83 )

19 ـ سعيد رضا نيکبخت مدير مسئول نشريه «جلوه » به اتهام استفاده ابزاری از افراد در تصاوير و چاپ عکس زني مسلمان بدون حجاب شرعي در شعبه 76 دادگاه کيفري تهران به رياست قاضي محمد رضا صارمی محاکمه شد . ( ايسنا 15/2/83 )

20 ـ صديقه طالعی مدير مسئول نشريه « هنر زندگي » به اتهام استفاده ابزاري از افراد در تصاوير و انتشار مطالب خلاف عفت عمومي با شکايت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران بع رياست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد . ( ايسنا 15/2/83 )

21 ـ پريوش برنجی مدير مسئول دوهفته نامه " موسيقی قرن " به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و اشاعه منکرات با شکايت مدعی العموم در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی محمدرضا صارمی محاکمه شد . ( ايسنا 15/2/ 83 )

22 ـ محمدرضا نسب عبداللهی مسئول ويژه نامه هفته نامه « گوناگون » به اتهام نشر اکاذيب و توهين به مقدسات با شکايت مدعی العموم در دادگستری کرمان محاکمه شد. نامبرده با قرار کفالت آزاد شد. ( ايسنا 18/2/1383 )

23 ـ عاطفه پهلوان سردبير هفته نامه « گرگان امروز » اعلام کرد : اين نشريه بدستور شعبه يک دادگاه عمومی گرگان توقيف گرديد . شاکی اين پرونده پوريانی معاون قضايی رئيس دادگستری استان گلستان می باشد . دکتر مصطفی سبطی مدير مسئول اين نشريه در آخرين روز کاری اسفند 82 دستگير و زندانی شد. ( ايسنا 19/2/83 )

24 ـ مجيد قاسمی فيض آبادی مدير مسئول روزنامه " نسيم صبا " به اتهام نشر اکاذيب ، تشويش اذهان عمومی ، توهين به نهادهای قانونی و رسمی ، تبليغ عليه نظام ، توهين به شورای نگهبان و توهين به مقدسات با 30 مورد شکايت مدعی العموم در شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت توسط بازپرس قدمی مورد بازجويی قرار گرفت و با قرار وثيقه 20 ميليون تومانی آزاد شد .
( ايسنا 20/2/83 )

25 ـ رضا منصرف مدير مسئول هفته نامه « آوای ماکو » به اتهام توهين ، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی ، افشای اسرار نظامی و نشر تصوير خلاف مقررات مطبوعات ، با شکايت فرماندهی نيروی انتظامی آذربايجان غربی و فرماندهی نيروی مقاومت بسيج آذربايجان غربی در شعبه اول دادگستری آذربايجان غربی به رياست قاضی فريد محاکمه گرديد . ( ايسنا 22/2/83 )

26 ـ رضا پارسا دبير انجمن کارفرمايان شبکه های اينترنتی ايران اعلام کرد : « بدستور قاضی سعيد مرتضوی دادستان تهران حدود 50 شرکت خدمات اينترنتی پلمپ شده و اسامی 225 شرکت ديگر در فهرست دادستانی قرار دارد که در نوبت پلمپ شدن هستند. ( اعتماد 23/2/83 )

27 ـ مسعود الماسی مدير اجرايي و مسيح الله سلطانی مدير مسئول هفته نامه « صدای زنجان » به اتهام نشر اکاذيب ، تشويش اذهان عمومی و برهم زدن نظم جامعه با شکايت مدعی العموم ، به دستور مظفری بازپرس شعبه 3 دادسرای زنجان بازداشت شده بودند پس از 6 روز سلطانی با 35 ميليون تومان و الماسی با 10 ميليون تومان قرار وثيقه آزاد شدند. ( ايسنا 30/2/83 )

28 ـ عيسی سحرخيز مدير مسئول ماهنامه « آفتاب » به علت چاپ مقاله « درسهايي از ايران » نوشته باری روبين با شکايت مدعی العموم ، در شعبه 76 دادگاه کيفری تهران به رياست قاضی محمد رضا صارمی به پرداخت 2 ميليون ريال جريمه نقدی و 6 ماه محروميت از فعاليتهای مطبوعاتی محکوم گرديد. ( ايلنا 27/2/83 )

29 ـ جلال جلالی زاده نماينده سنندج در مجلس شورای اسلامی و مدير مسئول هفته نامه « سيروان » با شکايت مدعی العموم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد .
(اعتماد 9/2/83 )

30 ـ مسيح علی نژاد خبرنگار پارلمانی « ايلنا» به دستور حراست مجلس از ورود به مجلس هفتم منع شده است . چند روز پس از انتشار کتاب " تحصن " نوشته علی نژاد ورود وی به مجلس ششم هم ممنوع شده بود . ( ايلنا 6/3/83)

31 ـ فرهت فردنيا مدير مسئول روزنامه توقيف شده « آفتاب امروز » به اتهام نشر اکاذيب به منظور تشويش اذهان عمومی ، ايراد افترا در جريان چاپ و انتشار مطالبی تحت عنوان « جزئياتی از محل تجمع تروريستها در شهر ری» و تبليغ عليه نظام با شکايت مدعی العموم در شعبه 1408 دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد . امتياز نشريه برای هميشه لغو و مدير مسئول به 5 سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی و 10 ميليون ريال جزای نقدی محکوم گرديد . ( کيهان 7/3/83 )

32 ـ دکتر ساقی باقری نيا مدير مسئول روزنامه توقيف شده « آسيا » در نامه ای خطاب به هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضائيه اعلام کرد : ايرج جمشيدی سردبير اين روزنامه نزديک يک سال است که در زندان بسر می برد که 200 روز آن را در زندان انفرادی بوده و عليرغم توديع 200ميليون وثيقه کماکان در زندان بسر ميبرد . اين روزنامه به علت چاپ عکس مريم رجوی در تاريخ 13 تير 82 توقيف گرديد. ( ايلنا11/3/83 )

33 ـ مصطفی ناصحی مدير مسئول هفته نامه توقيف شده « طبرستان » به علت چاپ مقاله « نقش بز در تخريب مزارع » به اتهام توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام ، در شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويي قرار گرفت و با وثيقه 30 ميليون تومانی آزاد شد .
( ايسنا 19/3/83 )

34 ـ عباس کاکاوند عضو اسبق تحريريه روزنامه « رسالت » به اتهام نشر اکاذيب با شکايت کميته امداد امام در شعبه 6 بازپرس دادسرای ويژه جرايم کارکنان دولت تفهيم اتهام شد. وی به دليل عجز در پرداخت وثيقه 10 ميليون تومانی بازداشت و راهی زندان اوين شد .
( ايسنا 18/3/83)

35 ـ محمد رضا خادم شمس مديرمسئول هفته نامه « صدای اورميه » به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و اهانت به اعضای شورای نگهبان با شکايت جليل زاده رئيس دادگاه انقلاب و جوادی مسعودی رئيس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان آذربايجان غربی در شعبه اول دادگستری به رياست قاضی فريد محاکمه شد . ( ايسنا 20/3/83 )

36 ـ سجادی سردبير روزنامه « توسعه» در غياب قلی شيخی مدير مسئول اين روزنامه به اتهام نشر اکاذيب و توهين با شکايت انصار حزب الله در شعبه 6 دادسرای کارکنان و رسانه ها توسط حسينيان مورد بازجويی قرار گرفت . ( ايسنا 18/3/83)

37 ـ ماشاالله شمس الواعظين سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ، به اتهام تبليغ عليه نظام و نشر اکاذيب با شکايت مدعی العموم به دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد . ( ايسنا 22/3/83 )

38ـ صديقه طالعی مدير مسئول نشريه « هنر زندگی » به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان با شکايت مدعی العموم در شعبه 6 دادسرای ويژه کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويی قرار گرفت .( ايسنا 24/3/83)

39 ـ محمد صديق کبودوند مدير مسئول هفته نامه « پيام مردم » چاپ سنندج به اتهام تشويش اذهان عمومی ، طرح مطالبات قومی ، تجزيه طلبانه و مذهبی جهت تفرقه در جامعه ، چاپ مطالب و اخباری از قاضی محمد ، عبدالله اوجالان و چاپ بيانيه همفکران احمد مفتی زاده با شکايت مدعی العموم بدستور قاضی عنايت رئيس شعبه اول دادگاه عمومی سنندج بازداشت شد. وی به زندان مرکزی سنندج منتقل گرديد. از اين نشريه که به زبان کردی و فارسي چاپ می شود تا کنون 13 شماره منتشر شده است . ( ايرنا 27/3/83 )

40 ـ محمد علی کوزه گر مدير مسئول هفته نامه « انديشه فردا » چاپ شهريار ، به علت چاپ مطلبی در رابطه با زندان قزل حصار به اتهام نشر اکاذيب به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی در شعبه 4 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويي قرار گرفت و با وثيقه ه ميليون تومانی آزاد شد. ( امروز 30/3/83 )
41 ـ بدستور علی آقا محمدی مسئول کميته تبليغات شورای عالی امنيت ملی، مطبوعات در سالگرد 18تير نبايد مقالاتی را در رابطه با اين روز منتشر کنند. شورای عالی امنيت ملی دليل اين تصميم را « جلوگيری از تحريک جامعه » اعلام کرده است . (رويداد 16/3/83)

42 ـ حجت اسلام غلامحسين محسنی اژه ای نماينده قوه قضائيه در هئيت نظارت بر مطبوعات ، اقدام به ضرب و شتم و گاز گرفتن عيسی سحرخيز نماينده مديران مسئول در هئيت نظارت بر مطبوعات نمود . اين عمل در حضور وزير ارشاد و ساير اعضای هئيت نظارت بر مطبوعات انجام گرفته است . ( ايلنا 4/3/83 )

43 ـ اسلام بابايی نويسنده و فعال آذربايجانی به اتهام اهانت به رهبری، تشويش اذهان عمومی و اقدام عليه امنيت ملی به علت نوشتن مطالبی در نشريه هفتگي " وراوی " توسط دادگاه انقلاب مشکين شهر بازداشت شد . ( پيک ايران 15/3/83 )

44ـ پرويز کرمی مدير مسئول روزنامه « جوان » با شکايت وزارت آموزش و پرورش و راه آهن جمهوری اسلامی به شعبات اول و ششم بازپرسی کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد .
( ايسنا 10/4/83 )

45ـ محمد علی فردوسی مدير مسئول هفته نامه « فردوس کوير » چاپ کرمان به علت چاپ مقاله ای با عنوان « زلزله سياسی » در رابطه با رد صلاحيت جمعی از داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم ، با شکايت هيات نظارت شورای نگهبان به دادگاه مطبوعات کرمان احضار شد . حميد خلوتی کاريکاتوريست اين نشريه نيز به دادگاه مطبوعات کرمان احضارگرديد.(پرشين بولاگ 3/4/83 )

46ـ الياس حضرتی مدير مسئول روزنامه « اعتماد» با شکايت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد . ( ايسنا 10/4/83 )

47ـ علی معلم مدير مسئول نشريه « دنيای تصوير » به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير افراد ، با شکايت مدعی العموم به شعبه 7 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسا نه ها احضار شد . ( وقايع اتفاقيه 18/3/83 )

48ـ سيدمحمود احمدی نژاد ، مدير مسئول روزنامه همشهری به اتهام نشر اکاذيب و درج مطالب خلاف واقع ، جهت تفهيم اتهام و پاسخگويی به موارد اتهامی به شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت ، به رياست قاضی حسينيان ، احضار شد. روزنامه همشهری فاش کرد در اوايل سال 1382 کميته سه نفره متشکل از وزارت اطلاعات ، وزارت ارشاد ، و صدا و سيما برای اين کار تشکيل شده است. برهمين اساس جمهوری اسلامی بيش از 100 ميليارد صفحه را در شبکه اينترنتی فيلتر گذاری کرده است. گسترش فيلترينگ ، کار را به جايی رسانيد که بسياری از مراکز خدماتی اينترنتی نيز تعطيل شدند. ( پيک ايران 14/4/1383 )

49ـ «عادل مزاری» مدير مسئول هفته نامه « صبح زاهدان » به اتهام نشر اکاذيب ( چاپ خبر شکنجه شدن فردي توسط نيروی انتظامی) ، و اشاعه فساد( چاپ عکس چند دختر در مراسم چهارشنبه سوری ) با شکايت سپاه پاسداران و نيروی انتظامی به دادگاه احضار شد .
( ايلنا 22/4/1383 )

50ـ ماهنامه « اکنون » ، به خاطر چاپ غيرقانونی و در ج مطالب مخالف شئونات اسلامی (چاپ تصوير يک هنرپيشه ی زن روی جلد) تذکر قانونی دريافت کرده است .
( روزنامه کيهان 21/4/1383 )

51ـ مدير مسئول نشريه ی « لوتوس » نيز با شکايت مدعی العموم و به اتهام انتشار نشريه بدون مجوز از سوی شعبه ی 6 بازپرسی دادسرای کارکنان و دولت و رسانه ها احضار شد . ( ايسنا 27/4/1383 )

52ـ محمد علی وکيلی مدير مسئول روزنامه ی« ابتکار» از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ورسانه ها به اتهام نشر اکاذيب احضار شد . ( ايسناـ 29/4/83 )

53ـ مدير مسئول ماهنامه" معما " به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير، به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد . ( ايلنا ـ 29/4/83 )

54ـ بهرام ولد بيگی ( مدير انيستيتو فرهنگی کردستان و سر دبير روزنامه کردی فارسی « آشتی ») که همراه چند نفر به شيوه رسمی عازم عراق بودند ، در مرز خسروی به وی اعلام شد که طبق رای دادسرای عمومی از تاريخ 8/1/83 تا 8/1/84 ممنوع الخروج می باشد . نامبرده توسط مأموران انتظامی دستگير و جهت محاکمه به تهران اعزام شد . ( ايسنا 2/4/83 )

55ـ دو وبلاگ نويس که دانشجو هستند ، به اتهام «انتشار تصاوير و مطالب مستهجن» دستگير شده اند. ( پيک ايران 14/4/1383 )

56ـ مصطفی کواکبيان مدير مسئول روزنامه « مردم سالاری » به اتهام نشر اکاذيب و چاپ مطالب خلاف با 7 فقره شکايت مدعی العموم در شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويی قرار گرفت وبا قرار کفالت 10 ميليون تومانی آزاد شد . ( ايلنا 2/4/83 )

57ـ هفته نامه « پيام مردم » کردستان به مدير مسئولی محمد صديق کبودوند به اتهام نشر اکاذيب به حکم قاضی اصغر عنايت رئيس شعبه اول دادگاه عمومی سنندج توقيف گرديد . نامبرده بدستور قاضی عنايت در 26 خرداد باز داشت و پس از پنج روز با قرار وثيقه 7 ميليون تومانی آزاد گرديد . ( ايلنا 7/4/83 ). گفتنی است بنا بر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آرش صالح ، جلال قوامی و اميد بيگی زاده نويسندگان اين نشريه در خطر دستگيری قرار دارند .
( سازمان گزارشگران بدون مرز 9/4/83 )

58ـ دستور توقيف موقت ماهنامه « آفتاب » صادر شد. در حکم دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها آمده است : درپی شکايت مدعی العموم عليه « عيسی سحرخيز » مدير مسئول ماهنامه « آفتاب » ، داير بر « توهين به ولی فقيه » ، « چاپ مطالب عليه اصول قانون اساسی » ، « توهين به مجلس شورای اسلامی » ، « نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی » ، و « داشتنن سابقه به توهين و اهانت به امام راحل ، بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران » ، هيأت منصفه نامبرده را مجرم شناخته است . ( 20/4/1383 )

59ـ خبرگزاری « سينا » منحل شد. در جلسه هيأت دولت ، رئيس جمهور از عملکرد اين خبرگزاری ، به خاطر درج خبر « حراج دختران ايرانی در امارات ( فوجيره )» ، اظهار نارضايتی کرده بود. ( بازتاب 14/4/1383 )

60ـ روزنامه وقايع اتفاقيه درپی اعلام شکايت مدعی العموم عليه آقای مصطفی خانزادی مدير مسئول اين روزنامه دائر بر « تبليغ عليه نظام ، توهين به مقامات و مسئولين رسمی کشور ، چاپ مطالب خلاف واقع و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی » با حکم « قدمی » بازپرس شعبه ی سوم دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها توقيف شد . ( ايسنا 27/4/1383 )

61ـ جواد خرمی مقدم صاحب امتياز و مدير مسئول روزنامه «جمهوريت» بعد از حضور در دادسرا اعلام کرد : به جهت پاره ای از مشکلات از جمله تغيير برخی از افراد تحريريه تصميم گرفته شد روزنامه تا چند هفته منتشر نشود . ( ايسنا ـ 27/4/83 )

62ـ عمادالدين باقی روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از زندانيان به اتهام اهانت به مقامات رسمی کشور با شکايت مدعی العموم در شعبه 1009 محاکمه شد . جرم وی نوشتن مقاله ای در رابطه با قانون انتخابات در روزنامه توقيف شده « ياس نو » می باشد . ( ايسنا 8/4/83 )

63ـ جلسه ی رسيدگی به اتهامات ايرج جمشيدی ، سردبير روزنامه ی « آسيا » در شعبه 26 دادگاه انقلاب به رياست قاضی حداد برگزار شد. ايرج جمشيدی از تير ماه سال 82 به اتهام اقدام عليه امنيت ملی ، ارائه ی اطلاعات به کشورهای بيگانه از طريق مصاحبه ، اخلال در نظام اقتصادی ، توهين به بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران ، پرداخت رشوه ، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی در بازداشت موقت به سر می برد. ( ايسنا 21/4/1383 )

64ـ دادگاه رسيدگی به اتهامات مدير مسئول سايت « نقشينه » ، در شعبه ی 116 دادگستری قم به رياست قاضی فتوره چی برگزار شد. حامد متقی ، مدير مسئول سايت « نقشينه » افزود : با احترام به قاضی و دادگاه ، حق خود می دانم که در دادگاه بدون حضور هيأت منصفه ، سکوت کرده و از خود دفاع نکنم. سايت « نقشينه » ، اولين سايت اطلاع رسانی استان قم می باشد که در اسفند ماه سال گذشته به دستور مقام قضايی فيلتر گذاری شده و اتهامات مدير مسئول اين سايت نشر اکاذيب ، تشويش اذهان عمومی و افتراء ، پيرامون انتخابات مجلس هفتم می باشد. ( ايلنا 14/4/1383 )

65ـ مدير مسئول هفته نامه « امانت » چاپ آذربايجان غربی به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی در شعبه يک دادگستری آذربايجان غربی محاکمه شد .
( ايسنا ـ 29/4/83 )

66ـ سعيد مدنی مدير مسئول « کيهان ورزشی » ، به اتهام نشر اکاذيب در شعبه ی 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها حاضر شد. مدنی پس از تفهيم اتهام با قرار کفالت آزاد شد. ( ايسنا 21/4/1383 )

67ـ عليرضا شهسواری مدير مسئول نشريه « هفت » با شکايت مدعی العموم به خاطر استفاده ابزاری از تصاوير بازيگران معروف ، تفهيم اتهام شد. ( شرق 25/4/1383 )

68ـ صاحب امتياز و سردبير هفته نامه « صدا » ، درپی شکايت 19 شاکی ، در شعبه 41 دادگاه عمومی اصفهان محکوم شدند . اين شعبه ، صاحب امتياز هفته نامه « صدا » را به اتهام « انتشار توهين ، انتشار عکسها و مطالب خلاف عفت عمومی ، ايراد افتراء و نشر اکاذيب » محکوم کرد. براساس اين حکم که روز شنبه صادر شده است. « فائزه شريف » ، مدير مسئول اين هفته نامه به تحمل 50 ضربه شلاق ، محکوم و مجازات مذکور به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبديل شده است. همچنين نامبرده به پرداخت مبلغ يک ميليون و 500 هزار ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. « علی راعی » ، متهم رديف دوم نيز براساس اين حکم به پرداخت مبلغ 500 هزار ريال جزای نقدی در حق « صندوق دولت » محکوم شده است . ( ايرنا 14/4/1383 )

69ـ از سوی شعبه ی 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها ، حکم جلب مدير مسئول روزنامه ی « توسعه » صادر شد . مدعی العموم اتهام وی را نشر اکاذيب و توهين و تبليغ عليه نظام اعلام کرد که با تامين قرار کفالت آزاد شد . ( ايسنا 21/4/1383 )

70ـ ابو الفضل کارآمد مدير مسئول نشريه نسل آفتاب با شکايت مدعی العموم از سوی دادگاه بدوی مطبوعات استان کرمان به 2سال محروميت از فعاليتهای مطبوعاتی محکوم شد .
( پيک ايران 29/4/1383)

71ـ سيد علی هاشمی مدير مسئول هفته نامه بيداری با شکايت مدعی العموم به حکم دادگاه بدوی استان کرمان به 30 ضربه شلاق و 3 ماه محروميت از فعاليت مطبوعاتی شد.
( پيک ايران 29/4/1383)

72ـ ماشاء الله شمس الواعضين سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعلام کرد : در سه ماهه ی اول سال 83 در مجموع 31 مورد تعرض به حقوق مطبوعات صورت گرفته که شامل شش مورد احضار به دادگاه ، يک مورد جلب ، سه مورد شکايت ، يک مورد صدور قرار مجرميت ، يک مورد قرار کفالت ، 11 مورد محاکمه ، دو مورد تفهيم اتهام دو مورد بازداشت ، دو مورد بازجويی و دو مورد توقيف نشريات به انجمن گزارش شده است . ( ايسنا 26/4/1383 )

73ـ صدوهفتاد روزنامه نگار شاغل در روزنامه های توقِيف شده و توقيف نشده طی نامه ای خطاب به آقايان ناصر خالقی ( وزير کار و امور اجتماعی ) و احمد جامعی ( وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ) از نبود امنيت شغلی و آينده حرفه ای روزنامه نگاری در ايران شکايت کردند .
(رويداد ـ 29/4/83 )

74ـ مصطفی کواکبيان مدير مسئول روزنامه « مردم سالاری » با شکايت مدعی العموم به شعبه 3 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايسنا 10/5/83 )

75 ـ علی يوسف پور مدير مسئول روزنامه « سياست روز » به اتهام نشراکاذيب ، توهين وافتراء به شعبه 5 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. وزارت امور اقتصاد و دارايي ، وزارت کشور ، نيروی انتظامی ، معاون حقوقی رئيس جمهور ، شهرداری تهران ، و مخابرات شاکيان اين روزنامه می باشند . ( ايسنا 12/5/83 )

76ـ مهدی رحمانيان مدير مسئول روزنامه « شرق » به اتهام توهين وافتراء ، نشراکاذيب و تبليغ عليه نظام با شکايت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايسنا 12/5/83 )

77 ـ علی نظری شيخ احمد مدير مسئول نشريه « آراز » چاپ اردبيل با شکايت مدعی العموم به شعبه 7 دادگاه عمومی و انقلاب اردبيل احضار شد. ( ايلنا 14/5/83 )

78ـ محمد رضا حائری خبرنگار کيهان در يزد با شکايت شهرداری به شعبه سوم دادگاه يزد احضار شد.( کيهان 17/5/83 )

79ـ اسماعيل نيکويی خبرنگار کيهان درآبادان با شکايت مدير سازمان آب و فاضلاب به دادگاه احضار شد. ( کيهان 17/5/83 )

80 ـ سکينه کريمخانی مدير مسئول ماهنامه « آهنگ زندگی » به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير زنان ، با شکايت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايلنا 17/5/83 )

81 ـ عبدالرسول وصال مدير مسئول روزنامه « ايران » به اتهام نشر اکاذيب و درج مطالب خلاف واقع با شکايت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايلنا 17/5/83 )

82 ـ مدير مسئول هفته نامه « نخست » به اتهام افتراء با شکايت شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد به دادگاه احضار شد . جرم اين نشريه درج مقاله ای در شماره 56 در رابطه با رشوه خواری کميته های نظارتی شورای اسلامی شهر مشهد می باشد. ( ايسنا 18/5/83 )

83 ـ محمد حسين تشکری مدير مسئول هفته نامه « افق کوير » به اتهام نشر اکاذيب ، توهين و افتراء برای محاکمه به دادگاه احضار شد. ( ايرنا 22/5/83 )

84 ـ امير ماهيمانی مدير مسئول هفته نامه « سليم » چاپ استان گلستان به اتهام نشراکاذيب و افتراء به شعبه اول دادگاه عمومی گرگان احضار شد. وی تا کنون سه بار به طور رسمی و دوبار به طور شفاهی به دادگاه احضار شده است . ( پيک ايران 30/5/83)

85 ـ پرويز کرمی مدير مسئول روزنامه « جوان » به اتهام نشراکاذيب ، توهين وافتراء با شکايت وزير آموزش و پرورش در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها توسط قاضی حسينيان مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايسنا 12/5/83 )

86 ـ عبدالله ناصری مدير عامل « ايرنا » به اتهام نشراکاذيب ، با شکايت دو عضو شورای شهر تهران در شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويي قرار گرفت . وی با قرار کفالت يک ميليون تومانی آزاد شد. ( ايسنا 20/5/83 )

87 ـ حکم جلب شهريار پور قاسمی مدير مسئول هفته نامه « اميد جوان » به اتهام نشر اکاذيب ، توهين و افتراء از سوی قاضی حسينيان بازپرس شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها صادر شد. ( ايسنا 27/5/83 )

88 ـ محمد علی وکيلی مدير مسئول روزنامه « ابتکار » به اتهام تبليغ عليه نظام با شکايت مدعی العموم ، در شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها توسط قاضی حسينيان مورد بازجويي قرار گرفت و قرار مجرميت وی صادر شد. ( ايلنا 25/5/83 )

89 ـ حامد متقی مسئول سايت توقيف شده « نقشينه » در شعبه 14 دادسرای قم به رياست قاضی جعفری مورد بازجويي قرار گرفت وبا قرار 10 ميليون تومانی آزاد شد. ( ايلنا 30/5/83 )

90 ـ محمد صديق کبودوند مدير مسئول هفته نامه توقيف شده « پيام مردم کردستان » طی نامه ای خطاب به دولت اعلام کرد : اين نشريه با طرح اتهاماتی همچون نشر اکاذيب به هدف تشويش اذهان عمومی ، طرح مسائل و مطالب قومی ، ملی و مذهبی به نيت تجزيه طلبانه و جدايي خواهانه توقيف گرديد . چون شاکی پرونده وزارت اطلاعات می باشد تاکنون کمتر کسی جرأت قبول وکالت و تمايل به پيشنهاد قبول وکالت نموده است . ( رويداد 19/5/83 )

91 ـ روزنامه « نسيم صبا » به صاحب امتيازی رسول منتجب نيا در دوره جديد پس از انتشار 2 شماره ، بدستور حسينيان بازپرس شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها توقيف گرديد. ( ايسنا 19/5/83 )

92 ـ حجت اسلام مجتبی لطفی عضو تحريريه سايت توقيف شده « نقشينه » به اتهام نشر اکاذيب ، فعاليت عليه نظام و افشای اسرار نظام در دادگاه ويژه روحانيت قم به رياست قاضی سليمی به 46 ماه زندان محکوم شد. وی 75 روز پيش دستگير گرديد و با قرار وثيقه 65 ميليون تومانی تا دادگاه تجديد نظر از زندان آزاد شده است . نامبرده پيش از اين عضو تحريريه هفته نامه توقيف شده « آوا » و هفته نامه « بسوی فردا » و سرپرستی روزنامه های توقيف شده «خرداد » و « فتح » را در قم بر عهده داشته است . ( ايسنا 23/5/83 )

93 ـ عمادالدين باقی روزنامه نگار به اتهام نشراکاذيب ، توهين به مسئولان نظام ، شورای نگهبان و هئيت های نظارت در شعبه 1009 به پرداخت 100 هزار تومان جريمه نقدی به نفع دولت محکوم گرديد. ( ايلنا 30/5/83 )

94ـ ابراهيم آقازاده مدير مسئول هفته نامه « امانت » چاپ اروميه ، با شکايت رئيس اسبق دانشگاه آزاد اسلامی سلماس و معاون آموزشی اين دانشگاه ، در شعبه اول دادگاه عمومی اروميه به رياست قاضی عابدی ساجدی به پرداخت سيصدهزار ريال جريمه نقدی به صندوق دولت محکوم گرديد. ( ايسنا 4/6/1383 )

95ـ الياس حضرتی مدير مسئول روزنامه « اعتماد » ، به اتهام نشر اکاذيب ، توهين و افتراء ، با شکايت مدعی العموم در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها تفهيم اتهام شد. ( ايسنا 7/6/1383 )

96ـ شيرين عبادی وکيل روزنامه نگار زندانی اکبر گنجی اعلام کرد : موکل وی 53 ماه است که در زندان بسر می برد و دچار آسم مزمنی است و حتی دکتر زندان هم گواهی کرده که بايستی در بيمارستان بستری شود. گنجی تنها فردی است که در اين مدت از امکان دسترسی به تلفن همواره محروم بوده است . وی علت محروميت خود از تلفن و عدم اعطای مرخصی مرتب قانونی را ، به اين دليل عنوان کرد که مسئولين زندان از ايشان خواسته اند در افکار خود تجديد نظر کند. ( ايلنا 14/6/1383 )

97ـ بابک غفوری آذر خبرنگار سرويس فرهنگی روزنامه « حيات نو اقتصادی » ، پس از بازرسی منزلش توسط مأموران اداره اماکن نيروی انتظامی بازداشت شد. ( ايلنا 17/6/1383 )

98ـ شهرام رفيع زاده دبير سرويس فرهنگی روزنامه « اعتماد » ، با حکم دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، توسط مأمورين اداره اماکن نيروی انتظامی دستگير شد. ( ايسنا 18/6/1383 )

99ـ نفيسه کوهنورد خبرنگار روزنامه « همشهری » ، به علت طرح دو سئوال ، در کنفرانس مطبوعاتی محمد خاتمی ، از سوی مديرعامل همشهری از وی خواسته اند تا به کار خود خاتمه دهد. در ضمن حقوق دو ماه وی پرداخت نشده و هزينه تلفن همراه اين روزنامه نگار که از سوی روزنامه همشهری به کنفرانس اجلاس کشورهای اسلامی به استانبول ترکيه اعزام شده بود ، پرداخت نخواهد شد. ( شريف نيوز 20/6/1383 )

100ـ خانم تونيا کبودوند دبير بخش زنان نشريه توقيف شده « پيام مردم کردستان » ، به اتهام نشر مطالب ضد مذهبی در رابطه با مسائل زنان در شعبه اول دادگاه عمومی سنندج محاکمه شد. جلال اقوامی دبير سياسی نشريه ذکر شده به اتهام نشر مطالب الحادی و تبليغ از احزاب و گروه های منحرف ، ارتباط با گروه های مخالف نظام ، انتشار شب نامه و بيانيه بر عليه نظام در شعبه اول دادگاه عمومی سنندج محاکمه گرديد. ( ايلنا 24/6/1383 )

101ـ هفته نامه « مجنون » به مدير مسئولی علی آقا ايرجی چاپ اراک ، به اتهام نشر اکاذيب ، تشويش اذهان عمومی و توهين به روحانيت و امام جمعه اراک با شکايت مدعی العموم به حکم حکمت علی مظفری قاضی شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی اراک توقيف گرديد. اين نشريه درطي يکسال گذشته با تيراژ 5000 نسخه منتشر می شد از مرداد 1382 تاکنون 52 شماره از آن منتشر شده بود. ( ايرنا 26/6/1383 )

102ـ اسدالله امينی ، مسعود باستانی و محرم براتی اعضای تحريريه هفته نامه « ندای اصلاحات » به اتهام نشر اکاذيب ، توهين و تهمت با شکايت شورای نگهبان ، شهرداری اراک و برخی قضات دادگستری اراک در شعبه پنج دادگاه تجديد نظر محاکمه شدند. ( ايلنا 27/6/1383 )

103ـ حامد متقی مدير مسئول سايت توقيف شده « نقشينه » به شعبه 115 دادگستری قم احضار شد. وی با قرار 10 ميليون تومانی آزاد است . ( ايلنا 27/6/1383 )

104ـ کاوه حسين پناهی دبير اقتصادی هفته نامه توقيف شده « پيام مردم کردستان » حسن امينی ، جهانگير هاشمی و جمشيد وزيری ديگر اعضای تحريريه اين نشريه به اتهام پخش شايعات بی اساس در جامعه ، نشر اکاذيب و انتشار مطالب برعليه نظام ، به شعبه اول دادگاه عمومی سنندج احضار شدند. ( ايلنا 28/6/1383 )

105ـ کيوان صميمی بهبهانی مدير مسئول ماهنامه « نامه » به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی ، تبليغ عليه نظام و توهين ، با شکايت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايلنا 28/6/1383 )
106ـ علی معلم مدير مسئول نشريه « دنيای تصوير » به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير با شکايت مدعی العموم در شعبه 7 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها ، پس از بازجويي تفهيم اتهام شد. ( ايلنا 29/6/1383 )

107ـ حنيف مزروعی از همکاران سايت رويداد ، حدود 2 هفته پيش توسط مأموران اداره اماکن نيروی انتظامی بازداشت گرديد. رجبعلی مزروعی پدر وی گفت : به ناحيه 9 دادسرای عمومی و انقلاب تهران مراجعه کرده ، جانشين رئيس دادسرا گفته اتهام و محتوای پرونده محرمانه است . ( رويداد30/6/1383 )

108ـ مهدی رحمانيان مدير مسئول روزنامه « شرق » و محمد نعيمی پور مدير مسئول روزنامه توقيف شده « ياس نو » به دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شدند .
( ايسنا 31/6/1383 )

109ـ وطنخواه و قريشی از بازداشت شدگان در رابطه با سايتهای فيلترينگ شده امروز و رويداد ، پس از گذشت 20 تا 45 روز بدون ملاقات در زندان بسر می برند و کسی از سرنوشت آنان اطلاع دقيقی ندارد.

110ـ مصطفی درايتی مشاور رئيس جمهور گفت : بيش از يک ماه است که پسرم مهدی درايتی در ارتباط با سايتهای « رويداد » و « امروز » توسط اداره اماکن نيروی انتظامی بازداشت شده است . وی از محل نگهداری و جرم فرزندش اظهار بی اطلاعی نمود. ( ايلنا 28/6/1383 )

111 ـ محمد شادابی مدير روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت ؛ اطلاعات نيروی انتظامی به عنوان ضابط قضايی و دادسرای ناحيه 9 تهران دستور فيلترينگ سايتهای « رويداد » و « امروز » را صادر کرده است. انتشار مطالب خلاف واقع عليه نظام و مسئولان ، مطالب کذب و خلاف واقع و غيراخلاقی ، هماهنگ با عوامل خارجی و ضد انقلاب ، از جمله اتهامات اين سايتهای فيلترينگ شده می باشد. تعدادی از دست اندرکاران فنی سايتها مدتهاست که در زندان بسر می برند. ( بامداد 24/6/1383 )

112 ـ فياض زاهد عضو شورايعالی حزب همبستگی و مسئول ويژه نامه روزنامه « ايران » تحت عنوان « دولت در ايران » به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت وزارت کار و امور اجتماعی در شعبه 3 بازپرسی کارکنان دولت و رسانه ها توسط بازپرس قدمی تفهيم اتهام شد . ( ايلنا 1/7/83 )

113 ـ امير حسين فرخ مهر مدير مسئول روزنامه اقتصادی « پول » به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و توهين با شکايت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايی و تعاون در شعبه اول بازپرسی کارکنان دولت و رسانه ها تفهيم اتهام شد و با قرار وثيقه 2 ميليون تومانی آزاد شد . ( ايلنا 1/7/83)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

114ـ فريدون عموزاده خليلی مدير مسئول هفته نامه « چلچراغ » به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير و انتشار مطالب خلاف واقع با شکايت معاون دادستان تهران به عنوان مدعی العموم به شعبه 7 بازپرسی کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايلنا 1/7/83 )

115ـ سلاله صدرايي مدير مسئول نشريه « دنيا » به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير و انتشار مطالب خلاف واقع با شکايت معاون دادستان تهران به عنوان مدعی العموم به شعبه 7 بازپرسی کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايلنا 1/7/83 )

116ـ شهنواز مدير مسئول نشريه « خاطره » به اتهام استفاده ابزاری از تصاوير و انتشار مطالب خلاف واقع با شکايت معاون دادستان تهران به عنوان مدعی العموم به شعبه 7 بازپرسی کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايلنا 1/7/83 )

117ـ لطف الله ميثمی مدير مسئول دوماهنامه « چشم انداز ايران » به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت مدعی العموم به شعبه 3 بازپرسی به دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد .( ايسنا 4/7/83 )

118ـ کيوان صميمی بهبهانی مدير مسئول ماهنامه « نامه » به اتهام نشر اکاذيب و توهين با شکايت مدعی العموم به شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضارشد .
(ايسنا 4/7/83 )

119 ـ پدر حامد متقی مدير مسئول سايت توقيف شده « نقشينه » به شعبه 115 دادگستری قم احضار شد. جرم وی کفالت فرزندش می باشد. ( ايلنا 7/7/83 )

120 ـ محمد رضا زهدی مدير مسئول روزنامه توقيف شده « آريا » جهت پرداخت جريمه نقدی به دايره اجرای احکام احضار شد . ( ايسنا 11/7/ 83 )

121 ـ فواد صادقی مدير مسئول سايت « بازتاب » به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت وزارت امور اقتصادی و دارايی در شعبه اول بازپرسی کارکنان دولت تفهيم اتهام شد . ( ايسنا 27/7/83 )

122 ـ روابط عمومی امور مطبوعاتی و تبليغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد : پرونده مديران مسئول 3 نشريه بدليل تخلفات مکرر جهت رسيدگی به دادگاه صالحه ارجاع داده شد .( ايلنا 28/7/83 )

123 ـ حجت حيدری مدير مسئول هفته نامه « پيام قم » به اتهام توهين ، افترا ، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی با شکايت بسيج و سپاه پاسداران قم در شعبه 25 دادسرای قم تفهيم اتهام شد . ( ايلنا 29/7/83 )

124 ـ حسين دريا ياری مدير مسئول دو هفته نامه « گويه » به اتهام توهين ، افترا ، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی با شکايت بسيج و سپاه پاسداران قم در شعبه 25 دادسرای قم تفهيم اتهام شد . ( ايلنا 29/7/83 )

125 ـ روزبه مير ابراهيمی عضو هيئت تحريريه روزنامه « اعتماد» و روزنامه توقيف شده « جمهوريت » و دبير سياسی حزب همبستگی ايران اسلامی توسط ضابطين قوه قضائيه دستگير شد. ( ايلنا 6/7/83 )

126 ـ آرش سيگارچی سر دبير روزنامه « گيلان امروز » به دليل نوشتن مقاله ای در رابطه با کشتار زندانيان سياسی در تابستان 60 و قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 67 و چاپ عکسی از مراسم سالگرد قتل عام قربانيان 67 از گورستان خاوران توسط وزارت اطلاعات در رشت مورد بازجويی قرار گرفت . ( سازمان خبرنگاران بدون مرز 16/7/83 )

127 ـ اميد معماريان روزنامه نگار و از فعالان سازمانهای غير دولتی توسط مامورين اداره اماکن نيروی انتظامی ناحيه نه ( فرودگاه ) بازداشت شد . مامورين با مراجعه به منزل معماريان رايانه شخصی و دست نوشته های وی را با خود برده اند .( رويداد 20/7/83 )

128ـ جواد غلام تميمی دبير تحريريه روزنامه « مردم سالاری » در ارتباط با پرونده موسوم به سايتهای غير مجاز بدستور قاضی جعفر صابری ظفر قندی سرپرست دادسرای ناحيه فرودگاه بازداشت شد .لازم به ياد آوری است علاوه بر توقيف سايتهای « امروز » ، « بامداد » و « رويداد» توسط اداره اماکن نيروی انتظامی اميد معماريان ، روزبه مير ابراهيمی ،مسعود قريشی ، رضا وطنخواه ، حنيف مزروعی ، مهدی درايتی ، بابک غفوری آذر ، شهرام رفيع زاده و ....... دستگير شده اند . ( ايسنا 27/7/83 )

129 ـ منوچهر توکلی خبرنگار روزنامه « همشهری » از کار در اين روزنامه اخراج شد و توسط حراست شهرداری مورد تهديد و ارعاب قرار گرفت . ( ايلنا 4/7/83 )

130 ـ غلام حيدر ابراهيم بای سلامی ، مدير مسئول سابق روزنامه« همبستگی» به اتهام نشر اکاذيب ، افتراء و تبليغ عليه نظام با شکايت مدعی العموم ، سازمان صدا و سيما ، دبير شورای نگهبان ، روزنامه کيهان ، کاوه کميل ( رهبر انصار حزب الله اصفهان ) ، عبدالمجيد محتشم عضو رهبری (انصار حزب الله تهران ) و دبير حزب موتلفه اسلامی در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به پرداخت 300 هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد . ( ايسنا 6/7/83 )

131 ـ عماد الدين باقی روزنامه نگار ، به علت چاپ کتاب « تراژدی دمکراسی در ايران » که در رابطه با قتل های زنجيره ای می باشد ، در شعبه 6 دادگاه انقلاب و با تائيد شعبه 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران به يکسال حبس تعزيری محکوم شد . گفتنی است که نامبرده برای شرکت در دومين کنفرانس بين المللی مبارزه با مجازات اعدام به کانادا دعوت شده بود که از سوی قوه قضائيه ممنوع الخروج اعلام گرديد . باقی قرار بود در ضمن اين سفر در جلسات حقوق بشری ديگری در امريکا و هلند شرکت کند . ( ايران 26/7/83 و ايلنا 13/7/83)

132 ـ احمد رضا شيری 23 ساله خبرنگار آزاد و فعال سياسی ساکن مشهد در بهمن 82 توسط مأمورين وزارت اطلاعات برای مدت 21 روز بازداشت شد و به اتهام اقدام عليه امنيت داخلی کشور و هواداری از جبهه دمکراتيک ايران در شعبه 13 دادگاه انقلاب مشهد به رياست قاضی حجتي پور تفهيم اتهام شد و با قرار کفالت 10 ميليون تومانی موقتاَ آزاد شد . نامبرده و خانواده اش در طی اين مدت از طرف قوه قضائيه و اداره اطلاعات مشهد تحت فشار قرار داشته اند .

133 ـ محکوميت فائزه شريف مدير مسئول هفته نامه « صدا» به اتهام توهين و انتشار عکس ها و مطالب خلاف عفت عمومی در دادگاه تجديد نظر اصفهان تاييد شد . شعبه 41 دادگاه عمومی اصفهان ، فائزه شريف مدير مسئول هفته نامه « صدا» را به اتهام توهين به تحمل 50 ضربه شلاق قابل تبديل به پرداخت پانصد هزار تومان جزای نقدی و برای اتهام انتشار عکس ها و مطالب خلاف عفت عمومی از جمله چاپ عکس خوانندگان زن قديمی به پرداخت مبلغ صدو پنجاه هزار تومان جزای نقدی محکوم کرده بود . ( ايسنا 2/8/83 )

134 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مراتب تخلف دو نشريه را به اتهام نشر مطالب مخالف موازين اسلامی ، جهت پيگرد قانونی به دادگاه تقديم کرد . ( ايسنا 3/8/83 )

135 ـ محمد عليخانی مدير مسئول هفته نامه « تابان » به علت چاپ ويژه نامه انتخاباتی در رابطه با مجلس هفتم در اسفند 82 ، به شعبه 107 دادگاه عمومی قزوين احضار شد . ( ايلنا 4/8/83 )

136 ـ امير مجيری خبر نگار و وبلاگ نويس توسط مأمورين امنيتی در روز 18 شهريور بازداشت شد . مأمورين پس از بازرسی منزلش تمام دست نوشته ها و کامپيوتر او را با خود برده اند و خانواده وی تاکنون از وضعيت وی بي خبر هستند . ( عصر نو 4/8/83 )

137 ـ فرشته قاضی روزنامه نگار روزنامه « اعتماد » بدستور شعبه 9 دادسرای فرودگاه بازداشت شد. ( ايسنا 7/8/83 )

138 ـ فريبا داودی مهاجر دبير انجمن روزنامه نگاران جوان از سوی اکبر خوش کوشک از متهمان قتل های زنجيره ای مورد تهديد قرار گرفت . فريبا داودی مهاجر افزود : در روز 18 مرداد ماه سال جاری در مقابل منزل اش بمب صوتی منفجر شده است . اکبر خوش کوشک مأمور عملياتی وزرات اطلاعات با فحاشی و تهديد وی و خانواده اش ، امنيت را از آنها سلب کرده است. ( ايلنا 9/8/83 )

139 ـ سايت « بازتاب » به مدير مسئولی فواد صالحی به اتهام نشر اکاذيب ، انتشار مطالب خلاف واقع ، انتشار مصوبات شورای عالی امنيت ملی با شکايت مدعی العموم ، بدستور بازپرس شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت مسدود شد . هفته قبل برای نامبرده با شکايت معاون وزارت امور اقتصاد و دارايی در شعبه اول دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها پس از بازجويی قرار 7 ميليون تومانی صادر شد . ( ايلنا 11/8/83 )

140 ـ عبدالصمد خرمشاهی وکيل مدافع فريد ثانی و آرش نادر پور دو تن از بازداشت شدگان سايتهای اينترنتی اعلام کرد موکلانش به اتهام معاونت در تبليغ عليه نظام ، نصب و راه اندازی تجهيزات ماهواره ای و استفاده از تجهيزات ماهواره ای تفهيم اتهام شدند . ( ايسنا11/8/83 )

141 ـ کيوان صميمی بهبهانی مدير مسئول ماهنامه « نامه » به اتهام توهين به مقدسات و متهم کردن نظام جمهوری اسلامی ايران به وضع قوانين ظالمانه در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويی قرار گرفت . ( ايلنا 12/8/83 )

142 ـ محبوبه عباسقلی زاده سردبير نشريه « فرزانه » و فعال اجتماعی زنان ، به اتهام فعاليت عليه نظام بدستور دادسرای فرودگاه بازداشت شد. ( ايسنا 12/8/83 )

143 ـ قلی شيخی مدير مسئول روزنامه « توسعه » به علت شکايت مدعی العموم در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويی قرار گرفت و طبق حکمی برای نامبرده قرار مجرميت صادر و پرونده وی با صدور کيفر خواست به دادگاه کيفری استان تهران ارجاع شد .( ايلنا 12/8/83 )

144 ـ عباس جمالی وکيل مدافع روزنامه نگار زندانی انصافعلی هدايت اعلام کرد : قاضی ناظر زندان تبريز دليل مخالفت خود با آزادی مشروط موکلم را عدم اظهار توبه و نوشتن ندامت نامه از سوی آقای هدايت عنوان کرده است . شعبه 13 دادگاه تجديد نظر تبريز نيز با استناد به مخالفت قاضی ناظر زندان تبريز ، با آزادی مشروط انصافعلی هدايت مخالفت کرد . ( ايلنا 13/8/83 )

145 ـ مصطفی سبطی مدير مسئول هفته نامه توقيف شده « گرگان امروز» به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت سردار گرمه ای فرمانده بسيج استان گلستان ، در شعبه يک دادگاه عمومی گرگان به رياست قاضی پور عباسی محاکمه شد ، تا جلسه بعدی ، مصطفی سبطی با قرار کفالت يک ميليون و پانصد هزار تومان آزاد شد . ( شرق 16/8/83 )

146 ـ مجتبی سميعی نژاد به جرم انتشار اخبار مربوط به دستگيری سه وبلاگ نويس ديگر توسط دادسرای ارشاد بازداشت شد . ( ايسنا 17/8/83 )

147 ـ حسين رضا جمشيدی مدير مسئول دو هفته نامه « لروند » با شکايت استانداری لرستان به شعبه 6 دادگاه عمومی خرم آباد احضار شد . تاکنون 3 شماره از نشريه « لروند » با موضوعات سياسی ، اجتماعی ، پژوهشی و....... منتشر شده است . ( ايسنا 20/8/83 )

148 ـ اسکندر دلدم ، وير استار نشريه توقيف شده « طبرستان » به شعبه 3 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد . ( ايسنا 20/8/83 )

149 ـ محمد رضا آقا پور نويسنده و روزنامه نگار آذربايجانی هنگام مراجعت از اروپا در فرودگاه مهر آباد تهران توسط نيروهای امنيتی دستگير شد . نامبرده سر دبير نشريه تعطيل شده آسان می باشد .( دونا 23/8/83)

150 ـ اسماعيل محمد ولی خبرنگار روزنامه « کار و کارگر » به اتهام نشر اکاذيب و هجو ، با شکايت فاطمه کروبی معاون فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی در شعبه 1005 دادگاه عمومی جزايي تهران محاکمه شد. اين روزنامه نگار به عنوان دفاع آخر ترجيح داد در رابطه با اتهامات وارده سکوت کند. ( ايلنا 26/8/83 )

151 ـ حامد متقی مدير مسئول سايت توقيف شده « نقشينه » بر اساس دو حکم صادره از سوی دادگاه تجديد نظر قم به 15 ماه حبس و يک ميليون تومان جريمه نقدی محکوم شد.
( ايرنا 28/8/83 )

152 ـ حسن امين مدير مسئول ماهنامه « حافظ» به شعبه 8 بازپرسي کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد . ( ايسنا 1/9/83 )

153 ـ محمد نعيمي پور مدير مسئول روزنامه توقيف شده « ياس نو » به اتهام توهين ، نشر اکاذيب ، افتراء ، تبليغ عليه نظام و چاپ مطالب خلاف واقع با 32 مورد شکايت در شعبه 6 بازپرسي دادسراي کارکنان دولت و رسانه ها تفهيم اتهام شد . وي با سپردن قرار کفالت 60 ميليون توماني آزاد شد . ( ايسنا 4/9/83 )

154 ـ عيسي سحر خيز عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات که براي حضور در کنفرانسي در هلند ، قصد خروج از کشور را داشت در فرودگاه به وي گفته شد که به دستور دادگاه انقلاب ممنوع الخروج شده است . ( ايسنا 8/9/83 )

155 ـ فريبا داودي مهاجر دبير انجمن روزنامه نگاران جوان و فعال امور زنان به دادگاه احضار شد . (اعتماد 10/9/83 )

156 ـ امتياز نشريه « اکنون» به مدير مسئولي اردلان عطاپور بعد از انتشار 28 شماره از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات بطور غيابي به دليل عدم انتشار منظم نشريه لغو گرديد .
( ايسنا 14/9/83 )

157 ـ منصور قنواتي مدير مسئول روزنامه « فجر » به اتهام چاپ مطالب خلاف واقع با شکايت مدعي العموم در شعبه 7 بازپرسي دادسراي کارکنان دولت و رسانه ها تفهيم اتهام شد .
( ايلنا 15/9/83 )

158 ـ حسين مهرپور رئيس هيأت پي گيري و نظارت بر اجرای قانون اساسي گفت : مرداد ماه سال 83 در رابطه با حدود 50 نشريه توقيف شده که تعيين تکليف نشده اند ، نظر حقوقي خود را اعلام کرديم و به مواردي چون توقيف موقت ها ، وضعيت خبرنگاران و روزنامه نگاران و نوع قرارهاي صادره براي آنها اشاره کرده ايم . ( ايلنا 23/9/83 )

159 ـ حجت حيدري مدير مسئول هفته نامه « پيام قم » اعلام کرد : بدون اينکه آسيبي به درب منزل رسيده باشد فرد يا افرادي با ورود به منزل مسکوني اينجانب اقدام به سرقت کيف شخصي اسناد و مدارک مربوط به هفته نامه پيام قم و همچنين مقاديري تصاوير خانوادگي و يک حلقه فيلم که مربوط به مراسم عروسي و زندگي شخصي اينجانب بوده است کرده اند و اين در حالي است که اشياء قيمتي که در معرض ديد سارق يا سارقان قرار داشته است ، مورد تعرض قرار نگرفته است . وي ادامه داد بدنبال بازداشتهاي اخير در قم به اتهام اقدام عليه امنيت ملي ، منزل ومحل دفتر هفته نامه « پيام قم » پس از احضار اينجانب به دادگاه انقلاب با حکم دادگاه مورد بازرسي قرار گرفت و کيس کامپيوتر نشريه نيز توقيف شده است . ( ايلنا 28/9/83 )

160 ـ روزبه ميرابراهيمی از بازداشت شدگان سايت های اينترنتی با قرار وثيقه 30 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. ( ايسنا 6/9/1383 )

161 ـ محبوبه عباسقلی زاده از بازداشت شدگان مربوط به پرونده سايت های اينترنتی با قرار وثيقه 30 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. ( ايسنا 10/9/1353 )

162 ـ اميد معماريان که به اتهام تبليغ عليه نظام ، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی ، سياه نمايی چهره نظام از طريق نوشتن مطالب در سايت های غير قانونی ، مصاحبه با راديوهای خارجی و مخدوش کردن چهره نظام بازداشت شده بود ، پس از 53 روز بازداشت ، با قرار وثيقه 50 ميليون تومانی از زندان آزاد شد. ( ايسنا 13/9/1383 )

163 ـ فرشته قاضي روزنامه نگار که به جرم همکاري با يکي از سايتهاي اينترنتي بازداشت شده بود پس از 40 روز زندان با قرار وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شد . حال روحي و جسمي وی مناسب نبوده و به همين دليل بلافاصله بعد از آزادي در بيمارستان بستري شد . فرشته قاضي به علت وخامت وضع روحي و جسمي نتوانست با خبرنگاران زنان ايران گفتگو کند .
( زنان ايران 18/9/83 )

164 ـ فريد مدرسي وبلاگ نويس به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بدستور شعبه 10 دادگاه انقلاب قم بازداشت شد . گفتني است که اين دانشجوي دانشگاه علامه طباطبايي بر اثر فشار در زندان همچون چهار روزنامه نگار ديگر مجبور به نوشتن اعتراف نامه گرديد . لازم به ذکر است که دو برادر وي نيز بازداشت شده اند . ( رويداد 10/9/83 )

165 ـ به گفته عباس جمالي وکيل مدافع روزنامه نگار زنداني انصافعلي هدايت ، موکل وي به علت فعاليتهاي سياسي و مصاحبه با راديوهاي بيگانه در مدت مرخصي با گزارش اطلاعات تبريز ، قبل از اتمام دوران مرخصي دستگير و روانه زندان شد . گفتني است انصافعلي هدايت به اتهام تبليغ عليه نظام با شکايت اداره کل اطلاعات استان آذربايجان شرقي در شعبه 2 دادگاه انقلاب تبريز تفهيم اتهام شد . ( ايلنا 6/10/83 )

166 ـ منوچهر کرامت مدير مسئول هفته نامه « آواي خوزستان » به خاطر چاپ يک کاريکاتور در شعبه يک بازپرسي دادگاه اهواز مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايسنا 8/1/83 )

167 ـ حامد متقي مدير مسئول سايت توقيف شده « نقشينه » به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي با شکايت مدعي العموم و معاون دادستان دادگاه انقلاب قم در شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب قم به رياست قاضي رستمي تفهيم اتهام شد وبا قرار وثيقه 5 ميليون توماني آزاد شد . جرم وي نوشتن مقاله اي در هفته نامه « پيام قم » در رابطه با دستگيريهاي اخير در قم بوده است . ( ايلنا 15/10/83 )

168 ـ غلامحسين آگاهي خبرنگار هفته نامه « صبح سبلان » چاپ اردبيل با شکايت اداره امور آب اردبيل به دادگاه احضار شد . ( ايلنا 18/10/83 )

169 ـ در ماههای شهريور تا آبان سال جاری تعدادی از وبلاگ نويسان و روزنامه نگاران در رابطه با پرونده موسوم به سايت های اينترنتی دستگير شدند و بر اثر شکنجه های جسمی و روحی تعدادی از آنان وادار به اعترافات دروغين شدند. اسامی بخشی از بازداشت شدگان به شرح زير می باشد:
مسعود قريشی ، رضا وطنخواه ، امير حسين کامروا ، کيارش قدملی ، مانی جوادی ، نامزد جوادی ، فريد ثانی ، آرش نادر پور ، مهدی درايتی ، محمد بلوچستانی ، سعيد مطلبی ، شهرام رفيع زاده ، بابک غفوری آذر ، حنيف مزروعی ، روزبه ميرابراهيمی ، اميد معماريان ، فرشته قاضی ، محبوبه عباسقلی زاده ، جواد تميمی ، امير مجيدی ، مجتبی سميعی نژاد ( امروز 18/10/83 )

170 ـ بدستور قاضی سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران سايت های " پرشين بلاگ " و " ارکات" را مسدود کردند. ( ايسنا 20/10/83 )

1171 ـ شهرام رفيع زاده « روزنامه نگار » از متهمان پرونده موسوم به سايتهاي اينترنتي به شعبه سوم دادياري ناحيه 9 فرودگاه احضار شد . ( ايلنا 20/10/83 )

172 ـ اميد معماريان و روزبه مير ابراهيمي « روزنامه نگار» ، از متهمان پرونده موسوم به سايتهاي اينترنتي در شعبه سوم دادياري دادسراي فرودگاه مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايسنا 20/10/83 )

173 ـ لطف الله ميثمي مدير مسئول ماهنامه « چشم انداز ايران » به اتهام انتشار مطالبي عليه قانون اساسي با شکايت مدعي العموم در شعبه سوم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت تفهيم اتهام شد . ( ايلنا 21/10/83 )

174 ـ شمزين جهانی عضو انجمن زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر و روزنامه نگار، در دادگاه انقلاب مهاباد به سه سال و 91 روز زندان محکوم گرديد. سه سال بصورت تعليقی می باشد ولی 91 روز را بايد در زندان طی کند. ( پيک ايران 23/10/83 )

175 ـ غلامعلی نادری مدير مسئول نشريه « سرخس » به علت چاپ مقاله وشعر طنزی در باره منطقه ويژه اقتصادی سرخس ، با شکايت سازمان منطقه ويژه اقتصادی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب سرخس احضار شد. ( ايسنا 27/10/83 )

176 ـ نشريه « خورشيد نيمروز » به جرم چاپ مطالب سينمايي و انتشار ويژنامه ، بدستور هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقيف گرديد. ( ايسنا 28/10/83 )

177 ـ آرش سيگارچی سردبير روزنامه « گيلان امروز » در شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت مورد بازجويي قرار گرفت و بدستور قاضی پرونده بازداشت شد. ( ايلنا 30/10/83 )

178 ـ الناز درخشان خبرنگار روزنامه « افتخار » ، شيوا و شهلا شکاری خبرنگاران روزنامه های «شرق » و « افتخار » بطور مشکوکی در تهران کشته شدند. ( اعتماد 30/10/83 )

179 ـ فرشته قاضی از متهمان پرونده موسوم به سايتهای اينترنتی و همسرش آقای بيگلو به اتهام نشر اکاذيب به شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شدند.
( ايلنا 26/10/83 )

180 ـ امتياز هفته نامه «جامع » به مدير مسئولی محمود کيانی و سردبيری حسن زارع زاده اردشير، به علت اطلاع رسانی از وضعيت حقوق بشر در ايران پس از انتشار يک شماره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو گرديد . ( شهروند 30/10/83 )

181 ـ مدير مسئول ماهنامه « طلوع زندگي » به اتهام استفاده ابزاري از تصاوير افراد ، در شعبه دوم دادسراي کارکنان دولت مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايلنا 3/11/83 )

182 ـ برای مجله « خانه سبز » به اتهام استفاده ابزاري از تصاوير افراد در مجله با شکايت مدعي العموم پرونده اي در شعبه ششم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت تشکيل گرديد . اين نشريه براي مدت 2 ماه توقيف گرديده است . ( ايلنا 3/11/83 )

183 ـ حسين انتظامي مدير مسئول روزنامه « جام جم » به اتهام نشر اکاذيب با شکايت مدعي العموم در شعبه سوم دادسراي کارکنان دولت مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايلنا 7/11/83 )

184 ـ محاکمه منوچهر کرامت مدير مسئول هفته نامه « آواي خوزستان » به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي با شکايت مدعي العموم در شعبه 2 دادگاه عمومي جزايي اهواز برگزار مي شود ، نامبرده در دي ماه به مدت يک هفته در بازداشت بسر برد . ( ايسنا 10/11/83 )

185 ـ فريد مدرسي خبر نگار روزنامه « شرق » به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به شعبه 13 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب قم احضار شد . ( اعتماد 20/11/83 )

186 ـ مجتبی لطفی به اتهام نشر اکاذيب ، فعاليت عليه نظام و افشای اسرار نظام با شکايت مدعی العموم در دادگاه ويژه روحانيت قم به رياست قاضی سليمی به 46 ماه زندان محکوم شد و روانه زندان گرديد. اين عضو تحريريه و سرپرست روزنامه های توقيف شده « خرداد » و« فتح » و هفته نامه توقيف شده « آوا » و سايت توقيف شده « نقشينه» در ابتدای سال جاری به مدت دو ماه و نيم بازداشت شده بود . ( ايلنا 24/11/83 )

187 ـ منصور مظفری مدير مسئول روزنامه « آفتاب يزد » در راهپيمايي روز 22 بهمن از سوی 10 نفر بسيجی در يزد مورد ضرب و شتم قرار گرفت . ( ايسنا 24/11/83 )

188 ـ لطف الله ميثمی مدير مسئول دو ماهنامه « چشم انداز ايران » به اتهام انتشار مطالبي عليه قانون اساسی با شکايت مدعی العموم به شعبه سوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايلنا 25/11/83 )
189 ـ آرش سيگارچي 28 ساله سر دبير روزنامه « گيلان امروز» و وبلاگ نويس « پنجره التهاب » با شکايت وزارت اطلاعات به اتهام توهين به علي خامنه اي و نوشتن مقاله اي در رابطه با گردهمايي خانواده هاي زندانيان سياسي که در تابستان 67 اعدام شدند در شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت به 14 سال زندان محکوم شد . وی پس از يک ماه بازداشت با قرار وثيقه صد ميليون تومانی تا زمان تشکيل دادگاه تجديد نظر از زندان آزاد شد. ( ايسنا 4/12/83 )

190 ـ ابوالفضل وصالی مدير مسئول روزنامه « ندای آذر آبادگان » به جرم چاپ خبر ملاقات دانشجويان با آيت الله منتظری ، چاپ کتاب خاطرات محمد محمدی ری شهری( وزير اطلاعات کابينه مير حسين موسوی ) بخش مربوط به بازجويي های وی از آيت الله شريعتمداری و چاپ بيانيه دانشجويان در رابطه با حمله مأمورين حکومتی در 18 تير 78 به خوابگاه دانشجويان دانشگاه تبريز با شکايت شورای شهر تبريز ، معاونت اطلاعات نيروی انتظامی و مدعی العموم در شعبه اول دادگستری تبريز به حکم قاضی رضا مسعود فر به پرداخت 300000 تومان جزای نقدی بدل از حبس و دو ماه عدم انتشار نشريه محکوم گرديد. ( تبريز نيوز 5/12/83 )

191 ـ مدير مسئول نشريه « هنر هفته » به اتهام استفاده ابزاري از تصاوير و انتشار مطالب خلاف واقع با شکايت مدعي العموم به شعبه دوم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد . ( ايلنا 5/12/83 )

192 ـ حامد متقي مدير مسئول سايت توقيف شده « نقشينه» به علت نوشتن مقاله اي در رابطه با بازداشت چهار نفر از فعالان سياسي در قم ، در هفته نامه پيام قم با شکايت مدعي العموم و معاون دادستان دادگاه انقلاب قم ، در شعبه 5 دادسراي عمومي و انقلاب قم توسط بازپرس رستمي مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايلنا 7/12/83 )

193 ـ عباس کاکاوند عضو سابق تحريريه روزنامه رسالت به اتهام نشر اکاذيب ، افتراء ، تبليغ عليه نظام و توهين با شکايت کميته امداد خميني و روزنامه رسالت در شعبه 1009 مجتمع قضايي وليعصر محاکمه شد . ( ايلنا 9/12/83 )

194 ـ محمد صديق کبودوند مدير مسئول هفته نامه توقيف شده « پيام کردستان » و اعضاي تحريريه اين نشريه آقايان جلال اقوامي ، کاوه حسين پناهي ، جمشيد وزيري ، جهانگير هاشمي ، حسن اميني و خانم ها تونيا کبودوند و نامو هدايتي به همراه مجيد محمدي و يوسف عزيزي بني طرف به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند . ( ايلنا 9/12/83 )

195 ـ محمد حسن علي پور مدير مسئول هفته نامه توقيف شده « آبان » به اتهام نشر اکاذيب و تشويق افراد و گروهها به ارتکاب اعمال عليه جمهوري اسلامي ايران ، با شکايت مدعي العموم و معاون اطلاعات نيروي انتظامي در دادگاه تجديد نظر به 6 ماه زندان تعليقي و 2 سال محروميت از مشاغل مطبوعاتي محکوم شد . ( ايلنا 11/12/83 )

196 ـ امتياز ماهنامه « جامعه نو » به مدير مسئولي فاطمه کمالي از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات لغو گرديد . ( دويچه وله 19/12/83 )

197 ـ کيوان صميمي بهبهاني مدير مسئول ماهنامه « نامه » به اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به نهادها ، با شکايت مدعي العموم برای سومين بار به شعبه سوم دادسراي کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد . ( ايلنا 22/12/83 )

198 ـ سومين شماره « نامه کانون نويسندگان ايران » پس از گذشت سه ماه ، هنوز موفق به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نشده است . سيد علي صالحي عضو کانون نويسندگان ايران گفت : در واقع شماره سوم « نامه کانون نويسندگان ايران » در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايکوت و حبس شده است . وي تاکيد کرد : به ما اجازه برگزاري مجمع عمومي سالانه داده نشد و از سوي ديگر نشست هاي ماهانه جمع مشورتي در سالن پکا را هم از دست داديم . ( ايسنا 26/12/83 )

199ـ محمد رضا فتحی روزنامه نگار و وبلاگ نويس « ساوه جم» به اتهام تشويش اذهان عمومي، نشر اکاذيب ، توهين و افترا با شکايت عليرضا آشنا گر فرماندار ساوه ، توسط فلاح زاده از افسران اطلاعاتی در اداره اماکن نيروی انتظامی مورد بازجويي قرار گرفت . نامبرده با نشريات مجنون ، گفتگو ، لاله سرخ ، آوای ساوه و ندای اصلاحات همکاری داشته است . ( ساوه جم 6/1/84 )

200 ـ دکتر رويا طلوعي سردبير نشريه « راسان » و عضو « کانون زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر » به علت مصاحبه با راديوهای بين اللملی فارسي زبان ، به اتهام خدشه دار کردن امنيت ملی و افتراء به نظام با شکايت حفاظت اطلاعات نيروی انتظامي سنندج به شعبه چهار بازپرسي که زير نظر دادگاه انقلاب است احضار شد. ( ايران 10/1/84 )

201ـ مسيح علي نژاد خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ايلنا و روزنامه همبستگي به علت افشای فيش حقوقی نمايندگان مجلس و مبلغ عيدی و پاداش يک ميليون و صد هزارتوماني آنها ، توسط حراست از مجلس اخراج شد . هشتاد نفر از نمايندگان مجلس با امضای طوماری خواستار اخراج وی شده بودند . ( آفتاب 15/1/84 )

202 ـ کيوان صميمي مدير مسئول ماهنامه سياسي « نامه » به اتهام تبليغ عليه نظام و توهين به برخي نهادها به شعبه 6 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ( ايسنا 17/1/84 )

203 ـ مهدی رحمانيان مدير مسئول روزنامه « شرق » به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف در شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها مورد بازجويی قرار گرفت . ( ايلنا 17/1/84)

204 ـ ماهنامه ادبي « کارنامه » به مدير مسئولي نگار اسکندر فر به اتهام درج مطالب خلاف عفت عمومي بدستور هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد توقيف گرديد. ( ايسنا 17/1/84 )

205 ـ امير عزتی خبرنگار مجله « دنيای فيلم » به اتهام اقدام عليه امنيت ملی با شکايت مدعی العموم در دادگاه تجديد نظر غياباٌ به پرداخت يک ميليون تومان جزاي نقدی و سه سال زندان محکوم شد . نامبرده در حال حاضر با وثيقه 50 ميليون تومانی آزاد است . ( ايسنا 20/1/84)

206 ـ ابوالفضل وصالي مدير مسئول روزنامه « ندای آذرآبادگان » به اتهام تشويش اذهان عمومی ، با شکايت معاونت اطلاعات نيروی انتظامي آذربايجان شرقي در شعبه 33 دادگستری تبريز به پرداخت 3 ميليون تومان جزای نقدی محکوم شد. ( ايرنا 24/1/84 )

207 ـ حسين احمدی نياز مدير مسئول هفته نامه « ئاسو » به اتهام نشر اکاذيب ، با شکايت حفاظت اطلاعات نيروی انتظامي استان کردستان به شعبه چهارم بازپرسي دادگاه عمومی و انقلاب سنندج احضار شد. ( ايلنا 24/1/84 )

208ـ عبدالله سهرابي مدير مسئول و سامان سليماني سردبير هفته نامه « روژ هلات » به اتهام تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي ، با شکايت فرماندهي نيروی انتظامي استان کردستان به شعبه چهارم بازپرسي دادگاه عمومی و انقلاب سنندج احضار شد. ( ايلنا 24/1/84 )

209 ـ فريد مدرسي روزنامه نگار به علت دفاع از حقوق انسانی دکتر هاشم آغاجری به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. ( ايلنا 26/1/84 )

210 ـ محمد صديق کبودوند مدير مسئول هفته نامه توقيف شده « پيام مردم کردستان » با اتهامات جديدی به شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب سنندج احضار شد. ( ايسنا 28/1/84 )

نشريات دانشجويي:
211 ـ نشريه دانشجوی « نوای نو » به مدير مسئولی امير حسين حاج قنبری به علت چاپ مصاحبه ای با خانم شادی صدر در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به اتهام درج مطالب خلاف عفت عمومی و توهين به مقدسات بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه صعنتی سهند تبريز به توقيف دائم محکوم گرديد . ( ايلنا 28/2/83 )

212 ـ مدير مسئول خبرنامه « از شنبه تا شنبه » ارگان انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهر کرد ، و نويسنده مقاله طنز آميز « شاه می بخشد اما شاقلی نمی بخشد » با شکايت نما ينده ولی فقيه در دانشگاه به کميته نظارت بر نشريات دانشجويی احضار شدند ( ايلنا 19/3/83 )

213 ـ مديران مسئول نشريات دانشجويي « کشاورزان جوان » ، « تيپانيز » و « زيلان » به کميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه اورميه احضار شدند. ( امروز 26/3/83 )

214 ـ علی بيکس مدير هيأت تحريريه و عضو شورای سياست گذاری روزنامه توقيف شده « گلستان ايران » ، طی اطلاعيه ای اعلام کرد : علی مهری دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه نگاری و از فعالين جنبش دانشجويی توسط نيروی انتظامی تبريز در روز 18 تير در تبريز دستگير شده است. در ادامه اين اطلاعيه آمده است :
علی مهری به همراه دو دانشجوی ديگر اخيراٌ در نامه انتقاد آميز سرگشاده ای خطاب به حداد عادل رئيس مجلس هفتم مشروعيت مجلسيان هفتم را به دليل عدم مقبوليت مردمی و روند غير قانونی بودن انتخابات به زير سئوال برده بودند. در انتهای اطلاعيه ، آقای بيکس اضافه نموده است که : تا آزادی بی قيد و شرط علی مهری دست به اعتصاب غذای نامحدود می زند .
( پيک ايران 19/4/1383 )

215 ـ مدير مسئول نشريه دانشجويي « کران » ارگان انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه پيام نور اردبيل به اتهام توهين و نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی با شکايت رئيس دانشگاه در دادگاه مورد بازجويي قرار گرفت . ( امروز 15/5/83 )

216 ـ حسن صابر مدير مسئول نشريه دانشجويی « سکوت » ، منتشره از طرف دانشجويان دانشگاه تهران ، به اتهام نشر اکاذيب ، تبليغ عليه نظام و توهين به مقامات رسمی کشور با شکايت مدعی العموم در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها ، توسط قاضی حسينيان مورد بازجويی قرار گرفت . ( ايلنا 1/6/1383 )

217 ـ نشريه دانشجويی « اتصال کوتاه » ، يکی از نشريات دانشگاه اميرکبير ، به حکم کميته ناظر بر نشريات برای مدت 2 ماه توقيف گرديد. ( اعتماد 18/6/1383 )

218 ـ اعضای تحريريه نشريه دانشجويی « امتداد » ، به مدير مسئولی بابک جاهدمنش ، که در دانشگاه گيلان منتشر می شد ، به علت شرکت در اعتراضات دانشجويی خردادماه 1382 توسط حراست دانشگاه مورد بازجويی قرار گرفتند. به علت فشارهای وارده نشريه « امتداد » از انتشار بازماند. ( اعتماد 18/6/1383 )

219 ـ نشريه دانشجويی « کيميا » به مدير مسئولی احمد طباطبايی که توسط دانشجويان دانشگاه امير کبير منتشر می شد ، به علت انتشار يک ويژه نامه در اعتراض به احضار دانشجويان به کميته انضباطی ، با شکايت بسيج دانشجويی و معاون دانشجويی دانشگاه ، بدستور کميته انضباطی توقيف گرديد. ( ايلنا 24/6/1383 )

220 ـ صولت شجاعيان دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اصفهان و مدير مسئول نشريه دانشجويي « معرفت » به اتهام چاپ مطالب خلاف با شکايت مدعی العموم در شعبه 41 دادگاه عمومي اصفهان ، به علت چند دقيقه تأخير از سوی قاضی غيابا محاکمه شد.( ايسنا 28/6/83 )

221 ـ نشريه دانشجويی « صدای سکوت » به سر دبيری حامد سيفی که توسط انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی سينای همدان منتشر می شد . به اتهام توهين به مسئولين با شکايت رئيس دانشگاه برای دومين بار توسط هيئت نظارت بر نشريات اين دانشگاه توقيف گرديد . ( ايسنا 21/7/83 )

222 ـ نشريه دانشجويی «کيان انديشه» که از سوی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه بين المللی خمينی قزوين منتشر می شد ، توقيف دائم شد . سال گذشته نيز دو نشريه «مهر» و« سپهر انديشه» در اين دانشگاه توقيف گرديدند . ( پيک ايران 26/7/83 )

223 ـ نشريه دانشجويی « از شنبه تا شنبه » که از سوی دانشجويان عضو انجمن اسلامی دانشگاه شهر کرد منتشر می شد به اتهام اهانت و توهين از سوی کميته ناظر بر نشريات دانشجويی برای مدت 6 ماه توقيف گرديد . ( ايسنا 28/7/83 )

224 ـ نشريه دانشجويي « طلوع» به مدير مسئولي حميد پيماني به اتهام تبليغ پيش از موعد محتواي برخي مقالات و چاپ تصاوير خلاف عفت عمومي بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه اصفهان براي مدت 3 ماه توقيف گرديد . ( ايسنا 1/9/83 )
225 ـ جمشيد خاتمي مدير مسئول نشريه دانشجويي « جامعه اسلامي » که در دانشگاه آزاد مشهد منتشر ميشود با شکايت يکي از کانديداهاي انتخابات مجلس هفتم به اتهام نشر اکاذيب در دادگاه کيفري مشهد تفهيم اتهام شد . ( ايسنا 11/9/83 )

226 ـ نشريه دانشجويي « چوگلي » به مدير مسئولي محمد رضا نوربخش پس از انتشار هشت شماره به اتهام توهين به مقدسات بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويي براي مدت 6 ماه توقيف گرديد . ( ايسنا 13/9/83 )

227ـ مجيد اشرف نژاد دبير سياسي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه رجايي تهران و مدير مسئول نشريه دانشجويي « ديپار » به اتهام نشر اکاذيب عليه نظام و مسئولان ، تبليغ به نفع گروهک ها ، ترويج مکاتب الحادي و ايجاد تحريکات سياسي که منجر به بلوا و آشوب در دانشگاه شده است به مدت دو سال و نيم منع موقت از تحصيل محکوم گرديد . ( ايلنا 29/9/83 )

228 ـ صولت شجاعيان دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي اصفهان و علوم پزشکي به علت چاپ نامه 127 نماينده مجلس ششم خطاب به خامنه اي در نشريه دانشجويي « معرفت » در شعبه 41 دادگاه عمومي اصفهان تفهيم اتهام شد و با قرار کفالت آزاد شد . ( ايسنا 2/10/83 )

229 ـ سجاد نيکنام مدير مسئول نشريه دانشجويي « هم آوا » با شکايت حراست دانشگاه اروميه در کميته انضباطي مورد بازجويي قرار گرفت . ( ايلنا 10/10/83 )

230 ـ امتياز نشريات دانشجويي« تلنگر» ، « چتر و باران » ، «عدد 13» ، « قامت دوست » ، «حضور» ، «عصير» ، « خانه شيشه اي » ، «پيام امروز» ، «خيزش» ، « بازتاب» ، « آليشيق» و «کاوش » به بهانه عدم انتشار در يکسال گذشته از سوي کميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه اروميه لغو گرديد . ( ايسنا 16/10/83 )

231 ـ مديران مسئول نشريات دانشجويي « سرچشمه » ، « گزينه 11 » و « نشريه شورای صنفی » به کميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه رجايي احضار شدند. ( ايلنا 27/10/83 )

232 ـ مديران مسئول سه نشريه دانشجويي به کميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه زنجان احضار شدند نام و اتهام آنها به اين شرح است. حسين خيری فام مدير مسئول نشريه « اوج » به اتهام توهين به مقدسات و چاپ نظرات اپوزسيون جمهوری اسلامی ، ياشار حکاک پور مدير مدير مسئول نشريه « هيمه » به اتهام توهين به قانون اساسی و چاپ فراخوان رفراندوم و دفاع از تغيير قانون اساسی ، تجزيه طلبی و توهين به حجاب برتر ، پيام شکيبا مدير مسئول نشريه « نسل سوم » به اتهام دفاع از رفراندوم و تغيير قانون اساسی و ترويج کمونسيم.
( پيک ايران 30/10/83 )

233 ـ نشريه دانشجويي « آرمان » به مدير مسئولي مصطفي خسروی پس از انتشار 60 شماره در دانشگاه علم وصنعت به اتهام تشويش اذهان عمومي ، توهين به مقدسات ، اقدام عليه امنيت ملي و اقدام به براندازي با شکايت بسيج دانشجويي از طرف کميته ناظر بر نشريات دانشجويي توقيف گرديد . ( راديو فردا 12/11/83 )

234 ـ صولت شجاعيان عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه اصفهان و مدير مسئول اسبق نشريه دانشجويي « معرفت » به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومي و چاپ نامه 127 نفر از نمايندگان مجلس ششم خطاب به خامنه اي در شعبه 103 دادگاه جزايي اصفهان به پرداخت 150 هزار تومان جزاي نقدي محکوم شد . ( ايسنا 13/11/83 )

235 ـ ابوالفضل افشاری مدير مسئول نشريه دانشجويي « بينش » جهت بازجويي به دبير خانه کميته انضباطی دانشگاه قم احضار شد. ( ايلنا 25/11/83 )

236 محمد رضا نسب عبداللهي مدير مسئول نشريه دانشجويي « نقطه سرخط » سخنگوي انجمن دانشجويي دفاع از حقوق بشر و مسئول وبلاگ « وبلاگ نگار» به علت نوشتن نامه اي سر گشاده خطاب به علي خامنه اي به اتهام نشر اکاذيب و توهين به خامنه اي با شکايت اداره اطلاعات رفسنجان در شعبه 4 دادگاه تجديد نظر کرمان به 6 ماه زندان و صد هزار تومان جريمه نقدي محکوم و روانه زندان مرکزي رفسنجان شد .
(کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي 7/12/83 )

237 ـ روزنامه دانشجويي « ققنوس » به مدير مسئولي داود شيباني توسط کميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه تهران توقيف گرديد . ( ايلنا 10/12/83 )

238 ـ نشريه دانشجويي « سايه سپيد » به مدير مسئولي مجيد اياز که در دانشگاه پيام نور نيشابور منتشر مي شد . به اتهام هتک حرمت به اشخاص حقيقي و حقوقي ، نشر مطالب خلاف واقع و هنجار شکني به حکم کميته ناظر بر نشريات دانشجويي توقيف شد . ( ايسنا 22/12/83 )

239 ـ احمد ميرزايي عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکي و مدير مسئول نشريه دانشجويي « معرفت » ، به علت چاپ مقاله « ردپاي نظاميان در دانشگاه » با شکايت سپاه پاسداران به شعبه 103 دادگاه عمومي اصفهان احضار شد و پس از بازجويي به قيد ضمانت آزاد شد . در طی روزهاي گذشته بيش از 30 عضو اين تشکل به مراجع امنيتي و قضايي احضار شده اند . ( ايلنا 25/12/83 )

240 ـ نشريه دانشجويي « بينش » که از سوي دانشجويان دانشگاه قم منتشر مي شد ، به اتهام نشر اکاذيب و توهين و افترا بدستور کميته ناظر بر نشريات دانشجويي اين دانشگاه براي مدت چهار ماه توقيف گرديد . ( ايلنا 26/12/83 )

241 ـ نشريه دانشجويي « هيمه » به مدير مسئولي ياشار حکاک پور به اتهام دفاع از رفراندوم قانون اساسي ، توهين به قانون اساسي و تشويش اذهان عمومی پس از انتشار 3 شماره توسط کميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه زنجان توقيف گرديد. ( ايلنا 30/1/84 )

ihrnena@gmail.com

« فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی »

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21738

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وضعيت مطبوعات ايران در سال 83، فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016