پنجشنبه 15 اردیبهشت 1384

جبهه ملی ايران: خوزستان به برنامه و بودجه برای بازسازی و توسعه نياز دارد، نه خشونت و سركوب

بنام خداوند جان و خرد

هموطنان عزيز:
همانطور كه از رسانه‌های خبری آگاهی يافته‌ايد، در چند روز گذشته، آشوبهايی در شهر اهواز و بخش‌هايی از خوزستان رخ داد كه در اثر برخورد نيروهای انتظامی، در نهايت اندوه، شماری از هموطنان كشته، گروهی زخمی و شمار زيادی دستگير و زندانی شدند. در طی روزهای گذشته، درباره چگونگی بروز اين حادثه مطالب گوناگون گفته شده كه در بيشتر آنها تكيه بر انتشار نامه‌ای مجعول مربوط به چند سال پيش شده است. نامه‌ای كه به راحتی جعلی بودن آن مشخص بود، و از چند روز پيش از بروز حادثه، رییس دفتر سابق رییس جمهور نیز جعلی بودن آنرا اعلام کرده بود.
اينكه چه دستهای پنهانی در ساماندهی اين حادثه دخالت داشته، سخنی است كه بحث درباره آن را، با توجه به رويدادهای لندن و تلاش سازمان‌های اطلاعاتی غربی برای تشكيل یک «كميته ملل تحت ستم در ايران» به منظور ضربه زدن به همبستگی ملی و يكپارگی ايران، به فرصتی ديگر موكول می‌کنيم.
دراينجا يادآور ميشويم كه توده مردم خوزستان و هموطنان عرب‌زبان آن در طول دوره جنگ ويرانگر با عراق، بدترين شرايط ممكن را تحمل نمودند وبا سلحشوری از وجب وجب خاك ايران دربرابر متجاوزان عراقی دفاع كردند. هزاران نفر از باشندگان خوزستانی توسط رژيم نژادپرست عراق به خاک و خون کشیده شدند، شهرها و روستاهایشان ويران شد و صدها هزار نفر ناگزير به ديگر استانها پناه بردند که با آغوش باز هموطنانشان پذيرفته شدند. با پايان جنگ، اميد می‌رفت كه حاكميت هر چه سريعتر نسبت به عمران و آبادانی خوزستان اقدام كند، میدانهای جنگ را با مین روبی برای مردم آنجا امن نماید و با بازسازی ساختمانهای ویران شده و سیستم های خدماتی مانند شبكه‌ آبياری، و زنده‌سازی کشتزارها و نخلستانها، زندگی و تلاش را به منطقه بازگرداند. ولی دريغ و درد كه بازسازی خوزستان روندی لاك‌پشتی داشته و شمار بسياری از كشاورزان و نخل‌كاران كه بيشتر آنها را هموطنان عرب ايرانی تشكيل می‌دادند، ناگزير روانه شهرها شدند و بعلت نداشتن درآمدی معقول، زندگی حاشيه ‌نشينی در شرايطی دردناك بر آنها تحميل شد. بيكاری روزافزون و فقر فزاینده اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی را سبب گرديد و مردمی را كه در گذشته در زمره توليدكنندگان زحمتكش ایران بودند، زير فشار قرار داد. از سوی ديگر، بخش‌های گسترده ای از زمينهای زير كشت مردم توسط ارگانهای نظامی – امنيتی به تصاحب درآمد و بر نگرانی كشت‌كاران، بويژه هموطنان خوب عرب‌زبانمان، افزوده شد. طبيعی است مردمی كه در پی تحمل هشت سال جنگ وخون و آتش، اميد داشتند زیستگاهشان در مسير آبادانی و شكوفايی گام بردارد، با ادامه اوضاع نابسامان اقتصادی به تنگ آيند و برای عصيان آمادگی یابند تا جرقه‌ای بتواند منجر به آشوبی گسترده شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جبهه ملی ایران از حاكميت می‌خواهد كه ازفشار بر مردم بكاهد و رضايت خانواده‌های عزيز ازدست داده وزخمیان حوادث اخیر را فراهم آورد و هر چه سريعتر دستگیرشدگان را آزاد کند. ما از حاکمیت می خواهیم که نسبت به تخصيص اعتباراتی درخور برای بازسازی سريع منطقه، اقدام نماید. ما همچنین پا می فشاریم که باید نسبت به عمران استانهای عقب نگه داشته شده سیستان و بلوچستان، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و کردستان هرچه سریعتر گامهای موثر برداشته و زنگ محرومیت از چهره آنها زدوده شود.
ما باور داریم که بايد حساب اكثريت قریب به اتفاق هموطنان خوب عرب‌زبان خوزستانی را از شماری اندک عوامل مزدور بیگانه جدا کرد، و شرايطی پديد آورد تا خوزستان به همت فرزندان برومندش به یکی از آبادترين بخش‌های ايران‌زمين تبديل گردد و بتواند برای سرزمين‌های جنوب خليج‌فارس الگوی پيشرفت و توسعه باشد.

جبهه ملی ايران
ارديبهشت ١٣٨٤

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22099

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جبهه ملی ايران: خوزستان به برنامه و بودجه برای بازسازی و توسعه نياز دارد، نه خشونت و سركوب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016