یکشنبه 25 اردیبهشت 1384

زمينه سازي آشوب در بلوچستان، جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در ستون جهت اطلاع خود خبر مي دهد که "در بلوچستان, گروهك منحرف و ضدانقلابي « الفرقان » دست اندركار تكرار آشوبي مشابه آنچه در فروردين ماه گذشته در اهواز روي داد مي باشد. اين گروهك با انتشار اعلاميه اي مدعي تلاش نظام جمهوري اسلامي براي برهم زدن توازن جمعيتي استان سيستان وبلوچستان و تبديل آن به دو استان به نام هاي كرمان جنوبي و هامون يا نيمروز شده و مردم را به شورش دعوت كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جمهوري اسلامي مي افزايد "هرچند مردم استان سيستان و بلوچستان با هوشياري و به دليل منفور بودن اين گروهك استعمار ساخته اعتنائي به اين ادعاهاي پوچ نكرده اند, اما اين اقدامات انحرافي نشان ميدهد بيگانگان تلاش وسيعي را براي ايجاد آشوب از طريق قوميت ها آغاز كرده اند."

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22589

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زمينه سازي آشوب در بلوچستان، جمهوري اسلامي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016