جمعه 30 اردیبهشت 1384

انتقاد روحاني منتقد عليه سيستم ايران، رويتر

ايرانيان بدليل اينکه قدرت واقعي نه در دست رئيس جمهور بلکه نزد رهبر جمهوري اسلامي، آيت الله خامنه اي است، بصورت گسترده اي در انتخابات شرکت نخواهند کرد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

قم - ايران - رويتر
پل هولمس و بري مودي
برگردان: خبرنامه گويا
عکس ها از رويتر

"سيستم سياسي جمهوري اسلامي ايران که قدرت واقعي رئيس جمهور را ناديده گرفته، باعث بي علاقگي عموم به شرکت در انتخابات آتي رياست جمهوري شده است." آيت الله العظمي حسينعلي منتظري يکي از معماران انقلاب ايران با اعلام اين مطلب به رويتر مي افزايد، "ايرانيان بدليل اينکه قدرت واقعي نه در دست رئيس جمهور بلکه نزد رهبر جمهوري اسلامي، آيت الله خامنه اي است، بصورت گسترده اي در انتخابات شرکت نخواهند کرد."

منتظري يکي از طراحان قانون اساسي ايران روز پنجشنبه (29 ارديبهشت) در دفترش در شهر مقدس قم، مرکز حوزه علميه شيعه، مي گويد: "در حاليکه اشخاص متعددي قدرت را در دست دارند، مسئوليت به رئيس جمهور داده شده است.
به همين دليل است که جوانان نمي خواهند راي دهند و من هم در مورد اين انتخابات سکوت کردم. قانون اساسي توسط کساني که اسلام را بعنوان ابزار فشار بر مردم بکار مي برند، مورد سواستفاده قرار گرفته است."

نظرسنجي هاي عمومي حاکي از کاهش مشارکت در انتخابات رياست جمهوري است.

منتظري 83 ساله، نحيف اما از نظر فکري، هشيار، تسخير و گروگان گيري سفارت آمريکا در سال 1979 را يک اشتباه مي داند و مي گويد: "اينک، تهران بايد روابط با واشنگتن را از سر گيرد."

او همچنين گفت: "آمريکا کار خوبي کرد که رژيم صدام حسين را واژگون ساخت، اما بايد براي مصالح خودش از عراق بيرون رود.

آيت الله منتظري

بعضي ها به آمريکا انتقاد مي کنند که براي يافتن بمب اتمي که وجود نداشت، عراق را اشغال کرده است. من مي گويم، صدام خودش، از 1000 بمب اتم خطرناک تر بود. اين يک کار بزرگ بود، اما آنها بايد اجازه دهند عراقي ها از آزادي شان لذت ببرند."

در پاسخ به اين سوال که آيا دولت جديد شيعه مي تواند به تنهايي شورش هاي خشونت آميز را فرونشاند؟ منتظري مي گويد: "حضور آمريکايي ها در عراق عامل شورش هاست. اگر آنها بروند، اين خشونت ها پايان خواهد يافت."


از دست دادن فيض


منتظري لقب "ثمره عمر من" را از آيت الله روح الله خميني، پدر معنوي انقلاب 79 گرفته بود، کسي که وي را جانشين خود معرفي کرده بود. او در سال 88 زماني که رهبران ايران را مورد انتقاد قرار داد، از اين فيض محروم شد و از سال 98 تا 2003 تحت بازداشت خانگي قرار گرفت.

منتظري پيش از آن به توسعه سيستم سياسي ايران، بر اساس تئوري "ولايت فقيه" کمک کرد. تئوري که معتقد است رهبران مذهبي بايد بر زندگي سياسي نظارت مستقيم داشته باشند.

او مي گويد قانون اساسي که او در نگارش آن ياري رساند، نه تنها مورد سواستفاده واقع شد بلکه دچار کاستي شد، اشتباهي که او آن را ناشي از بي تجربگي مي داند.

منتظري مي گويد که "با تغيير قانون اساسي بايد اختيار مسايل کشور، شامل ارتش، پليس و رسانه رسمي (راديو، تلويزيون) به رئيس جمهور اعطا شود. در قانون اساسي ما تناقض وجود دارد. به رئيس جمهور مسئوليت هاي زيادي مي دهد بدون اينکه قدرت کافي در اختيارش قرار دهد. مسئوليت و قدرت بايد با هم باشند. نمي توانيد از کسي (رئيس جمهور) مسئوليت بخواهيد، بدون آنکه به او قدرت بدهيد."

او مي گويد: "رهبر ايران بايد نقشش را به مسائل ديني و انطباق قوانين با اسلام محدود کند."


درس گرفتن از اشتباهات


منتظري در گفتگو با رويتر همچنين گفت که پيغام مهمي براي ايالات متحده دارد، که محبوبيتش را در خاورميانه با تلاش براي تحميل دمکراسي به عراق و افغانسان از دست داده است.

"شما نمي توانيد دمکراسي را به کشورهاي اسلامي تحميل کنيد. شما بايد کمک کنيد که مردم، کشورهايشان را توسعه دهند و سرنوشتشان را خودشان رقم زنند."

منتظري از جمله رهبراني بود که در زمان گروگانگيري 52 دانشجوي تندرو، بر 444 روز اشغال سفارت آمريکا در تهران، صحه گذاشته بود. رويدادي که واشنگتن را به قطع روابط ديپلماتيک با ايران کشاند و منتظري معتقد است بايد دوباره ترميم شود.

آيت الله منتظري

"آنچه آمريکائيان در منطقه انجام مي دهند، بر عليه منافع خودشان است. يکي از اشتباهات آنها، اشغال عراق بود. يکي از اشتباهات ما، اشغال سفارت آمريکا.
پيامبر ما مي گويد همه انسان ها اشتباه مي کنند، اما عاقل از اشتباهاتش درس مي گيرد."

- براي مطالعه اصل مطلب به زبان انگليسي، اينجا را کليک کنيد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22910

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتقاد روحاني منتقد عليه سيستم ايران، رويتر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016