سه شنبه 3 خرداد 1384

قدرداني از برگزارکنندگان مراسم بزرگداشت يكصدو بيست و سومين زادروز دكتر مصدق در کلن، جبهه ملي ايران در آلمان

شنبه 31 ارديبهشت ماه 1384 ( 21 ماه مه 2005) مراسم بزرگداشت يكصدو بيست و سومين زادروز دكتر محمد مصدق ، نماد وحدت ملي ايرانيان، با شركت جمع كثيري از هموطنان ارجمند ، سازمان ها ، احزاب ، گروه ها و رسانه هاي گروهي ، با جلائي كم نظير و فوق العاده برگزار گرديد. اين همايش بزرگ ملي ، ثمره فعاليت مشترك ، سازمان و افراد ملي و مترقي بود كه تحت عنوان هيئت برگزار كننده ، كار خويش را به نحو احسن ، انجام داد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سازمان جبهه ملي ايران ـ آلمان ضمن قدرداني و تشكر از يكايك افراد اين هيئت كه در برپائي اين زادروز ، بيشترين فداكاري و زحمت را كشيدند. خصوصا از خانم سيهلا ستاري كه با زحمات بي شائبه شبانه روزي خويش اين هيئت را از بدو امر تا پايان ، ياري رساندند؛ تشكر مي كند. بدون وجود ايشان كه جاي قدرداني فوق العاده است، ادامه كار اين هيئت به سختي انجام مي پذيرفت. سازمان جبهه ملي ايران ـ آلمان بار ديگر از زحمات ايشان و هيئت برگزاركننده اين مراسم ، بي نهايت سپاسگزاري مي نمايد. سه شنبه 24 مه 2005

روابط عمومي جبهه ملي ايران در آلمان

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23126

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قدرداني از برگزارکنندگان مراسم بزرگداشت يكصدو بيست و سومين زادروز دكتر مصدق در کلن، جبهه ملي ايران در آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016