پنجشنبه 5 خرداد 1384

بيانيه دانشجویان متحصن آموزشکده حفاظت محیط زیست کرج

به نام عادل بي همتا
وابسته به دانشگاه جامع علمی و کاربردی ايران


پس از گذشت چند روز از تحصن دانشجویان در مقابل دفتر رييس آموزشكده به منظور احقاق حقوق دانشجویان نه تنها اقدام مثبتی اتخاذ نمی شود بلکه با برخوردهاي تند روبرو ميشويم. اين درخواستها عبارتند از :

حضور رئيس آموزشكده در حد هر دو هفته يكبار
استفاده وسيع اموال دانشگاه در موارد شخصي
رواج شديد سيگار در كاركنان و مواد مخدر در دانشجويان
عدم توجه به مناسبتهاي ملي
استفاده از مدرسين فاقد صلاحيت علمي و عمومي
رواج علني رشوه در اعطاي نمره به دانشجويان
دريافت وجوه اضافي و غيرقانوني به بهانه هاي مختلف
عدم رعايت حداقل استانداردهاي آموزشي
عدم برگزاري واحدهاي عملي
كيفيت پايين غذا و ساير امكانات
نبودن امكانات ورزشي

در انعكاس به درخواست هاي مكرر براي نشست‌ مشترك دانشجويان با مسئولين دانشگاه و عليرغم انعكاس مشكلات به مسئولين دانشگاه در ماه‌هاي گذشته هنوز اقدام عملي براي رفع اين مشكل از سوي مسئولين دانشگاه جامع صورت نگرفته است و تاکنون از طریق مکاتبه و ملاقات حضوری چندین بار مشکلات خود را با بازرسان دانشگاه مطرح کرده ایم اما با اتكا به روابط دوستانه ايشان با مسؤلين دانشگاه هیچ ترتیب اثری به خواسته های ما داده نشده و هیچ تغییری به وجود نیامده و لذا دانشجویان بهترین راه را برای شنیده ‌شدن صدای خود و تسریع در روند پیگیری، تحصن جلوی ساختمان مديريت و ابراز مطالبات خود به اين صورت و بدون وابستگي به هيچ تشكل سياسي یافتند.

از طرفي عليرغم هشدار دانشجويان در ترم ها و سالهاي گذشته مبني بر كنترل بي بندوباري در دانشكده و خوابگاه ها، مسئولين نه تنها هيچگونه اقدام مفيدي انجام ندادند، بلكه با رفتارهاي غيرمسئولانه و تحريك دانشجويان ، بستر بروز چنين اقداماتي را هموار كرده اند و در برابر اين پرسش دانشجويان كه چرا رئيس آموزشكده شخصاً به محل كار خود نمي آيد پاسخ ميدهند كه ايشان سرشان خيلي شلوغ است و به چندين جلسه بايد برسند!... آيا ايشان 7 روز هفته در تمام سال جلسه دارند؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اگرچه تاكنون هيچ‌ برخورد فيزيكي‌ انجام‌ نشده‌ اما برخوردها و تهديدهاي‌ لفظي‌ بسياري‌ نسبت‌ به‌ دانشجويان‌ صورت‌ گرفته‌ است و شرايط همچنان ملتهب است و كنترل احساسات تك تك دانشجويان قابل تضمين نيست.

این تحصن گامي است که دانشجویان پس از طی‌ کردن تمامی راهکارها به آن رسیده ‌اند و چه بهتر خواهد ‌بود که مسئولان کشور، قبل از رسیدن به چنین مرحله ‌ای، پاسخگوی اعتراضات و مطالبات منطقی و به حق مردم باشند. دانشجويان در صورت عملی نشدن خواسته هاي دانشجوئی خود ، اين حركت و اعتراضات خود را با قوت بیشتر گسترش و تا حصول نتیجه ادامه خواهند داد و در همین راستا از همه ظرفیت های قانونی در این زمینه استفاده خواهند کرد./

يا علي ، (4/3/1384)

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23247

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه دانشجویان متحصن آموزشکده حفاظت محیط زیست کرج' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016