یکشنبه 15 خرداد 1384

حمایت عباس امیرانتظام از تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر

امروز: عباس امیرانتظام عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران ضمن ستایش از اقدام نیروهای سیاسی اصلاح طلب پیشرو برای تشکیل جبهه فراگیر دموکراسی خواهی با اشاره به اینکه خود وی نیز پیشنهاددهنده طرحی با این عنوان برای دموکراسی خواهی و حقوق بشر در بین نیروهای ملی و سیاسی بوده است تصریح کرد:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما باید از هرگونه اقدامی که منجر به رویارویی این دو بشود صرف نظر کنیم. وی تاکید کرد: خود من تمام تلاشم را به کار خواهم گرفت تا این دو طرح به وحدت برسند. عباس امیرانتظام تشکیل این جبهه را در راستای گام های مثبتی که باید برداشته شود ارزیابی کرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23838

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حمایت عباس امیرانتظام از تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016