یکشنبه 22 خرداد 1384

شکوری راد: زیرنویس تلویزیون مبنی بر اشکال فنی فیلم انتخاباتی معین دروغ محض است

رئیس ستاد انتخابات دکتر معین در مورد سانسور برنامه تلویزیونی دکتر معین در شبکه چهار سیما گفت: به نظر من عملکرد صداوسیما بسیار تعجب آور بود چون صداوسیما همواره با افرادی مصاحبه می کند که حجاب آنها خوب نبوده و حتی صداوسیما در مورد سایر فیلم ها نیز حساسیتی نشان نداده است.
علی شکوری راد ضمن انتقاد از صداوسیما افزود: در فیلم انتخاباتی دکتر معین نه تنها حجاب بلکه چهره افراد را تار و غیرواضح کرده بودند و در این راستا سانسور ناشیانه ای صورت گرفته بود و به گونه ای که کلمات اصلی حذف شده بود و هدف این برخورد بی اثر کردن تاثیر این فیلم و عصبانیت بیننده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رئیس ستاد انتخابات در مورد زیرنویس تلویزیونی گفت: زیرنویس تلویزیونی مبنی بر اشکال فنی فیلم دروغ است به هرحال ما CD این فیلم را تکثیر می کنیم و در اختیار مردم قرار می دهیم تا عملکرد صداوسیما مشخص شود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24336

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شکوری راد: زیرنویس تلویزیون مبنی بر اشکال فنی فیلم انتخاباتی معین دروغ محض است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016