دوشنبه 23 خرداد 1384

رييس كانون وكلاي دادگستري: درباره‌ وضعيت زرافشان به آيت‌الله شاهرودي نامه نوشته‌ايم، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد محمد جندقي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در نشست مطبوعاتي روز دوشنبه خود اظهار داشت: كميسيون حقوق بشر كانون جهت پيگيري وضعيت زرافشان نامه‌اي به هيأت مديره كانون وكلا نوشته بود كه هيأت مديره نيز در همين راستا نامه‌اي به آيت‌الله هاشمي شاهرودي نوشت و با توجه به بخشنامه حقوق شهروندي و بيماري آقاي زرافشان و نگراني خانواده ايشان خواستار مرخصي براي ايشان جهت انجام معالجات درماني شديم كه البته تاكنون جوابي به ما داده نشده است.


جندقي افزود:البته هر كسي بايد خود پاسخگوي اعمال و اظهارات خود باشد، در اين زمينه كانون فقط به وظيفه‌ي قانوني خود عمل مي‌كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي درباره موضع كانون وكلا در انتخابات رياست جمهوري گفت: كانون از كانديداي خاصي حمايت نمي‌كند و به هيچ‌وجه موضع‌گيري ندارد، ولي معتقدم هركسي كه عرق وطني و ديني دارد بايد در انتخابات شركت كند و كسي بايد سكان اين كشتي را در اين شرايط در دست بگيرد كه تجربه‌ي كافي و قدرت و شهامت تصميم‌گيري داشته باشد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24387

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رييس كانون وكلاي دادگستري: درباره‌ وضعيت زرافشان به آيت‌الله شاهرودي نامه نوشته‌ايم، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016