سه شنبه 24 خرداد 1384

كميتهء نويسندگانِ در بند پن بين المللي (انجمن قلم): آزادي فوري و بدون قيد و شرط گنجي

اطلاعيهء كميتهء نويسندگان در بند انجمن بين المللي قلم (پن)

۱۳ ژوئن ۲۰۰۵ (۲۳ خرداد ۱۳۸۴)

روزآمدسازي اطلاعيه ۲۵ مه ۲۰۰۵ (۴ خرداد ۱۳۸۴)

كميتهء نويسندگانِ در بند پن بين المللي (انجمن قلم) مطلع شده است كه روزنامهنگار ناراضي اكبر گنجي در پي مرخصي استعلاجي ۲۹ مه ۲۰۰۵ ، در تاريخ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵ به زندان اوين در تهران بازگشته است. ما بر اين باوريم كه او در سلول انفرادي و بدون حق ملاقات با خانوادهاش به سر ميبرد و دست به اعتصاب غذا زده است. پن بين المللي خواستار آزادي فوري و بدون قيد و شرط گنجي و خواهان تضمين فوري رفتار انساني با او در زندان و اجازه ي تماس كامل با خانواده و نيز برخورداري از تمام رسيدگي هاي پزشكي لازم است.

به گزارش زير در تارنماي شبكه جهاني بي بي سي مراجعه كنيد:

news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/world/middle_east/4083890.stm

نامه هاي مبني بر:
__ ابراز نگراني جدي در بارهء بازداشت اكبر گنجي و درخواست آزادي فوري او؛
__ كسب اطمينان از رفتار انساني با او و حق ملاقات با خانواده و دسترسي به رسيدگي پزشكي
را به رهبر جمهوري اسلامي و رئيس جمهور خاتمي ارسال كنيد.
[كميتهء نويسندگان در بند نشاني و شماره هاي تلفن و فكس مقامات فوق را ذكر كرده است]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

براي مشاهدهء اطلاعيهء پيشين به منبع زير نگاه كنيد:

news.gooya.com/politics/archives/030780.php

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24449

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'كميتهء نويسندگانِ در بند پن بين المللي (انجمن قلم): آزادي فوري و بدون قيد و شرط گنجي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016