سه شنبه 24 خرداد 1384

درخواست كروبي از رهبري براي آزادي زرافشان و گنجي، اعتماد

كانديداي اصلاح طلبان عملگرا از مقام معظم رهبري و مسوولان قضايي خواست كه با عنايت و تمهيدات خود، زمينه آزادي ناصر زرافشان و اكبر گنجي را از زندان فراهم آورند. مهدي كروبي كه در ورزشگاه شهيد دستغيب شهر شيراز با مردم اين شهر سخن مي گفت، با اشاره به فضاي انتخاباتي كشور گفت: انتخابات دوره نهم رياست جمهوري با امنيت ملي ما گره خورده است و همه كشورهاي خارجي، شاهد روند برگزاري انتخابات ما هستند بنابر اين با آزادي برخي زندانيان سياسي مي توان فضاي مسموم خارج از كشور را نسبت به ايران از بين برد. وي با بيان اين كه آزادي انديشه و مطبوعات در كشور ما ساده به دست نيامده است، گفت: بايد امنيت را در همه زمينه ها براي تمامي اقشار جامعه ايجاد كنيم به طوري كه هيچكس احساس ناامني و ناآرامي نكند. وي گفت: اصلاحات، فضايي را به وجود آورد كه هزينه آن را ملت در هشت سال گذشته داده است و خيلي دير است كه بخواهيم دوباره به عقب برگرديم. شيخ اصلاحات گفت: همه تلاش خود را خواهم كرد تا اصلاحات به ثمر برسد و همه ياد بگيريم بدون آن كه از يكديگر كينه به دل بگيريم، نقد يكديگر را گوش دهيم و بتوانيم در كنار هم زير سايه جمهوري اسلامي زندگي كنيم و به آينده ايران و سرمايه مهم آن يعني سرنوشت جوانان كشور فكر كنيم. كروبي افزود:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هر آنچه تاكنون گفته ام به آن ايمان و اعتقاد دارم، نه مردم را فريب داده ام و نه با احساسات آنها بازي كرده ام و مطمئن باشيد در اجراي وعده هايم مي كوشم و تا آخرين لحظه عهدي را كه با شما بسته ام از ياد نخواهم برد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24451

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درخواست كروبي از رهبري براي آزادي زرافشان و گنجي، اعتماد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016