چهارشنبه 25 خرداد 1384

قطعنامه پایانی اعتصاب غذای اعضای شورای مرکزی انجمن دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد

به نام خداوندگار آزادی

مردم شریف، دانشجویان آزاده!

اعضای شورای مرکزی انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد ضمن تشکر از:

1- شورای مرکزی و شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و مجموعه ادوار تحکیم، به خاطر حمایت های بی دریغ ایشان،

2- حضور محبت آمیز و روحیه بخش انجمن اسلامی دانشگاه شیراز در جمع ما به نمایندگی از مجموعه

3- انجمن های اسلامی دانشگاه های علوم پزشکی شهرکرد، شیراز و علوم پزشکی شیراز، سیستان و بلوچستان، امیرکبیر، علامه طباطبایی، اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، الزهرا و فردوسی مشهد، که باصدور بیانیه های مکتوب به ابراز همدردی و اعلام حمایت از ما پرداختند،

4- اعضای انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور که هرکدام به نوعی با برقراری ارتباط با ما جویای وضعیت سلامت دانشجویان دانشگاه یزد بودند،

5- جناب آقای انصاری راد – رییس کمسیون اصل نود مجلس ششم – که با حضور در جمع اعتصاب کنندگان به دلجویی از ایشان پرداخته و برای رفع موانع تلاش نمودند،

6- مسئولین استانداری یزد، نمایندگان یزد در مجلس ششم و فعالین سیاسی و دانشجویی استان یزد که به هر نحو ممکن با ما ارتباط برقرار کرده و ضمن حمایت از خواسته های قانونی دانشجویان درجهت حل مسایل تلاش کردند،

7- و تمام افرادی که در طی هفت روز اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه یزد همراه با ایشان در مقاوم! 78; علیه دشمنان جمهوری سهیم بوده اند،

و با کمال احترام و خضوع نسبت به :

1- درخواست صادقانه و خیرخواهانه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت،

2- درخواست های دوستانه مکتوب و شفاهی اعضای انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور،

3- درخواست رسمی معاوت اجتماعی استانداری یزد و دیگر شخصیت های سیاسی کشور و استان

مبنی برشکستن اعتصاب غذا برای حفظ سلامت دانشجویان و ادامه دادن راه و پیگیری خواست های مشروع خود با پشتیبانی و حمایت ایشان و دیگر همراهان و آزادیخواهان در سراسر کشور، اعلام می دارند که اعتصاب غذای خود را «به صورت موقت» شکسته و پیگیری خواسته های قانونی خود را با حمایت یاران خود استوارتر از پیش ادامه خواهند داد.

در همین رابطه ذکر موارد زیر ضروری است:

1- مقاوت دانشجویان دانشگاه یزد در برابر اعمال غیرقانونی اعضای هیات نظارت دانشگاه یزد در ایجاد جو خفقان و سکوت در دانشگاه به هیچ وجه پایان نپذیرفته و در صورت عدم پاسخگویی صریح مسئولین در مورد بی توجهی به اعتصاب کنندگان و ارتکاب اعمال غیر انسانی و غیر اخلاقی از جمله ممنوعیت ارسال و ورود آمبولانس برای دانشجویان در وضعیت بسیار وخیم جسمانی آنان و جوسازی و توهین فراوان به ایشان ،این اعتراضات بهصورت قاطعانه تر ادامه خواهد یافت.

2- همبستگی عمومی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه های سراسر کشور و ایجاد یک جبهه فراگیر درحمایت از حقوق صنفی و انسانی دانشجویان یزد بار دیگر بر زنده بودن جنبش دانشجویی ایران و اراده استوار آن در مبارزه با استبداد صحه گذاشت.

3- موج جدید تحجر و استبداد در دانشگاه ها که پیش از این نیز گوشه ای از چهره زشت خود را در دانشگا! ه های ارومیه، شهرکرد و امیرکبیر نشان داده بود، امروز خود را دربرابر اراده جمعی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه های سراسر کشور می بیند. درخواست دانشجویان دانشگاه یزد از تمامی دانشجویان ایران آن است که ضمن تقویت اتحاد و همبستگی درونی به مقابله دسته جمعی و یکپارچه در برابر استبداد دست زده و از دانشگاه – این سنگر آزادیخواهی – دفاع نمایند. دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد آمادگی خود را برای همکاری در سازماندهی جمعی تمام دانشجویان ایران برای مقابله عمومی با ایادی استبداد در دانشگاه ها و میلیشیای شبهه نظامی ایشان اعلام می نماید.

مردم شریف و دانشجویان آزاده ایران!

درحالیکه اعتصاب غذای هفت روزه دانشجویان دانشگاه یزد، واکنش عمومی بسیاری از مردم، دانشجویان، فعالین سیاسی و رسانه های عمومی را برانگیخت، اما مسئولین دانشگاه یزد و وزارت علوم حتی به خود زحمت ندادند که نماینده ای را برای رسیدگی به خواست دانشجویان به جمع اعتصاب کنندگان بفرستند و دراین چند روز به شکل کاملا ساختگی خود را بی تفاوت به مسئله نشان داده و بر بی اعتباری خویش نزد دانشجویان افزودند.

وزیر علوم و فن آوری که درسفری از پیش برنامه ریزی شده برای بازدید از دانشگاه یزد به استان آمده بود، نه تنها نماینده ای برای رسیدگی به وضعیت دانشجویان نفرستاد که درمرحله اول از پذیرش نمایندگان دانشجویان برای ملاقات خودداری کرد و در مرحله دوم نیز که مجبور به پذیرش نمایندگان شد، خطاب به ایشان با صراح! ;ت گفت که نسبت به سلامت و جان دانشجویان هیچ مسئولیتی ندارد و مسئولیت جان ایشان برعهده خودشان است. این نشان می دهد که شعار «مسئولیت و پاسخگویی» نه برای حل مسایل و خواسته های مرد! ;م که تنها برای بزک کردن ساختار فرسوده مدیریتی ایران مطرح می شود.

با این حال و درچنین وضعیتی که وزیر و وکیل از جنس مردم نیستند، انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد برخواسته های قانونی و مشرو! ع خود بیش از پیش پای فشرده و از مسئولین می خواهد که درآخرین روزهای دولت اصلاحات صداقت خود را به مردم ایران نشان دهند. این خواست ها به شرح زیر است:

1- لغو مصوبه غیرقانونی هیات نظارت دانشگاه یزد مبنی بر «کم لم یکن» بودن (!!؟) تمام مصوبه های پیشی ! 6; این هیات در مورد انجمن جمهوریخواه در دوره ریاست دکتر محمد علی وحدت بر دانشگاه یزد. (مصوباتی که درعرض پنج دقیقه توسط هیات نظارت جدید «کم لم یکن» شد، طی چند ماه کار فشرده و قانونی هیات نظارت پیشین تصویب شده بود و برقانونی و رسمی بودن انجمن جمهوریخواه تاکید داشت.)

2- ارائه توضیح و پاسخ صریح وشفاف از سوی مسئولین دانشگاه یزد درباره مصاحبه های دروغین با رسانه ها و فرستادن گزارش های غیرواقع بینانه و کاذب به مسئولین استانداری و وزارت علوم در ارتباط با انجمن دانشجویان جمهوریخواه.

3- ارائه توضیح صریح ریاست دانشگاه یزد درباره جلوگیری از فرستادن آمبولانس اورژانس برای دانشجویانی که دروضعیت جسمی بسیاربدی قرار داشتند و همچنین ارائه پاسخ مناسب از سوی مرکز اورژانس استان یزد درباره علت عدم فرستادن آمبولانس به دانشگاه یزد. (پیگیری های بعدی با دکترعلمداری ریاست کل اورژانس کشور صورت خواهد گرفت.)

4- تشکیل کمسیون دانشجویی شورای تامین استان برای رسیدگی به وضعیت انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد و همچنین رسیدگی به رفتار غیرقانونی مسئولین دانشگاه یزد در تضییع حقوق دانشجویان و ایجاد بحران و زیرسوال بردن نظام با اعمال مدیریتی ضعیف، سلیقه ای و جناحی.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

5- آزادی بدون قید و شرط محمد رضا رحیمی راد (خبرنگار و از اعضای ادوار انجمن جمهوریخواه) که برا&#! 1740; عیادت و دلجویی از دانشجویان اعنصاب کننده قصد ورود به دانشگاه داشت ، اما ضمن مضروب شدن توسط حراست دانشگاه با سلاح سرد با ایجاد یک پرونده ساختگی از روز شنبه 21/3/84 بازداشت گردی! 583;. انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد صراحتا خواهان بسته شدن پرونده ساختگی رحیمی راد و رسیدگی به رفتار غیرقانونی و جانبدارانه حراست و انتظامات دانشگاه یزد می باشد.

درپایان، اعضای انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد ضمن تجدید میثاق با مردم و دانشجویان آزاده ایران برای دفاع از حقوق انسانی شهروندان و تلاش در جهت بسط و استقرار دموکراسی درکشور، از تمام مردم عزیز می خواهند که برای دفاع از تمام زندانیان سیاسی و دانشجویی از جمله اکبر گنجی، ناصر زرافشان، رضا علیجانی، تقی رحمانی، هدی صابر، احمد باطبی، حشمت الله طبرزدی و سایر زندانیان تلاش نموده و صحنه اجتماع را تا به نتیجه رسیدن خواسته های تاریخی مردم ایران در کسب آزادی در صحنه عمل به اثبات رسانند.

اعتصاب غذای هفت روزه برای ما تجربه بود که تا آخر عمر سرمایه ای برای مبارزاتمان خواهد شد. ایستادگی در راه آزادی هزینه ها و سختی هایی دارد که ت&! #1575; ملتی نپردازد به نتایج شیرین دست نمی یابد و تا ملتی خود نخواهد، تغییری در وضعیتش پدید نخواهد آ د. والسلام25/3/84

با آرزوی پیروزی برای تمام آزادیخواهان ایران
انجمن دانشجویان جمهوریخواه دانشگاه یزد

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24525

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قطعنامه پایانی اعتصاب غذای اعضای شورای مرکزی انجمن دانشجویان جمهوری خواه دانشگاه یزد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016