دوشنبه 13 تیر 1384

گنجي همچنان در اعتصاب غذا به سر مي برد، شيرين عبادي: مستند قانوني حضور مراقب هنگام ملاقات با موكل چيست؟ ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


بنا به گفته‌ي همسر گنجي و معاون دادستان تهران، صبح امروز معصومه شفيعي، بدون حضور مامور و مراقب هنگام ملاقات، با گنجي در زندان اوين ملاقات كرد.


روز گذشته وكيل اكبر گنجي نسبت به انجام ملاقات با موكلش با حضور مراقب، انتقاد و گنجي به خاطر حضور مامور، جلسه‌ي ملاقات را ترك كرده بود و معاون دادستان تهران نيز حضور مامور در هنگام ملاقات را مطابق قانون خوانده بود.


در اين زمينه شيرين عبادي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: در پاسخ به اظهارات معاون دادستان تهران كه عنوان كرده بود "حضور مأمور در ملاقات‌هاي متهمان با خانواده و وكلايشان مطابق مقررات زندان انجام مي‌شود" و همچنين در پاسخ به اين كه عنوان كرده بود "گنجي براي ملاقات با وكيلش منعي نداشت اما چنانچه نخواست با او ملاقات كند نبايد دادستاني را مقصر بدانيم" و هر دو اين مطالب در رسانه‌هاي داخلي درج شده، اظهار مي‌دارم، علت امتناع آقاي گنجي از ملاقات اين بود كه بر يك عمل غيرقانوني و تبعيض‌آميز صحه نگذارد و به آن مشروعيت ندهند.

وي گفت: به عنوان يك وكيل دادگستري از آقايان سؤال مي‌كنم مستند قانوني حضور مراقب هنگام ملاقات وكيل با موكلش چيست؟ آن هم در صورتي كه حكم محكوميت قبلا صادر و دوران محكوميت نيز نزديك به اتمام است و طي اين مدت همواره بدون حضور مراقب ملاقات صورت مي‌گرفته است.


معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها در اين زمينه به ايسنا گفت: حضور مامور در جلسه‌ي ملاقات روز گذشته گنجي با وكيلش صرفا در جهت جلوگيري از خروج هرگونه مكتوبه‌اي به خارج از زندان بود.

سالاركيا اضافه كرد: اين اقدام مطابق آيين‌نامه زندان‌ها انجام مي‌شود و هيچ ممنوعيتي براي ملاقات گنجي وجود ندارد.

وي هم‌چنين اظهار داشت: صبح امروز نيز خانواده‌ي گنجي با اين متهم ديدار كردند كه اين ملاقات بدون حضور مامور انجام شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

معصومه شفيعي، همسر اكبر گنجي در همين باره به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: صبح امروز با گنجي ملاقات داشتم، او همچنان در اعتصاب غذا به سر مي‌برد و به واسطه‌ي اين امر بسيار لاغر و نحيف شده است، به طوري كه در نگاه اول قابل شناسايي نيست و در صحبت كردن نمي‌تواند همانند گذشته سريع و پيوسته صحبت كند اما همچنان روحيه‌ي خوبي دارد.

وي با بيان اين كه امروز بر خلاف آن‌چه در ملاقات روز گذشته‌ي گنجي و وكيلش اتفاق افتاد، مأموري در محل ملاقات حاضر نبود، نسبت به وضعيت سلامت همسرش به شدت اظهار نگراني كرد.

Copyright: gooya.com 2016