جمعه 17 تیر 1384

در همبستگی با زندانيان سياسی در بند ایران، جمهوریخواهان دمکرات و لاییک ایران

جمعه 17 تير ١٣٨۴ – 8 ژوئيه ٢٠٠۵
بیش از یک ماه از آغاز اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی، نظیر بينا داراب زند، ارژنگ داوودی، امير حشمت ساران، خالد جردانی و ولی اله فيض مهدوی در زندان رجایی شهر کرج و ناصر زرافشان و اکبر گنجی در زندان اوین میگذرد. این گروه از زندانیان با حرکت خود و با اعلام اهداف اعتصاب غذا ی خود که هم در اعتراض به شرایط خطرناک زیستی خویش در زندان و هم در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بود، خود را در نوک پیکان مبارزات ازادیخواهانه با جمهوری اسلامی قرار دادند.

این اعتصاب غذا قرار بود تا روز هیجدم تیر، سالگرد سرکوب حرکت ازدایخواهانه دانشجویان در 18 تیر 1378 پایان یابد. ما در ضمن قدردانی از اراده این زندانیان، در جهت احقاق حقوق خود وپافشاری انها بر راستای خواسته های خود ، نگرانی خود را از سلامتی انها اعلام می کنیم و از انها درخواست میکنیم که طبق برنامه اعلام شده، اعتصاب غذای خود را به پایان برسانند .

در حالیکه صدای زندانیان دگر اندیش این نظام ، میرفت که در سایه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران محو شود، اقدام شجاعانه این زندانیان و همراهی و همیاری کمیته های دفاع از این زندانیان، چه در داخل و چه در خارج کشور، نه تنها مانع به فراموشی سپرده شدن وضعیت این زندانیان شد، بلکه موفق شد که وضعیت نقض حقوق بشر بار دیگر در مرکز اخبار رسانه های گروهی در جهان قرار گیرد.

در ششمین سالگرد 18 تیر ، که پیامد افشای قتلهای زنجیره ای سیاسی نویسندگان و نیروهای دگر اندیش و مشخص شدن نفش دولت و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و بالاتر ین مقامات حکومتی در این قتلها و ممنوعیت نشر فله ای روزنامه ها بود، ما بار دیگر بر خواسته خود مبنی بر ازادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و دگر اندیش زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران تاکید می کنیم .

نگاهی کوتاه به وضعیت پرونده های مربوط به هم، در این واقعه نشانگر وضعیت اسفبار نقض حقوق بشر در ایران و عدم بازدهی تلاشهای قانونی حقوقی در این رژیم دارد.

ناصر زرافشان، وکیل شجاعی که با اگاهی به مخاطرات پرونده قتل های زنجیره ای، وکالت خانواده های قربانیان این قتلها را به عهده گرفت،دستگیرو زندانی شد ووضع سلامتی وی در پی اعتصاب غذا وخیم است.

دانشجویانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، با امید به اینکه در سایه دولت خاتمی که با رای انها بر سر کار امده و مشروعیت به دست اورده بود، در پی شکایت خود محکوم می شوند و متهمان پرونده که خوابگاه دانشجویان را به اتش کشیده بودند، تبرئه میگردند و عزت ابراهیم نژاد هم که در خوابگاه دانشجویی توسط این نیروها به قتل رسیده بود، در همین دادگاه به چند سال زندان محکوم میشود.

اکبر گنجی، روزنامه نگاری که تابوی صحبت در باره قتل زندانیان سیاسی در دهه شصت را شکست، مورد غضب رژیم قرار گرفت و هم اکنون پنج سال است که در زندان به سر میبرد. ایشان همچنان در اعتصاب غذا بوده و وضع سلامتی شان بشدت وخیم ونگران کننده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در چهارمین سالگرد هیجدم تیر ماه، خانم زهرا (زیبا) کاظمی، خبرنگار عکاس به جرم تهیه خبر و عکس از تجمع خانواده های زندانیان دستگیر شده در مقابل زندان اوین دستگیر میشود و در زندان به قتل میرسد . قاضی سعید مرتضوی متهم به قتل خانم زیبا کاظمی میباشد. و در سال پس از آن ، تعدادی آزادیخواهان و خانواده های زندانیان سیاسی در حین تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متخد در تهران ، دستگیر شده و هم اکنون در زندان و در بند های زندانیان با جرم جنایی سنگین نگهداری می شوند.

ما ضمن محكوم كردن رژيم جمهوری اسلامی ايران، ازمبارزات آزاديخواهانه دانشجويان و خواسته های زندانيان سياسی و مبارزات خانواده انان حمايت كرده و بسهم خود تلاش می كنيم تا صدای اعتراض آنان را منعكس سازيم .

گروه کار سیاسی - جمهوریخواهان دمکرات و لاییک ایران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در همبستگی با زندانيان سياسی در بند ایران، جمهوریخواهان دمکرات و لاییک ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016