شنبه 18 تیر 1384

اتحاديه اروپا خواستار آزادي اكبر گنجي و ناصر زرافشان شد، راديو فردا و ايرنا

اتحاديه اروپا از جمهوري اسلامي خواست اكبر گنجي زنداني سياسي را آزاد كند. بريتانيا كه رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، روز جمعه اطلاعيه اي منتشر كرد. متن اطلاعيه چنين است:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«اتحاديه اروپا درباره اكبر گنجي، زنداني سياسي در ايران دادخواست فوري مي دهد. گفته مي شود اكبر گنجي به شدت بيمار است و بنا بر گزارش ها به درمان فوري نياز دارد. با توجه به وضعيت او و نياز به درمان فوري، اتحاديه اروپا با در نظر گرفتن ملاحظه هاي انساني از مقام هاي ايراني مي خواهد اكبر گنجي را بي درنگ آزاد كنند». اتحاديه اروپا همچنين درباره ناصر زرافشان زنداني سياسي ديگر كه گفته مي شود آزاد شده است، دادخواستي انتشار داد.
-----------------------------

گزارش ايرنا:

اتحاديه اروپا خواستار آزادي "اكبر گنجي" و ناصر زرافشان شد

لندن، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۴/۱۸‬
خارجي. سياسي. گنجي.

اتحاديه اروپا روز جمعه از ارايه درخواستي به مقامهاي ايراني براي آزادي "اكبر گنجي" روزنامه‌نگار ايراني از زندان خبر داد.

مقر رياست دوره‌اي اين اتحاديه در انگليس با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه اين اتحاديه از مقامهاي ايراني درخواست كرده‌است تا به خاطر مسايل انساندوستانه گنجي را آزاد كنند.

انگليس از اول ماه ژوئيه جاري رياست اتحاديه اروپا را به مدت شش ماه بر عهده گرفته و مقر رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا اكنون شهر لندن است.

در اين اطلاعيه كه نسخه‌اي از آن از طريق وزارت خارجه انگليس در اختيار دفتر ايرنا در لندن قرار گرفت، از اكبر گنجي به عنوان "زنداني سياسي" ياد شده است.

براساس اين اطلاعيه، اتحاديه اروپا درخواست مشابهي را هم براي آزادي "ناصر زرافشان" از زندان به مقامهاي ايراني ارايه كرده است.

با اين وصف در اين اطلاعيه اضافه شده است كه براساس گزارشهاي دريافتي زرافشان اكنون از زندان آزاد شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اتحاديه اروپا خواستار آزادي اكبر گنجي و ناصر زرافشان شد، راديو فردا و ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016